הפרקליטות סוגרת שני תיקים של ראשי ערים שנחשדו בפלילים

פרקליטות מחוז צפון הודיעה היום לאילן שוחט, ראש עיריית צפת, ולניסים מלכה, ראש עיריית קריית שמונה, כי החליטה לגנוז את תיקי החקירה שנפתחו בעניינם, חלקם בעילה של חוסר ראיות וחלקם בעילה של חוסר אשמה

הפרקליטות סוגרת שני תיקים של ראשי ערים שנחשדו בפלילים. פרקליטות מחוז צפון הודיעה היום (ד') לבאי-כוחו של אילן שוחט, ראש עיריית צפת, ולבאי-כוחו של ניסים מלכה, ראש עיריית קריית שמונה, כי החליטה, על דעת פרקליט המדינה והמשנה לפרקליט המדינה (פלילי), לגנוז את תיקי החקירה שנפתחו בעניינם, חלקם בעילה של חוסר ראיות וחלקם בעילה של חוסר אשמה.

שוחט היה חשוד שבעת בניית בית מגוריו, קיבל הנחות ממבעלי מקצוע וספקים שונים, אשר ניתנו לו לבקשת קבלן פלוני בתמורה לטובות הנאה שקיבל אותו קבלן מהעירייה. לאחר בחינת מכלול הראיות נמצא כי אין ראיות ברמה הנדרשת בפלילים, על-מנת להוכיח כי שוחט היה מודע לכך שההנחות שקיבל ניתנו בשל התערבותו הקבלן האמור. כמו כן, לא נמצאו ראיות מספיקות לכך שראש העיר נתן תמורה לקבלן בגין הנחות אלה. בנסיבות אלה הוחלט לגנוז את התיק לגביו מעילה של היעדר ראיות מספיקות.

כמו כן, נחקר חשד למתן שוחד בחירות בכך שראש העיר שוחט מינה אדם לתפקיד בעירייה, בתמורה לתמיכה פוליטית מצד משפחתו של אותו אדם. גם בפרשה זו לא נמצאו ראיות מספיקות ברמה הנדרשת בפלילים, על-מנת להוכיח כי שוחט הבטיח את המינוי הנטען או כי פעל לקידומו. כמו כן, לא נמצאו ראיות מספיקות על-מנת להוכיח כי הליך המינוי של אותו אדם לא היה ענייני. בנסיבות אלה הוחלט לגנוז גם פרשה זו מעילה של היעדר ראיות מספיקות.

עוד נחקר חשד לשיבוש הליכי משפט ולטיוח תלונת צעירה ממשפחה נזקקת נגד קרוב של שוחט בתמורה לעזרה כלכלית. מחומר הראיות שנאסף עולה כי ראש העיר סייע למשפחת הצעירה הן לפני הגשת התלונה והן לאחריה. בנסיבות אלה לא ניתן יהיה להוכיח את הקשר הנדרש בין הסיוע הכלכלי לטיוח התלונה, ולפיכך הוחלט לגנוז פרשה זו מעילה של היעדר ראיות מספיקות.

בנוסף נחקר חשד למרמה והפרת אמונים בגין מתן טובות הנאה ורכישת טובין מכספי העירייה עבור מקורבת לשוחט. בחינה יסודית של חומר הראיות שנאסף בעניין זה מלמדת כי לא נמצאו ראיות המלמדות על רכישת טובין למקורבת, וכי האישה הייתה זכאית לטובות ההנאה שקיבלה, בהתאם לקריטריונים אובייקטיביים שנקבעו. בנסיבות אלה הוחלט לגנוז פרשה זו מעילה של היעדר אשמה פלילית. 

עורכי הדין רותי ליטבק ומוטי לזר, המייצגים את אילן שוחט, מסרו: "אנחנו שמחים על ההחלטה. כמי שמלווים את התיק מתחילת החקירה, טענו כי בחינה משפטית שקולה ונקייה מלחצים תוביל לגניזת התיק. אנחנו בטוחים שאילן ימשיך בדרכו לפעול לטובת העיר צפת, כפי שעשה עד היום".

ניסים מלכה, ראש עיריית קריית שמונה, נחקר בגין מספר פרשות - בשלוש מהן עלה חשד לכך שניסים מלכה קיבל תרומות בבחירות 2013 מ-3 אנשי עסקים בעיר בתמורה לקידום ענייניהם בעירייה. חומר הראיות שנאסף בעניין זה מלמד כי שניים מאנשי העסקים הללו תרמו למטה הבחירות של מלכה בבחירות 2013, אך מדובר בתרומות שניתנו על-פי חוק. לגבי איש העסקים השלישי, לא נמצאו ראיות המלמדות כי תרם למערכת הבחירות של  מלכה. כמו כן, לא נמצאו ראיות כי מלכה פעל לקידום ענייניהם של אנשי העסקים הללו בעיר, או שהיה בכוונתו לעשות כן. בנסיבות אלה הוחלט לגנוז פרשיות אלה מהיעדר אשמה פלילית. בנוסף נחקר חשד לשיבוש הליכי חקירה. אף לכך לא נמצאה ראיה נגד ראש העיר, ולפיכך הוחלט לגנוז חשד זה, וזאת מעילה של היעדר אשמה פלילית.

חשד נוסף שנחקר נגע להבטחה שלכאורה ניתנה על-ידי מלכה לחבר מועצת העיר, לפיה ימנה אותו למשרה ציבורית, בתמורה לתמיכתו בישיבת מועצה במינוי שראש העיר היה מעוניין בו. בחינה יסודית של חומר הראיות שנאסף בעניין זה מלמדת כי אין ראיות המצביעות כי ראש העיר הבטיח הבטחה כלשהי בעניין זה. בנסיבות אלה הוחלט לגנוז פרשה זו מהיעדר אשמה פלילית.

כמו כן נחקר חשד לעבירה של הלבנת הון, בשל חשד שראש העיר עשה שימוש בחשבון בנק של קרוב משפחה תושב חוץ. ממצאי החקירה בעניין זה מלמדים שההעברות הכספיות שנעשו בחשבון קשורות להשקעות של בעל החשבון בישראל, ולפיכך הוחלט לגנוז פרשה זו מהיעדר אשמה פלילית.

בנוסף נחקר חשד למימון בחירות אסור בבחירות 2013. בחינה מעמיקה של חומר הראיות שנאסף בעניין זה הובילה למסקנה כי אין די ראיות ברמה הנדרשת בפלילים על-מנת לבסס כתב אישום, ולפיכך הוחלט על גניזת פרשה זו מהיעדר ראיות מספיקות.

צרו איתנו קשר *5988