מדירוג השקעה ל"זבל": הורדת דירוג שלישית לאג"ח אינטרנט זהב

ביום חמישי הורידה חברת הדירוג מידרוג את דירוג האג"ח של אינטרנט זהב בשתי רמות, מ-Baa3 ל-Ba2 • "לאור האי-ודאות באשר ליכולת החברה להשלים את עסקת מכירת ביקום בחודשים הקרובים, מידרוג מעריכה כי עלתה הסבירות לכשל פירעון"

דורון תורג'מן, מנכ"ל אינטרנט זהב / צילום: שלומי יוסף
דורון תורג'מן, מנכ"ל אינטרנט זהב / צילום: שלומי יוסף

הורדת דירוג שלישית לאיגרות החוב של אינטרנט זהב  הוציאה את האג"ח האלה מדירוג השקעה, והעבירה אותן לרמת דירוג של אג"ח "זבל".

ביום חמישי הורידה חברת הדירוג מידרוג את דירוג האג"ח של אינטרנט זהב בשתי רמות, מ-Baa3 ל-Ba2. בעוד שהדירוג הקודם ניתן למנפיקים בעלי כושר החזר אשראי בינוני יחסית למנפיקים מקומיים אחרים, הדירוג החדש ניתן למנפיקים בעלי כושר החזר אשראי חלש יחסית לאחרים, ובעלי מאפיינים ספקולטיביים.

אינטרנט זהב שולטת בחברת בי. קומיוניקיישנס, השולטת בחברת התקשורת בזק ועוסקת במתן שירותי תוכן לאינטרנט. כאמור, מדובר בהורדת דירוג שלישית מתחילת השנה: באפריל ירד הדירוג מ-A3 ל-Baa1, ביוני הוא הופחת ל-Baa3 וכעת הוא יורד ל-Ba2. למרות זאת, במידרוג משאירים את הדירוג תחת בחינה (Credit Review) עם השלכות שליליות, והמשמעות היא שתיתכן הורדת דירוג נוספת בעתיד הקרוב. אינטרנט זהב שולטת (64.8%) בביקום, המחזיקה ב-26.3% ממניות קבוצת התקשורת בזק.

"הורדת הדירוג משקפת את הערכתנו, בתרחיש הבסיס, להיעדר מקור נזילות חיצוני לחברה בטווח הנראה לעין שאינו מתוך מכירת החזקות הליבה, במידה המעלה את המאפיינים הספקולטיביים בפרופיל סיכון האשראי של החברה", כתבו כלכלני מידרוג.

"הורדת הדירוג משקפת גם את היחלשות הנזילות בהתחשב בתחזית המקורות והשימושים שמידרוג צופה עד לתום שנת 2019, הנסמכת בעיקר על מימוש ההחזקות בחברה הבת ביקום. בתוך כך, מידרוג משנה את ההנחה בתרחיש הבסיס לגבי הסבירות לקבלת דיבידנדים מביקום, ואינה מניחה קבלת דיבידנדים כלל בטווח זמן הקצר, כאשר בתרחיש הבסיס הקודם הניחה מידרוג סבירות בינונית לחלוקה זו. הורדת הדירוג משקפת עלייה בסבירות לכשל פירעון, אם כי להערכת מידרוג הסבירות לכשל פירעון עדיין אינה בוודאות גבוהה".

להערכת מידרוג, רמת המינוף של החברה, כפי שמתבטאת ביחס בין החוב הפיננסי בניכוי היתרות הנזילות לבין שווי השוק של מניות ביקום  (יחס LTV), "גבוהה ומוסיפה להכביד על גמישותה הפיננסית של החברה".

למרות גיוס הון שהזרים לקופת אינטרנט זהב 100 מיליון שקל בחודש יוני, במידרוג מציינים שיחס המינוף לא השתפר, וזאת בשל המשך ירידה בשווי מניית ביקום בחודשים האחרונים. להערכת מידרוג, "המינוף הגבוה, וכן הצורך של החברה לעמוד בהוראות חוק הריכוזיות באופן שלא תחזיק עוד חוב סחיר עד לתום שנת 2019, פוגמים משמעותית בגמישות הפיננסית של החברה, ולהערכתנו אין ביכולת החברה בתנאי השוק הקיימים לבצע מימון מחדש של החוב הפיננסי".

במידרוג מציינים את מיצובה העסקי החזק של בזק, אך מוסיפים כי התמורות המבניות בענף התקשורת והתחרות הגוברת בכלל הסגמנטים, בשילוב מגבלות רגולטוריות, מהווים אתגרים משמעותיים המתבטאת בשחיקה בהיקף ההכנסות וברווחיות".

בכל הקשור להחזקות אינטרנט זהב, כלכלני מידרוג כותבים כי "החברה פועלת באינטנסיביות למכירת החזקותיה בביקום ונוקטת מהלכים קונקרטיים לקדם תהליך מכירה מוסדר. יחד עם זאת, מכירת החזקותיה בביקום תלויה בחתימת הסכם עם רוכש פוטנציאלי והבאתו לאישור הגורמים האמונים על מתן היתר שליטה בבזק". הם מוסיפים, כי "התנודתיות בשוקי ההון בעולם עלולה לעמוד לרועץ לתהליך המכירה ככל שיתממשו סיכונים משמעותיים בהיבט זה".

לפיכך, "לאור האי-ודאות באשר ליכולת החברה להשלים את עסקת מכירת ביקום בחודשים הקרובים, וברקע הגמישות הפיננסית החלשה, מידרוג מעריכה כי עלתה הסבירות לכשל פירעון. אם ביוזמת מחזיקי איגרות החוב ואם ביוזמת החברה, כשל פירעון עלול לנבוע מהירידה ביתרות המזומנים הצפויה במארס 2019 בעקבות התשלומים העומדים אז לפירעון, הכוללים כ-20 מיליון שקל תשלום קרן אחרון למחזיקי אג"ח ג' וכ-20 מיליון שקל תשלום ריבית למחזיקי אג"ח ד'".

להערכת מידרוג, "הסבירות לכשל פירעון תלויה, בין השאר, באמון הנושים בתהליך המכירה של מניות ביקום והשבת הערך לבעלי העניין השונים בחברה; בנכונות בעלי המניות (בעיקר הבנקים) להזרמת הון מניות נוסף, על מנת למתן את הלחץ הפיננסי על החברה אגב הליך המכירה, ככל שזה ייתקל בקשיים לא צפויים; ו/או בנכונות החברה ובעלי המניות לממש את המניות החופשיות על מנת למנוע כשל פירעון. לגבי כל אלו שוררת אי-ודאות רבה". 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988