בדרך להפיכת דלק אנרגיה לחברה פרטית: קבוצת דלק מבקשת לבצע פירעון מוקדם לאג"ח החברה הבת

לאחר שמניות דלק אנרגיה נמחקו ממסחר מוקדם יותר החודש, לחברה כיום רק אג"ח נסחרות, מסדרה ה' בהיקף של 127 מיליון שקל ערך נקוב, שמתוכננת להיפרע ביולי 2019 • על פי אתר Stocker, מרבית האג"ח של דלק אנרגיה מוחזקות בידי המוסדיים, ובהם ילין לפידות, מיטב דש, פסגות ומנורה מבטחים

יוסי אבו, מנכ"ל דלק אנרגיה / צילום: שלומי יוסף
יוסי אבו, מנכ"ל דלק אנרגיה / צילום: שלומי יוסף

קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה מבקשת להפוך את החברה הבת דלק אנרגיה לפרטית באופן סופי, כבר בחודש הבא. מזימון שפרסמה דלק אנרגיה לאסיפת מחזיקי איגרות החוב שלה, עולה כי ברצונה לבצע כבר כעת פירעון מוקדם של יתרת האיגרות שנסחרות בבורסה, ובכך להפוך סופית לחברה פרטית שאינה מדווחת.

מוקדם יותר החודש השלימה קבוצת דלק את מחיקת מניות דלק אנרגיה מהמסחר בבורסה, לאחר שרכשה את החזקות הציבור (11.8%) בה תמורת כ-1.11 מיליארד שקל. העסקה בוצעה בדרך של הצעת רכש מלאה, שזכתה להיענות הנדרשת מקרב הציבור, וכללה תמורה במזומן, במניות קבוצת דלק וביחידות השתתפות של דלק קידוחים.

עם זאת, גם לאחר השלמת הצעת הרכש נותרה דלק אנרגיה כחברה מדווחת בבורסה, מאחר שהאג"ח שלה מסדרה ה' עדיין נסחרות בבורסה. הסדרה, בהיקף של 127 מיליון שקל ערך נקוב, מתוכננת להיפרע באופן מלא וסופי כבר ביולי 2019. עם זאת, בקבוצת דלק מבקשים כאמור להקדים עוד יותר את מועד הפירעון באמצעות שינוי שטר הנאמנות של הסדרה.

בימים האחרונים פרסם נאמן האג"ח, לבקשת החברה, הודעה בדבר קיום אסיפת הצבעה של מחזיקי סדרה ה'. בזימון נכתב כי דלק אנרגיה מעוניינת להקדים את הפדיון הסופי של האג"ח, ומאחר ששטר הנאמנות הנוכחי אינו מאפשר זאת, מבקשת החברה לתקן את שטר הנאמנות בהתאם.

התמורה הכוללת למחזיקים - כ-145 מיליון שקל 

סדרה ה', שהונפקה בינואר 2010, נושאת ריבית שנתית של 5.15% וצמודה למדד המחירים לצרכן. על פי הצעתה של דלק אנרגיה, מנגנון הפדיון המוקדם שיתווסף לשטר הנאמנות יאפשר לה לבצע פדיון מלא של איגרות החוב במחיר של 1.1409 שקל לכל 1 שקל ע"נ של אג"ח. כך, שהתמורה הכוללת תעמוד על כ-145 מיליון שקל למחזיקים.

המחיר בהצעה משקף לדברי החברה את שווי השוק של האג"ח לפי שער הנעילה של ה-17 באוקטובר, ומהווה תוספת של כ-3.7% מעל לערך המתואם (פארי) של האיגרות נכון ליום זה. עם זאת, מאז עלה במקצת מחיר האג"ח בבורסה והיא נסחרה היום תמורת 1.143 שקל, כאשר הערך המתואם עומד על 1.108 שקל.

מהזימון לאסיפה עולה עוד כי תידרש תמיכה של לפחות 75% מהמשתתפים בצבעה, לצורך אישור הצעת ההחלטה. על פי נתוני אתר Stocker.co.il, מוחזקות מרבית איגרות החוב של דלק אנרגיה בידי הגופים המוסדיים, ובהם ילין לפידות, מיטב דש, פסגות ומנורה מבטחים. כך, שעתיד ההצעה תלוי באופן מובהקת בתמיכת המוסדיים. 

צרו איתנו קשר *5988