אור יהודה | לפני כולם

מחיר למשתכן: זו הדרישה של זוכי אור-יהודה מהמדינה

נציגי הזוכים העלו דרישה למימון שכר הדירה לזוכים בפער שצפוי להיווצר בין קבלת טופס האכלוס לפרויקט לבין מועד מסירת הדירות ע"י היזם בפועל

הפגנת זכאי מחיר למשתכן באור יהודה,/ צילום: אמיר מאירי
הפגנת זכאי מחיר למשתכן באור יהודה,/ צילום: אמיר מאירי

המאבק של חלק מזוכי מחיר למשתכן באור-יהודה נגד המדינה ממשיך להכות גלים. ל"גלובס" נודע כי במסגרת הפגישות של נציגי הזוכים מול נציגי המדינה והחברה היזמית של הפרויקט, גינדי החזקות, נציגי הזוכים העלו דרישה למימון שכר הדירה לזוכים בפער שצפוי להיווצר בין קבלת טופס האכלוס לפרויקט לבין מועד מסירת הדירות על-ידי היזם בפועל.

נזכיר כי זוכי מחיר למשתכן בפרויקט באור-יהודה - פרויקט שצפוי לכלול כ-1,400 דירות בסך-הכול, מהן כ-900 דירות מוזלות - הגישו התנגדות לתכנון הפרויקט ובמקביל הלינו על המועד הארוך אליו התחייבה החברה בחוזים מול הזוכים בכל הקשור למסירת הדירות. את ההתנגדות שהוגשה בכל הקשור לסוגיה התכנונית הסירו הזוכים שהגישו אותה לאחר שנחתם הסכם פשרה מול החברה. לגבי מועדי מסירת הדירות, בישיבות שהתקיימו בין כל הגורמים הוסכם כי המועד שנקבע בחוזים ועמד על בין 46-52 חודשים יקוצר לבין 36-32 חודשים. במקביל, הוסכם כי מסירת המגרשים לחברת גינדי החזקות שזכתה במכרז תוקדם.

הזוכים טוענים כי ההתחייבות של החברה במסגרת המכרז לסיום בנייה תוך פרק זמן מסויים וקבלת טופס 4 (טופס אכלוס) היא התחייבות שאיננה רק מול המדינה אלא גם מול הזכאים והזוכים. במקביל, המדינה טוענת כי מדובר בטעות בהבנה, וכי ההתחייבות לטופס איכלוס היא מול המדינה בלבד, וההתקשרות בין היזם לזוכים יכולה לנקוב מועד אחר. נציגי הזוכים טוענים כי מדובר באותו המועד, וכאמור כעת דורשים שהמדינה תישא באחריות לפער ואף תשלם לזוכים את שכר הדירה בין שני המועדים האמורים.

במקביל פתחו נציגי הזוכים גם דף באתר האינטרנט "עצומה", בו נכתב כי "זוכי מחיר למשתכן מבקשים קודם כל לעצור במיידי את בחירת הדירות ואת שיווק הדירות. לאחר מכן לתת לנציגות כלל קבוצות הזוכים להיות חלק בדיונים על עתיד חייהם של מעל 1,000 משפחות זוכי הפרויקט בית בפארק. זוכי מחיר למשתכן דורשים לעמוד בתנאי החוזה שנסגרו מולם בעת הזכייה. קבלת דירה תוך 22 חודשים מרגע קבלת היתר בנייה. אנו לא ניכנע ללא מלחמה. מעבר לכך דורשים תכנון מחדש לתוואי הדירות (תמהיל ודירות כלואות), תנאי תשלום המקובלים בשוק החופשי והמתאימים לזוכי מחיר למשתכן, שיאפשרו לכל אחד מאיתנו לרכוש דירה". עד כה חתמו 270 איש על העצומה האמורה והמספר ממשיך לעלות כל הזמן.

במקביל, ממכתב רשמי שנשלח על-ידי משרד הבינוי והשיכון ועוסק בסוגיית המועדים לטופס אכלוס אל מול מועד מסירת הדירות, עולה כי במשרד דבקים בעמדתם שלא מדובר באותו המועד: "במסגרת חוזה הבנייה שנחתם עם היזם בעקבות זכייתו, נקבעים מועדים מחייבים שונים בנוגע להתקדמות הבנייה. השלב האחרון במסגרת זאת הוא מועד השלמת 'שלב הבניה 42' - הגדרתו 'סיום עבודות הפיתוח הצמוד, לרבות קבלת טופס 4 וכן סיום השלמת עבודות הפיתוח הכללי ומסירתן לרשות המקומית, אם חלות על היזם'. מהגדרה זו עולה בבירור כי אין מדובר במועד מסירת הדירות לרוכשים", כך במכתב. "אם כן, בחוזה הבנייה שנחתם בעקבות זכייתו של היזם במכרז, לא נקבע מהו מועד מסירת הדירות לרוכשים".

עוד נכתב באותו המכתב כי ועדה של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל יכולות לדחות את המועד שנקבע בהתאם לשיקול-דעת מקצועי או במקביל להורות על חילוט ערבות של היזם, אולם חוזרים ומדגישים כי "החלטות הוועדה האמורות אינן משפיעות בהכרח על מועד מסירת הדירות, שכן הוועדה דנה במישור היחסים שבין היזם למדינה ובוחנת את התקדמות הבנייה בהתאם להתחייבות היזם. זאת, אגב, גם במכרזים שאינם מחיר למשתכן".

עוד עולה מאותו המכתב כי המועד שנקבע על-ידי היזם בחוזה המכר מול הזוכה הוא מועד מחייב, ואם היזם יפר מועד זה, הרוכש זכאי לדרוש את המגיע לו על-פי דין, אולם למשרד הבינוי והשיכון אין סמכות לשנות מועד זה, והוא לא נדרש לאשר את המועד, משום שהוא "אינו צד לחוזה האמור".

כעת נותר להמתין ולראות איזו עמדה תתקבל, ולא מן הנמנע שהדבר יגיע גם לבית המשפט. עוד נציין כי השאלה האמורה אינה נוגעת רק לפרויקט באור-יהודה, אלא לפרויקטים רבים אחרים של מחיר למשתכן. בכל מקרה, גם אם הדבר יגיע לבית המשפט או לא, ההתנגשות בין הזוכים באור-יהודה לבין המדינה עשויה לעכב את התקדמות הפרויקט.

צרו איתנו קשר *5988