עשה זאת בעצמך – הלוואה בערבות מדינה לעסק

בעלי עסקים קטנים ובינוניים אשר מתקשים לקבל הלוואה מהבנק יכולים לבקש הלוואה בערבות מדינה.

באילו תנאים זכאים להלוואה בערבות המדינה ומהי הדרך הנכונה לכתיבת הבקשה

יעקב אלון - הלוואה בערבות המדינה

האם העסק יכול לקבל הלוואה בערבות המדינה?

ישנם שלושה פרמטרים קריטיים שלפיהם הקרנות מחליטות האם להעניק לבעל העסק הלוואה בערבות מדינה:

1. על בעל העסק להיות מקצוען בתחום שבו פועל העסק. הקרנות לא יאשרו הלוואה לבעל עסק רשום שאינו מבין בעסק אך משתף פעולה עם מישהו אחר שמבין בעסק אך אינו יכול לפעול בצורה חופשית במערכות הבנקאיות עקב היותו מוגבל או פושט רגל.

2. הקרנות לא יאשרו הלוואה לעסק או לבעל עסק שיש לו התרעות שליליות, תביעות משפטיות, החזרות צ'קים או החזרות של הוראות קבע. כמו-כן, לא תאושר הלוואה לבעלי עסקים שיש להם תיקים פתוחים בהוצאה לפועל, או שקיים חוב לרשויות המס

3. על העסק להיות עסק מרוויח. צריכה להיות לעסק תכנית עסקית המעידה על התפתחות העסק, ואשר מאפשרת לו להחזיר חובות חדשים לאחר קיזוז של שמונה אלף שקל המופרשים כמשכורת לבעל העסק למחיה.

עשה זאת בעצמך - הנחיות לבעל העסק לכתיבה עצמית של הבקשה להלוואה בערבות המדינה

על מנת לקבל הלוואה מן הקרנות, על בעל העסק לכתוב מסמך בקשה מחולק לפרקים הבאים:

פרק ראשון: מילוי הפרטים והנתונים הבסיסיים של בעל העסק, מספר עוסק מורשה, תאריך הקמת העסק, כתובת של העסק, כתובת מגורים, יש או אין משכנתא, נשוי או לא.


פרק שני: קורות החיים של בעל העסק. כאן יש לתת דגשים ליכולת הניהולית של בעל העסק, לניסיון שלו בתחום התפעולי, השיווקי והפיננסי.


פרק שלישי: תיאור הרעיון העסקי וייחודו של העסק, היתרונות של העסק על פני עסקים אחרים כגון מיקום, שירות, איכות, מהירות, יעילות. יש לפרט את הקשרים של בעל העסק ללקוחותיו, שביעות רצון של הלקוחות מהעסק, לקוחות חוזרים. יש להסביר מהן שיטות עבודה, כיצד מנוהלים התהליכים בעסק, והכי חשוב איך העסק מרוויח ומהם מנועי הצמיחה שלו.


פרק רביעי: מטרת ההלוואה. יש לפרט אחת מתוך שלוש מטרות עיקריות:

● מימון הון חוזר - משמעותו היא מימון תנאי התשלום של הלקוחות המרכזיים ותנאי התשלום לספקים. המימון שניתן הוא עבור תשלומים מוקדמים לעובדים, ספקים ושאר הוצאות קבועות של העסק שמשולמים במזומן או מוקדם יותר ממועד התשלום של הלקוחות. לעיתים בעל העסק מקבל הזמנה גדולה והוא זקוק להגדלת כוח האדם על מנת לספק את ההזמנה כנדרש.

● השקעות בעסק - בעל עסק שמעוניין לרכוש ציוד או מכונות, ובכך להגדיל את התפוקה כדי לעמוד בביקוש של לקוחותיו. אפשרות נוספת היא שיפוץ העסק ו/או הגדלת השטח על מנת שיוכל לשרת יותר לקוחות, או למלא ביתר יעילות את המשימות המוטלות ליו.

● פתיחת עסק חדש – ישנה אפשרות לקבל הלוואה לפתיחת עסק חדש במידה שיש ליזם לקוחות שמעוניינים בשירותיו. אין חובה להביא הזמנות מלקוחות וניתן להסתפק במכתבי כוונות מלקוחות שמעוניינים בשירותים של היזם.

פרק חמישי: תיאור השוק ויתרון יחסי של העסק. כאן יש צורך בהצגת המתחרים שפועלים בסביבת בעל העסק. 

פרק שישי: כתיבת התוכנית העסקית והצגת ההכנסות בשנה הקרובה במקרה של קבלת ההלוואה.


