הבורסה חושפת: עמלות הבנקים גבוהות פי 3 משל בתי השקעות

מחישוב השוואתי של דמי הניהול שגובים חברי הבורסה מניהול השקעות ועמלות הקנייה ומכירה, עבור לקוחות עם תיקי ני"ע של 100-200 אלף שקל, עולה כי דמי הניהול הנגבים ע"י הבנקים גבוהים בממוצע פי 33.3 מאלה שגובים בתי ההשקעות, ועמלות המכירה/קנייה בבנקים גבוהות משמעותית • מהם דמי הניהול ואיך לחסוך בהם?

מותאם לקוח / צילום Shutterstock
מותאם לקוח / צילום Shutterstock

לראשונה מתגלים פערי הענק בעמלות הממוצעות שגובים חברי הבורסה בגין פעולות בניירות ערך והתמונה ברורה וחד-משמעית: הבנקים נהנים ממעמדם מול הלקוחות הקמעונאיים שסוחרים דרכם, וגובים מהם מחירים הגבוהים משמעותית מאלו שגובים מהם בתי ההשקעות.

ממחשבון השוואתי של דמי הניהול שגובים חברי הבורסה מניהול השקעות (שניתן להתייחס אליהם גם כאל עמלות הקסטודיאן) ועמלות הקנייה ומכירה, עבור לקוחות עם תיקי ני"ע בהיקפים של 100 עד 200 אלף שקל, עולה כי דמי הניהול הנגבים על ידי הבנקים גבוהים בממוצע פי 33.3 מבבתי ההשקעות, כשעמלת המכירה/קנייה גבוהה בבנקים פי 2.9 בממוצע לעומת בתי ההשקעות.

נתונים אלה נחשפו היום לראשונה לאחר שהבורסה בת"א יצאה ביוזמה צרכנית שנועדה להנגיש לצרכן הפיננסי בישראל כלים ומידע, שיסייעו לו להשיג תנאים טובים יותר בתשלום עמלות מסחר בניירות ערך באמצעות חברי הבורסה השונים. הבורסה, בניהולו של איתי בן זאב, החלה לפרסם באתר האינטרנט שלה מידע על עמלות מסחר וסליקה שגובים חברי הבורסה מלקוחותיהם. את המהלך יזמו חברי הבורסה שאינם בנקים, וששייכים לבתי ההשקעות, שזולים בהרבה - ושבכל זאת חלקים משמעותיים מהציבור מעדיפים שלא לבוא אליהם. 

פערי העמלות: הבנקים יקרים פי כמה מבתי ההשקעות
 פערי העמלות: הבנקים יקרים פי כמה מבתי ההשקעות

הפערים האדירים אינם מסתכמים בממוצעים בלבד: מהנתונים עולה כי הבנק הזול ביותר בגביית עמלות הוא עדיין יקר משמעותית מחבר הבורסה החוץ בנקאי היקר ביותר. לא רק זאת, אצל בתי ההשקעות מתקיימת תחרות כשארבעת חברי הבורסה בחוץ בנקאיים קרובים  אחד לשני בעמלות הנגבות, בעוד שבין הבנקים השונות גבוהה בהרבה. הייתם חושבים שפערי מחירים כה אדירים יגרמו לנהירה של ציבור המשקיעים לחברי הבורסה החוץ בנקאיים. ובכן, אתם טועים. הציבור, בגלל עצלות או חוסר ידע, פועל בעיקר דרך הבנקים, בעוד שהחברים החוץ בנקאיים פוחתים ומתמעטים. התמונה המתגלה מעלה חשש לכשל שוק, ולו רק בשל הלקוחות שמוכנים לכאלה פערים.

בהקשר זה, אומר היום אלעד בנבג'י, מנכ"ל חבר הבורסה של אקסלנס, כי "אנחנו מאוד שמחים שהנתונים הללו מתפרסמים על מנת שהציבור יידע כי העמלות בחברי הבורסה החוץ בנקאיים נמוכות משמעותית מהעמלות הנגבות בבנקים. צריך לזכור שהרווחיות בתיק השקעות מושפעת ישירות מהיקף עמלות הקנייה והמכירה. אני מקווה כי פרסום העמלות האטרקטיביות שמוצעות על ידי בתי ההשקעות יגרום לאזרחי ישראל לבדוק את העמלות שהם משלמים, ולבחור את המקום שמעניק להם את העמלות הנמוכות ביותר ואת השירות הטוב ביותר", הוסיף.

