פרשת עיריית שוהם: מכתבי שימוע משלימים לקבלן גבי מגנזי

חקירת פרשת תפירת המכרזים בשוהם התרחבה והולידה חשדות נוספים נגד הקבלן גבי מגנזי וחשודים נוספים, בהם ניר עפרוני, מנכ"ל חברת מגנזי תשתיות בג"מ בע"מ, המהנדס גיל שולדנפריי ועוד

גבי מגנזי / צילום: אביגיל עוזי, "ידיעות אחרונות"
גבי מגנזי / צילום: אביגיל עוזי, "ידיעות אחרונות"

חקירת פרשת תפירת המכרזים בשוהם התרחבה והולידה חשדות נוספים נגד הקבלן גבי מגנזי וחשודים נוספים בה. היום (ג'), בהמשך להודעת הפרקליטות מחודש יוני השנה על הכוונה להעמיד לדין, בכפוף לשימוע, את הקבלן גבי מגנזי, המהנדס גיל שולדנפריי, מזכירת החברה הכלכלית לשוהם, לילך הירש, מנכ"ל דניה סיבוס, רונן גינצבורג, ואחרים - בגין תפירת מכרזים של עיריית שוהם - שלחו פרקליטות מיסוי וכלכלה ורשות ההגבלים העסקיים לבא-כוחו של מגנזי ולחברות מגנזי תשתיות בע"מ, מגנזי תשתיות ב.ג.מ. בע"מ ומגנזי בטון בע"מ שבבעלותו, הודעה על הוספת חשדות נוספים לכתבי האישום שעתידים להיות מוגשים בפרשה, בכפוף לשימוע.

הפרקליטות שלחה מכתבי שימוע משלימים גם לניר עפרוני, מנכ"ל חברת מגנזי תשתיות בג"מ בע"מ, למהנדס גיל שולדנפריי ולגורמים נוספים. המכתבים כוללים חשדות, כל אחד לפי חלקו, לביצוען של עבירות מס ומרמה, הלבנת הון, הגבלים עסקיים ועוד.

על-פי כתבי החשדות המשלימים, בין השנים 2017-2008, בהנחיית גבריאל מגנזי, חברת מגנזי בטון לא הוציאה חשבונית מס כנדרש בחוק בגין חלק מעסקאות המזומן שביצעה, ודיווחה על תקבולים באמצעות חשבוניות כוזבות שהוצאו לחברת מגנזי תשתיות ב.ג.מ. החשבוניות הכוזבות נכללו בספרי הנהלת החשבונות של מגנזי בטון ורוכזו בכרטסת לקוח בעלת שם מוסכם, במטרה ליצור כסות חשבונאית כוזבת לתקבולי המזומן. כמו כן, בהנחיית מגנזי, נכללו בספרי הנהלת החשבונות של מגנזי תשתיות ב.ג.מ. חשבוניות כוזבות בגובה של למעלה מ-6 מיליון שקל, ונדרשו בכזב כהוצאות בדוחותיה השנתיים לרשויות המס. תקבולי מזומן בסך כ-4.7 מיליון שקל אף מהווים רכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון.

עוד לפי כתבי החשדות המשלימים, בין השנים 2007-2014, שולמו תשלומי שכר עבודה במזומן לעובדים, לנותני שירותים ולקבלני משנה של קבוצת מגנזי, בסך של לפחות 46.4 מיליון שקל, מבלי שאלה דווחו לרשויות המס. בין מקבלי השכר הלא מדווח במזומן היו נושאי משרה בכירים בקבוצת מגנזי וכן גיל שולדנפריי, אשר שימש לכאורה איש-קש של מגנזי לצורך קבלת סיווגים קבלניים גבוהים וקיבל ממגנזי במשך התקופה סכומי מזומן אשר הגיעו לסך העולה על 300 אלף שקל שלא דווחו לרשויות המס.

