מחזיקי האג"ח באפריקה נכסים אישרו מכירתה לאלון רבוע כחול

חברת הבת של אפריקה ישראל, אפריקה נכסים, דיווחה היום כי מרבית מחזיקי איגרות החוב שלה אישרו את מכירת השליטה בה לידי חברת אלון רבוע כחול שבבעלות מוטי בן משה • נוסף על כך, דיווחה היום אפריקה נכסים על מינויו של אבי ברזילי למנכ"ל החברה במקומו של אברהם (נובו) נובוגרוצקי

איש העסקים מוטי בן משה מתקדם שלב נוסף לקראת השלמת רכישת הבעלות על קבוצת אפריקה ישראל, במסגרת הסדר החוב השני שלה. היום (ה') דיווחה אפריקה נכסים , חברה בת של אפריקה ישראל, כי מרבית מחזיקי אגרות החוב שלה אישרו את מכירת השליטה בה לידי חברת אלון רבוע כחול שבבעלות בן משה. האישור, שהושג ברוב מכריע, יאפשר לבן משה להמשיך ולהתמקד בהשגת המימון לצורך השלמת ההסדר.

בתוך כך, דיווחה היום אפריקה נכסים על מינוי של אבי ברזילי למנכ"ל החברה. ברזילי שימש עד כה כמשנה למנכ"ל אפריקה נכסים וככמנכ"ל החברה הבת אפי אירופה. הוא יחליף בתפקיד את המנכ"ל הפורש אברהם נובוגרוצקי, שהחזיק בתפקיד זה במקביל לתפקידו כמנכ"ל החברה האם אפריקה ישראל, שממנו כבר הודיע על התפטרותו.

לאפריקה ישראל חוב של כ-3 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה מסדרות כ"ו-כ"ח. הסדר החוב של הקבוצה מבוסס על העברת מלוא הבעלות עליה לידיו של המשקיע בן משה, בתמורה למזומנים וניירות ערך שונים בסך של כ-2.3 מיליארד שקל, שיקבלו מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל מבן משה ומהחברות שבבעלותו.

חלק מרכזי בהסדר כולל תשלום של כ-1.29 מיליארד שקל במזומן שיקבלו מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל מידיה של חברת ההחזקות אלון רבוע כחול, שבבעלות בן משה. את התשלום תבצע אלון רבוע כחול בתמורה לרכישת מניות השליטה (55.93%) באפריקה נכסים, מידיה של אפריקה ישראל.

לצורך ביצוע העסקה, נדרשו מחזיקי האג"ח של אפריקה נכסים     מסדרות ה'-ח', להסכים שלא להעמיד את האג"ח שברשותם לפירעון מיידי, בעת העברת מניות השליטה מידיה של אפריקה ישראל לידיה של אלון רבוע כחול. מההצבעות שהתקיימו ביום שלישי השבוע, עולה כי רוב מכריע מקרב מחזיקי האג"ח בשתי הסדרות הגדולות (ז'-ח') תמכו באופן גורף בהצעת החלטה שלא לזמן אסיפת מחזיקים שעניינה העמדת האג"ח לפירעון מיידי. בנוסף, אישרו המחזיקים בשתי הסדרות ברוב גורף גם הצעת ההחלטה השניה לעדכון והתאמת שטרי הנאמנות של סדרות האג"ח (ז'-ח') לשינוי השליטה בחברה, כך שרק מכירת המניות בידי בן משה תהווה מעתה עילה לפירעון מיידי.

סדרה ז' כולל אג"ח בהיקף של 760 מיליון שקל ערך נקוב (ע"נ) ואילו סדרה ח' כוללת אג"ח בהיקף של 1.095 מיליארד שקל ע"נ. שתי הסדרות מיוצגות בידי חברת הנאמנות הרמטיק. מנתוני ההצבעה שפרסמה חברת הנאמנות עולה כי בסדרה ז' זכו הצעות ההחלטה לתמיכה של 99.7% מהמצביעים הטהורים (לאחר בדיקת עניין מנוגד), בעוד שבסדרה ח' זכו ההצעות לשיעור תמיכה של 85.1% מהמצביעים הטהורים. יש לציין, כי מרבית הגופים המוסדיים תמכו בהצעות, כשמבין המתנגדים הספורים בלטו בעיקר בית ההשקעות אלטשולר שחם וחברות הביטוח הפניקס והכשרה ביטוח.

לאפריקה נכסים   שתי סדרות אג"ח קטנות יותר, ה' ו-ו', בהיקף של 71 מיליון שקל ע"נ ו-202 מיליון שקל ע"נ, בהתאמה. שתי הסדרות, שמיוצגות בידי חברת הנאמנות שטראוס לזר, טרם פרסמו את תוצאות ההצבעה אצלן. על-פי נתוני עבר שפרסמו הגופים המוסדיים, מחזיקים המתנגדים המרכזיים בהחזקות מיעוט בסדרות אלו.

עם זאת, המשוכה הגבוהה יותר העומדת בפני בן משה היא גיוס מקורות המימון שיאפשרו את השלמת הסדר החוב. כך למשל נדרשת כאמור אלון רבוע כחול לשלם סכום של 1.29 מיליארד שקל במזומן, שרובו אינו נמצא לפי שעה בידה, בתוספת אופציות עתידיות בהיקף של כ-130 מיליון שקל.

לצורך כך בוחנת כיום החברה ובן משה מספר דרכים למימון הרכישה, כשאחת מהן היא הרחבת סדרת האג"ח הקיימת שלה (ד') והנפקת סדרה חדשה (ה'), בהיקף כולל של כ-1 מיליארד שקל לפחות. סדרה ד' הקיימת, בעלת היקף נוכחי של 941 מיליון שקל ע"נ ומשך חיים ממוצע (מח"מ) של 3.7 שנים, נושאת ריבית שנתית של 4.6% ונסחרת כיום לפי תשואה שנתית לפדיון של 5%. סדרה ד' מגובה בשעבוד על 77% ו-72% מאחזקותיה של אלון רבוע כחול בחברות הבנות דור אלון  ורבוע כחול נדל"ן, בהתאמה.

לפי חברת מידרוג, לאלון רבוע כחול מניות חופשיות משעבוד של דור אלון ורבוע כחול נדל"ן בשווי כולל של כ-340 מיליון שקל, שבעזרתן תוכל לכאורה החברה להרחיב במידת הצורך את סדרה ד' הקיימת. בנוסף, בוחנת אלון רבוע כחול כאמור הנפקה של סדרה חדשה (ה'), שלטובתה ישועבדו האחזקות הנרכשות באפריקה נכסים, ששוויין הבורסאי עומד כיום על כ-1.48 מיליארד שקל.