הנתונים שפרסמה היום הבורסה מתייחסים למציאות ידועה ומוכרת, אך לראשונה מספקים למציאות הזו מספרי אמת כאמור, כאשר האתר הייעודי של הבורסה מגלה כי המציאות הזו נשמרת גם בתיקי ני"ע גדול ים יותר. כך, בדיקה שביצענו היום מגלה כי בדמי הניהול אין שינוי במגמה ובתי ההשקעות זולים יותר, בכל היקף תיק. לעומת זאת, בעמלות מכירה, קנייה ופידיון, בתי ההשקעות זולים כמעט בכל מצב עולם, ולמשל הבינלאומי הופך לזול, כשיתר הבנקים יקרים מבתי ההשקעות. נדגיש כי בחנו את המצב רק לגבי ניירות ערך ישראליים. 

הבנקים גובים מחיר שגבוה פי כמה מהחוץ בנקאיים
 הבנקים גובים מחיר שגבוה פי כמה מהחוץ בנקאיים

פערים אדירים בין חברי הבורסה ובין הלקוחות השונים

אפרופו מספרים אלה, נזכיר כי לפני כחודשיים חשפנו ב"גלובס" כי "המחלקה הכלכלית ברשות ניירות ערך, יחד עם רשות ההגבלים העסקיים, ערכו ניתוח של מצב התחרות בשוק הברוקראז' ללקוחות קמעונאים, במהלכו זיהו כי קיימות מספר אינדיקציות לכך שיתכן וקיימת בעיה תחרותית בשוק הברוקראז' ללקוחות קמעונאים, ובהן פערים בין עמלות הברוקראז' בבנקים לבין העמלות שגובים חברי הבורסה שאינם בנקים (חש"בים); הדומיננטיות של הבנקים בשוק זה; קיטון במספר החש"בים; וממצאיהן של ועדות ציבוריות שעסקו בנושא". מדובר בדיווח הרה חשיבות שנוגע לממשק של הציבור הרחב עם שוק ההון, ושמאופיין בפערי מחיר גבוהים בין בתי ההשקעות לבין הבנקים, היקרים יותר.

צעד זה של הרשויות שופך אור על המחירים בשוק זה, שמאופיין בפערי מחיר אדירים בין חברי הבורסה השונים, בדגש על חברי בורסה בנקאיים ושאינם בנקים, ובין הלקוחות השונים באותו חבר בורסה. נציין כי התמחור של שירותי הברוקראז' לציבור הרחב בחברי הבורסה של הבנקים יקר בהרבה מהמחירים שמוצעים לאותו ציבור דרך החברים שאינם בנקים.

עם זאת, ניסיון העבר מיוזמות דומות מלמד כי הציבור הרחב אינו נוהר בהמוניו לכלים מקוונים שנוצרו עבורו, ומעטים בלבד מאופיינים באוריינות פיננסית כך שעבורם אלו כלים חשובים שיכולים להציף ערך. אולי התמונה שנגלית עתה תזעיק את הציבור לפעול בצורה מושכלת ולהביא לשינוי המציאות. הבורסה היא הרגולטור של חברי הבורסה, שהינם בעלי המניות בה, וזאת עד אשר יושלם שינוי מבנה הבעלות של הבורסה והיא תעבור לשליטת גורמים אחרים.

כיום רוב מניות הבורסה נמצאות בידי חברי הבורסה של הבנקים, שנפרדים מהחזקות אלה אגב שינויי חקיקה שנעשו בנושא זה. בימים אלה מקדמת הנהלת הבורסה עסקה למכירת השליטה בבורסה לקרנות השקעה זרות, כמו גם להנפקת חלק ניכר ממניותיה לציבור הרחב. בבורסה מפרטים, בין היתר, כי המהלך נעשה "במסגרת החוק לשינוי מבנה הבעלות של הבורסה אושר חוק ני"ע, אשר במסגרתו על חברי הבורסה לדווח לבורסה על כל העמלות שהם גובים מלקוחותיהם, ועל הבורסה לפרסם באתר האינטרנט שלה את העמלות כאמור". 

צרו איתנו קשר *5988