במקרה אחר עלה חשד כי בשנת 2015 נערך תיאום בין חברות שניגשו למרכז של תאגיד המים "מי חדרה" הנוגע לביצוע עבודות לבניית מערכות מים וביוב בעיר חדרה. נציג של חברת מגנזי תשתיות נפגש עם נציגי מספר חברות שהשתתפו במכרז בתאריך 26 באוגוסט 2015, וסוכם כי הצעותיהן של מגנזי תשתיות וחברת בוצ'ן בע"מ יהיו ההצעות הזוכות במכרז, בעוד שהחברות האחרות ישמשו כקבלניות המשנה של החברות הזוכות. מקרה נוסף של תיאום נמצא במרכז שפרסם תאגיד המים "פלגי השרון" לביצוע עבודות בעיר טייבה. במסגרת התיאום סוכם בין מגנזי ובין אברהם יקואל, מנכ"ל ובעלים של חברת י.ע.ז בנייה ופיתוח בע"מ, כי מגנזי תשתיות תזכה במכרז ובתמורה יימסרו העבודות בקבלנות משנה ליקואל ולי.ע.ז. היקף כל אחד מהמכרזים עמד על כ- 30 מיליון שקל.

זאת ועוד, בנוסף לחשדות שפורטו במכתב השימוע הראשון, לפיהן חברת מגנזי תשתיות קיבלה במרמה את תעודת הקבלן שלה ואת סיווגיה הקבלניים, לפי כתבי החשדות המשלימים קיבלה חברת מגנזי תשתיות במרמה גם תעודת קבלן מוכר אשר מאפשרת לקבלן המחזיק בה להתמודד במכרזים ממשלתיים, לביצוע עבודות הנדסה בנאיות.

לחשודים ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפרקליטות מיסוי וכלכלה וכן ברשות ההגבלים העסקיים בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.

החקירה נוהלה בידי משטרת ישראל, מחלקת החקירות של רשות ההגבלים העסקיים וחקירות מס הכנסה מרכז בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

התיק מנוהל בידי עורכי הדין אורי פרייסמן ועדי אפלבוים גרוזמן מפרקליטות מיסוי וכלכלה, בשיתוף עם עורכי הדין אבי גרוסמן ועדי גנוט מהמחלקה המשפטית של רשות ההגבלים העסקיים.

מכתבי השימוע המקוריים שנשלחו לחשודים ביוני השנה, כללו בין היתר חשדות לרישום בעלות פיקטיביות על חברה קבלנית, השגת רישיון קבלן במרמה ותפירת מכרזי פיתוח ותשתיות בשוהם בשווי מאות מיליוני שקלים בתמורה לטובות הנאה. באופן הזה, לטענת המדינה, תיחזקו הקבלן גבי מגנזי, המהנדס גיל שולדנפריי, מזכירת החברה הכלכלית לשוהם, לילך הירש, מנכ"ל חברת הבנייה דניה סיבוס, רונן גינצבורג, וקבלנים נוספים, מערכת יחסים פלילית על-חשבון העיר שוהם.

במקביל, הפרקליטות ורשות ההגבלים הודיעו ביוני גם למיכאל בראשי ולחברת זלמן בראשי, לניר עפרוני ולחברת רולידר, לרונן גינזבורג, מנכ"ל חברת דניה סיבוס מקבוצת אפריקה ישראל של לב לבייב, ולחשודים נוספים, כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע, כל אחד לפי חלקו, בעבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות נוספות.

בעל מניות פיקטיבי

לפי כתבי החשדות, ב-2005 רכש מגנזי חברה הידועה כיום כמגנזי תשתיות, שהייתה במועד הרכישה חברה קבלנית רשומה בפנקס הקבלנים. בסמוך לאחר הרכישה, פנה מגנזי למהנדס האזרחי שולדנפריי וסיכם עמו כי יירשם במרשם החברות ואצל רשם הקבלנים באופן פיקטיבי כבעל מניות של מגנזי השקעות, כמנהל פעיל וכמהנדס לסיווג של החברה. זאת, כדי להשתמש בשמו והכשרותיו של שולדנפריי כבסיס להמשך רישומה של מגנזי תשתיות בפנקס הקבלנים ולשמר את סיווגיה הקבלניים הגבוהים.

לפי החשד, במשך השנים לא מילא שולדנפריי כל תפקיד הנדסי במגנזי תשתיות, לא ניהל אותה, לא היה מעורב כלל בפעילותה העסקית או המקצועית ולא פיקח או נשא באחריות כלשהי לעבודות אותן היא ביצעה.