פרק שביעי: הצגת הנתונים הפיננסיים של בעל העסק והעסק עצמו - בנקים, הלוואות, חובות חוץ בנקאיים, ניכיונות, כרטיסי אשראי, גובה ההחזר החודשי


פרק שמיני: פירוט סכום ההלוואה המבוקשת ומטרת ההלוואה. כאן נדרש להציג בצורה מפורטת את תכנית ההשקעה ולפרט את הצעות המחיר לכל מרכיב בתכנית העסקית. לדוגמא, במקרה של מאפייה שמעוניינת לקבל הלוואה על מנת לרכוש תנור אפיה בנוסף כדי לאפות יותר מוצרים ולעמוד בביקוש הקונים, צריכה לפרט את עלות התנור, עלות השיפוץ הנדרש על מנת להכניסו למאפייה ועלות החלפת מערכת החשמל על מנת לעמוד בעומס.


פרק תשיעי : הצגת ההוצאות הקבועות החודשיות של העסק לאחר קבלת ההלוואה. לדוגמא, אם בעל העסק ציין בתכנית העסקית שלו שהוא נדרש לקלוט חמישה עובדים בכדי לעמוד ביעדי ההזמנות החדשות שקיבל, אז נדרש להציג את תוספת העלות החודשית של העובדים, עלויות הוצאות רכב נוספות, דלק, וביטוחים שהתווספו כתוצאה מהגדלת הפעילות העסקית.


פרק עשירי: הצגת תחזית הרווח של העסק לשלושת השנים שלאחר קבלת ההלוואה כולל רווחיות העסק. על התחזית לכלול את מחזור המכירות הצפוי ללא מע"מ, ניכוי עלויות המכירות והפחתת ההוצאות הקבועות השנתיות כגון: שכירות, ארנונה, חשמל, מים, ביטוח, הוצאות רכב ודלק, הנהלת חשבונות, פרסום, עובדים קבועים ושאר צרכי משרד. לאחר מכן יש להפחית את עלות המימון של ההלוואות (כולל ההלוואה החדשה בערבות מדינה) ולבצע חישוב ניכוי מס. תוצאת החישוב הזה היא רווח נקי שנתי של העסק.


בחלק האחרון על בעל העסק להתחייב שלא ייקח הלוואות נוספות משום גורם במהלך הזמן בו הבקשה נבדקת.

מהו הסכום שניתן לבקש?

הסכום המקסימלי לבקשת הלוואה בערבות המדינה הוא 500 אלף שקלים. אולם, הסכום אינו יכול לעלות על רמת חוב כוללת של 30 עד 40 אחוז מהמחזור השנתי. לדוגמא, עסק שיש לו מחזור שנתי של 2 מיליון שקלים יוכל לקבל הלוואה מקסימלית של 600 עד 800 אלף שקלים במידה שאין לו הלוואות נוספות.

עסקים גדולים יותר עם מחזור שני שעולה על 6 מיליון שקלים יכולים לקבל הלוואות המגיעות ל – 8% מן המחזור. לדוגמא, עסק עם מחזור של 10 מיליון שקלים יוכל לקבל הלוואה מקסימלית של 800 אלף שקלים, בתנאי שאין לו הלוואות נוספות.

למפעלים תעשייתיים יש הטבה מיוחדת, והם רשאים לקבל הלוואה עד לסכום של 15% מהמחזור השנתי.

כמה זמן לוקח לקבל הלוואה?

התהליך אורך כ-4 שבועות מרגע הגשת הבקשה לקרן, וכולל כמה שלבים:

1. פגישה עם נציג הקרן – 7 ימים ממועד ההגשה

2. החלטת המנהל בקרן – 3 ימים

3. החלטת הבנק הנבחר– 7 ימים

4. החלטת הועדה על סכום ההלוואה - 5 ימים

5. קבלת ההלוואה בפועל באחד מהבנקים שזכו במכרז של המדינה:
בנק לאומיבנק מזרחי, בנק מרכנתיל  ובנק אוצר החיל

תנאי ההלוואה בערבות מדינה בהשוואה לקרן פועלים לעסקים

הקרן בערבות מדינה יצרה תחרות בריאה במערכת הבנקאית על ליבם של בעלי העסקים

בנק הפועלים שלא זכה במכרז של המדינה הקים קרן מתחרה לקרן בערבות מדינה בשם "קרן פועלים לעסקים". הקרן הוקמה על ידי בנק פועלים וחברת הביטוח הראל

ישנם הבדלים משמעותיים בתנאים של קרן פועלים לעסקים והקרן בערבות מדינה:

1. משך זמן ההלוואה בקרן פועלים הוא שש שנים לעומת חמש שנים בקרן בערבות מדינה

2. הגרייס בקרן פועלים לעסקים הוא שנה במקום חצי שנה בקרן בערבות מדינה

3. הריבית בקרן בערבות מדינה טובה יותר ונמוכה באחוז אחד לעומת קרן פועלים לעסקים

יעקב אלון – מנכ"ל סל יועצים – הלוואה בערבות מדינה – 050-762-7623 jacob@SAL1.co.il