הרבעון האחרון של איזי כהן בכלל ביטוח: הרווח זינק ב-72%

זאת בעקבות השפעות הריבית ושחרור עתודות • בסיכום המחצית הראשונה של השנה, החברה עדיין רושמת הפסד • ביצעה מחיקה של עוד 115 מיליון שקל בגמל והפסידה גם בתחום הפנסיה

איזי כהן, המנכ"ל היוצא של כלל ביטוח / צילום: איל יצהר
איזי כהן, המנכ"ל היוצא של כלל ביטוח / צילום: איל יצהר

רווח של כ-439 מיליון שקל בעקבות השפעות הריבית ושחרור עתודות, הוביל את קבוצת כלל ביטוח  להציג רווח כולל של כ-112 מיליון שקל ברבעון השני, גידול של כ-72%. הרווח משחרור העתודות קיזז מחיקה של 115 מיליון שקל בגין הפחתת מוניטין בפעילות הגמל, גידול בהפרשה לתביעות אובדן כושר עבודה במגזר ביטוח חיים ותשואות חלשות יותר מאשר ברבעון השני אשתקד. בסיכום המחצית הראשונה של 2018 כלל ביטוח עדיין מציגה הפסד בשורה התחתונה, שעומד על כ-4 מיליון שקל. זאת לעומת רווח כולל של כ-205 מיליון שקל שרשמה במחצית הראשונה אשתקד.

מי שניהל את החברה עד תחילת יולי, ולמעשה היה המנכ"ל שלה במהלך כל תקופת הדוח, הוא איזי כהן, כשהמנכ"ל שבא אחריו, יורם נוה, מנהל את החברה והוא שחתום לצידו, לראשונה, על הדוחות של הקבוצה. בכל אופן, אמש, ההנהלה הבכירה של הקבוצה נפרדה מהמנכ"ל היוצא איזי כהן, באירוע שנערך במסעדת הקלארו בתל-אביב, ושאליו הוזמנו כל הסמנכ"לים והבכירים יותר בחברה.

בכלל ביטוח מסבירים היום (ג') כי לצד ההשפעה של התזוזות בריביות, "התוצאות בתקופת הדוח הושפעו בעיקר מתשואת שוק ההון שהיו נמוכות מהתשואה בתקופה המקבילה אשתקד וקיבלו ביטוי הן בקיטון בהכנסות מהשקעות והן בגביית דמי הניהול המשתנים".

תוצאות כלל ביטוח ברבעון השני ובמחצית 2018
 תוצאות כלל ביטוח ברבעון השני ובמחצית 2018

יותר הוצאות תפעול, פחות דמי ניהול

עיקר ההשפעה החיובית של הריבית קרתה בפעילות ביטוחי החיים של החברה. עם זאת, כלל ביטוח מציגה בדוחותיה חולשה בשני אפיקי החיסכון לטווח ארוך האחרים. כך, בתחום הפנסיה, שככלל מניב רווח לחברות הגדולות, שכלל ביטוח נמנית עליהם, החברה דווקא מציגה היום הרעה ניכרת בתוצאות עם הפסד של 4 מיליון שקל ברבעון והפסד של 2 מיליון שקל מתחילת השנה. בחברה מסבירים כי ההפסד "נובע בעיקר מקיטון בהכנסות מדמי ניהול בשל תנאי התחרות בתחום שהביאו לשחיקה בשיעורי דמי הניהול וכן מגידול בהוצאות תפעול גבייה, וטיפול בעדכוני רגולציה".

כמו כן, ישנה המחיקה בגמל של כלל ביטוח, שמסתכמת ברבעון השני ומתחילת השנה בגריעה של כ-76 מיליון שקל לאחר מס מהרווחים של החברה, וזאת בהמשך למחיקה של כ-53 מיליון שקל לאחר מס בתקופה המקבילה אשתקד. המחיקה העבירה את החברה להפסד בשיעור דומה בפעילות הגמל, ברבעון ומתחילת השנה, כאשר לאחר המחיקה יתרת המוניטין בגין פעילות הגמל הינה כ־124 מיליון שקל.

צניחה ברווח בביטוחי בריאות וסיעוד

במגזר הביטוח הכללי החברה אמנם מציגה שיפור הן ברבעון והן במחצית, כשהשיפור נרשם ברוב תחומי הפעילות במגזר זה, אך עדיין לא מדובר בתוצאות משופרות לגמרי. בתחום ביטוחי הבריאות והסיעוד החברה רשמה ירידה חדה של כ-80% ברווח הכולל הרבעוני, לכ-6 מיליון שקל, לצד מעבר להפסד של 36 מיליון שקל מתחילת שנה, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-40 מיליון שקל במחצית הראשונה ב-2017.

מתחילת השנה כלל ביטוח הציגה גידול של כ-2.1% בפרמיות, לכ-5 מיליארד שקל, בעיקר הודות לביטוחי הבריאות ("בעיקר מגידול בעסקי הפרט", כפי שמצוין בדוחות). ואולם, בקרוב היא תאבד נתח פרמיות של מאות מיליוני שקלים בשנה, בגלל שלא זכתה במכרז הביטוח הסיעודי של מכבי שירותי בריאות. אגב, בניכוי חלקם של מבטחי המשנה עולה כי הפרמיות בשייר של כלל ביטוח אפילו קטנו במקצת במחצית הראשונה השנה.

ועוד דבר: כלל ביטוח מציגה עלייה של כ-36 מיליון שקל בהוצאות הנהלה וכלליות, לסך של כ-442 מיליון שקל במחצית, וזאת בעיקר כתוצאה מ"עלייה בהוצאות שכר בין היתר בשל ההסכם הקיבוצי, גידול בפעילויות תפעול וגבייה בחיסכון ארוך טווח והקמת יחידות חדשות בעיקר לפיתוח עסקי", כדברי החברה.

צרו איתנו קשר *5988