לפי החשד, לאחר שמגנזי קיבל במרמה את רישיון הקבלן של מגנזי תשתיות, הוא התמודד וזכה באמצעות מגנזי תשתיות במספר מכרזים שפורסמו על-ידי רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים שונים ורבים. לאחר הזכייה במכרזים שלא כדין, שילמו הרשויות המקומיות והתאגידים העירוניים למגנזי תשתיות כספים בסך כולל של מעל ל-290 מיליון שקל. הפעילות הכספית בקבוצת מגנזי התאפיינה בהעברות כספיות רבות ותדירות מחשבונות הבנק של מגנזי תשתיות לחשבונות הבנק של התאגידים השונים בקבוצה.

עוד לפי החשד, כל מניותיה של מגנזי תשתיות הוחזקו באופן פיקטיבי ולמראית-עין על-ידי שולדנפריי, וזאת כאשר מגנזי היה בעל השליטה האמתי בחברה. כמו כן, מגנזי חשוד כי העביר את הרכוש האסור ממגנזי תשתיות אל חברות אחרות בקבוצת מגנזי בהן שלט. ההוצאות הכספיות השונות של קבוצת מגנזי וכן חלק מהוצאותיו הפרטיות שולמו מחשבונות הבנק של חברה בבעלותו ונרשמו בספרי הנהלת החשבונות של אותה חברה.

תיאום הצעות

בכתב החשדות מתואר כי בספטמבר 2011 פרסמה החברה הכלכלית לשוהם מכרז לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות באזור התעשייה הצפוני "היי פארק". המכרז נערך בשיטה של אומדן סגור, לפיה המתמודדים נדרשים להציע הצעות מחיר שייבחנו ביחס לאומדן שאינו ידוע להם. בתנאי המכרז נקבע כי הצעות שיהיו נמוכות ביותר מ-20% מהאומדן - ייפסלו על הסף.

מגנזי תשתיות התמודדה במכרז, ולפי החשד, בספטמבר 2011 קיבל מגנזי שלא כדין את האומדן מאחד מאנשי החברה הכלכלית שוהם, שזהותו אינה ידועה. מגנזי תיאם את הצעותיהם של המתמודדים האחרים במכרז, במטרה לקבוע את ההצעה הזוכה, לשמש כקבלן משנה של הזוכה ולקבל את כספי המכרז.

לפי כתב החשדות, לקראת הגשת ההצעות במכרז, תיאם מגנזי עם בראשי, עפרוני וגינזברג, בכירים בענף הבנייה, וחשודים נוספים, את הצעות המחיר שנמסרו למכרז. בנוסף, טרם פרסומו של המכרז, העמידה לפי החשד, הירש, מזכירת החברה הכלכלית לשוהם, את מסמכי המכרז לעיונו של מגנזי, דבר שנתן למגנזי יתרון ביחס למתמודדים אחרים ועזר למגנזי לתאם את ההצעות עם החשודים.

עוד לפי החשד, לאחר פרסום המכרז סיפקה הירש למגנזי באופן שוטף מידע באשר להתקדמות המכרז ואף ערכה לבקשתו טיוטת פרוטוקול של סיור קבלנים בטרם העברתה לאישור בחברה הכלכלית לשוהם, וכן הנפיקה קבלה וחשבונית מס כוזבות. לפי החשד, במספר הזדמנויות קיבלה הירש ממגנזי טובות הנאה שונות.

מקור החשדות בנוגע למכרזי עיריית שוהם הוא בהסתעפות חקירה המכונה "פרשת השחיתות במועצת מטה יהודה", שראשיתה בשלהי 2015, אז נעצרו בכירים במועצת מטה יהודה, בהם ראש המועצה משה דדון, בגין חשד למעורבות בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מס ועבירות נוספות. במסגרת חקירה זו נעצר גם הקבלן מגנזי, בעל השליטה בחברה הציבורית אברות, העוסקת בייצור ועטיפת צינורות מתכת ואביזרי צנרת.

צרו איתנו קשר *5988