נדחתה עתירת מושבי דרום הר חברון נגד ותמ"ל הרחבת אופקים

השופטת: "אל מול רצון המושבים ניצבים תושבי אופקים בעבר ובעתיד"

חברון / רויטרס
חברון / רויטרס

עוד ניצחון של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ושל הותמ"ל, הוועדה לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור, על התנגדות של חקלאים לתוכנית הרחבה של עיר בפריפריה. החקלאים המתנגדים במקרה זה הם 3 מושבים מדרום הר חברון: בית יתיר, כרמל ומעון צביאל, והם דרשו לבטל את התוכנית להרחבת העיר אופקים. הקרקע בה מדובר מצורפת לעיר אופקים במסגרת ותמ"ל והסכם-גג, לבניית כ-10,400 יחידות דיור ועוד שטחים מסחריים.

שלושת המושבים חוכרים קרקע חקלאית בגודל 35,000 דונם, והיקף הפגיעה הישירה בהם הוא בשטח של כ-3,000 דונם. המושבים, באמצעות עו"ד רון רוגין, טענו בבית המשפט לעניינים מינהליים בבאר-שבע כי חוק הותמ"ל הוא "חקיקה אגרסיבית ומרחיקת לכת.. מדובר בנשק בלתי קונבנציונלי... המנפץ את עקרונות היסוד של תורת התכנון". הם טוענים כי מדובר בפגיעה לא מידתית בקרקע חקלאית שבחזקתם ובעודף שטחים מסחריים בתוכנית, וכי בתוכנית זו לא התקיים "צורך אובייקטיבי בהגדלה של כמות יחידות הדיור ביישוב ספציפי".

השופטת יעל רז-לוי דחתה את טענות המושבים וקבעה: "מדובר בתוכנית החלה על קרקע שהינה במרקם עירוני ומיועדת לפיתוח עירוני, וככזו לא הוכנסה לתוך חוזי המשבצת שנחתמו עם המושבים. בנוסף, הפגיעה בקרקעות החקלאיות שמעבדים המושבים מצומצמת יחסית, הן מבחינת ההיקף והן מבחינת העובדה שהתוכנית היא בשלביות באופן שיתאפשר להם ככל שניתן להמשיך ולעבד חלק מן הקרקעות. כל אלה מובילים למסקנה כי החלטת הותמ"ל באישור התוכנית - במיוחד אחרי הפחתה של מספר משמעותי של יחידות דיור ומתן גמישות תכנונית בשל הצורך בהמשך עיבוד הקרקע - היא החלטה מאוזנת העולה בקנה אחד עם המדיניות התכנונית הכוללת, היא אינה חורגת ממתחם הסבירות, ואין מקום להתערב בה".

לגבי הטענה על הגזמה בשטחים המסחריים, אמרה השופטת כי "שטחי המסחר והתעסוקה בתוכנית באים כדי לתת מענה לרובע החדש ולציפייה שבעקבות הגירה חיובית לאופקים, בין היתר של יחידות צה"ל, יהיה הדבר נדרש".

השופטת תיארה את העימות כך: "אל מול רצון המושבים להמשיך ולעבד את את הקרקע, ניצבים תושבי העיר אופקים בעבר ובעתיד, שבעניינם ציינה עיריית אופקים כי 'האינטרס של המושבים הוא אינטרס צר למנוע פגיעה נקודתית בשטח החקלאי המעובד על-ידם, ובכך לקבור את פיתוחה של העיר אופקים'".

ההתנגדות של המושבים נדחתה, והשופטת פסקה: "העותרים לא הצביעו על פגם או סבירות המצדיקים התערבות בהחלטת הותמ"ל באישור התוכנית".

צרו איתנו קשר *5988