פארמה ישראל עתרה לבג"צ להחזרת פגישות תועמלנים ורופאים

"למשרד הבריאות אין סמכות לקבוע רגולציה ללא הסמכה בחוק ולחסל הלכה למעשה את מקור תעסוקתם של אלפי אקדמאים" • הסתדרות הרופאים מצדדת בחברות הפארמה

מוצרי פארם / צילום: תמר מצפי
מוצרי פארם / צילום: תמר מצפי

ארגון פארמה ישראל, המאחד 20 מחברות הפארמה הבינלאומיות הפועלות בישראל, הגיש היום עתירה לבג"צ לבטל את התקנות החדשות שנועדו להסדיר את הקשר בין חברות התרופות לבין הרופאים הרושמים מרשמים לאותם תרופות.

התקנות אוסרות על מפגשים אישיים בין תועמלנים לבין רופאים, ומחייבים כי יאורגנו מפגשים רשמיים משותפים, וזאת בניגוד לפרקטיקה המקובלת בתחום. כמו כן התקנות מחייבות אישור של כל חומר פרסומי שניתן לרופא על ידי חברת תרופות.

התקנות נכנסו לתוקף בסוף השבוע שעבר, ומאז, אומרים גורמים בשוק, ישנו "כאוס" מבחינת תפקוד חברות התרופות מול הרופאים, כאשר התועמלנים אינם יודעים כיצד לבצע את עבודתם, האם לקיים פגישות שנקבעו, איזה מידע מותר להם להגיש לרופאים וכן הלאה.

טענת משרד הבריאות היא כי פגישות אישיות מהוות לחץ על הרופא לרשום את התרופה.

לעומת זאת, חברות התרופות טוענות כי "מטרת המפגשים בין הנציגים הרפואיים לבין הרופאים היא בראש ובראשונה העברת ידע מקצועי. הנציגים מיידעים את הרופאים בדבר כניסתם לשוק של תכשירים חדשים, מדריכים אותם ביחס לאופן השימוש בתכשירים אלה, קביעת מינונים והתאמתם לחולים, מסייעים במעקב אחר תופעות לוואי ומעבירים עדכונים מקצועיים מהעולם".

אפרת כהן מנכ"ל ארגון פארמה אומרת כי: "במפגש שלנו עם משרד הבריאות גילינו דלת פתוחה וקשב אטום". הכוונה היא שמשרד הבריאות ערך מפגשים בדרגים הגבוהים ביותר עם מנהלי חברות התרופות ועם נציגי בתי החולים, אולם המפגשים הללו לא הזיזו את המשרד כהוא זה מעמדתו.

לדברי התועמלנים, המפגש האישי הוא חשוב משום שהוא מאפשר לרופאים להתרכז בנאמר, לשאול שאלות. "הקשר הישיר בין חברות הפארמה לבין הרופאים בישראל, הוא הכרחי ובעל חשיבות רבה לקידום הרמה המקצועית, המחקר הקליני והידע הרפואי, ולקדמה של מערכת הבריאות הציבורית בישראל".

לפארמה שלוש טענות משפטיות עיקריות, שהן: התקנות החדשות פוגעות בחופש העיסוק של התועמלנים, משיתות צנזורה לא מוצדקת על חברות התרופות ופוגעות בחירות הפרט למפגש חופשי בין שני בני אדם.

"משרד הבריאות מנסה באמצעות הנוהל החדש לבצע רגולציה (אסדרה) של מקצוע הנציגים הרפואיים ללא סמכות ותוך פגיעה חמורה בחופש העיסוק של חברות הפארמה והנציגים הרפואיים.

"הרגולציה ... פוגעות בלא חוק פגיעה חמורה ביותר בחופש העיסוק הן של תאגידי הפארמה והן של הנציגים הרפואיים. למנכ"ל משרד הבריאות אין זכות לפגוע בחופש העיסוק של תאגידי הפארמה ובחופש העיסוק של הנציגים הרפואיים ושל בעלי המקצועות הנלווים, ובוודאי אין לו כל סמכות לחסל בפועל, במחי נוהל, ענף תעסוקה שלם המפרנס אלפי אקדמאים בתחום מדעי הטבע והחיים".

יודגש כי תקנות משרד הבריאות עדיין מאפשרות מפגש קבוצתי עם תועמלן, אולם בעתירה נכתב כי: "הזכות של אדם להיפגש עם רעהו לשיחה בארבע עיניים, הינה אחת מחירויות הפרט. הדברים אמורים ביתר שאת לגבי רופאים - עליהם סומכים בנושאים של חיים ומוות אך לא סומכים עליהם לגבי שיחה פנים אל פנים עם נציג רפואי אשר הינו בעל השכלה אקדמאית והכשרה מדעית".

"מוטלת על הרופא חובה ליידע את החולה אודות קיומן של חלופות טיפוליות וכן להבהיר לו, כי ככל שחלופות טיפוליות אינן בשימוש במוסד הרפואי, יוכל המטופל לרכוש אותן בכספו באופן פרטי או באמצעות שב"ן", נכתב בעתירה. "כאשר משרד הבריאות מנסה למנוע מן הרופא לקבל מידע אודות תכשירים אשר אינם בשימוש של המוסד הרפואי הרלוונטי, הם מונעים, באופן מעשי, מן הרופא את האפשרות למסור לחולה מידע מלא לגבי כל החלופות הטיפוליות הקיימות" .

כהן מסרה כי: "החברות שאנו מייצגים אינן מתנגדות להסדרים, אליהם ניתן היה להגיע בהסכמה, ותוך קביעת מנגנונים מוסדרים, שוויוניים, ואחידים לכל מוסדות הרפואה - תוך מתן פרק זמן סביר ליישם אותם ולא באופן מידי - לשקיפות מלאה של המפגשים, גם לפני קיומם וגם לאחריהם, ואף הצענו מנגנונים אלו למשרד הבריאות. אבל האיסורים המוחלטים הם הפגיעה הקשה, בלתי סבירה והלא מידתית".

העתירה הוגשה לבית המשפט העליון באמצעות עורכי הדין רנאטו יאראק וברוך שוגול ממשרד פירון ושות'.

ההסתדרות הרפואית תומכת הטענת פארמה

"הסתדרות הרפואית (הר"י) מגבים את טענות פאמרה ישראל, ועונים כי התקנות החדשות פוגעות גם בחופש העיסוק של הרופאים. במכתב ששלחו בנושא למנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, לפני כמה ימים - כתב יו"ר הר"י, פרופ' ציון חגי, כי הכללים החדשים להתקשרות בין רופאים לתועמלנים, כפי שמצוינים בחוזר המנכ"ל, הם "ניסיון לקבוע באופן חד צדדי כללים והנחיות הפוגעים בתנאי עבודתם של הרופאים וזאת בניגוד להוראות ההסכמים הקיבוציים ולפסיקת בית הדין הארצי לעבודה".

הר"י טוענים לכללים המשנים את סדרי עבודתם של הרופאים, מגבילים את האוטונומיה המקצועית שלהם "ושיש בהם כדי התערבות בוטה בכללי האתיקה של הרופאים". לפי הר"י יש לקבוע כללי התנהלות המקובלים על כל הצדדים, ולא לקבוע תנאים באופן חד-צדדי - "כללים שאינם תואמים את צורכי מערכת הבריאות".

משרד הבריאות מאפשר בשנה הראשונה לנהל פגישות אישיות באישור מיוחד, אך לא הוסדרו נהלים לקבלת אישור כזה.

הר"י: "לא ניתן לאסור על רופאים לקיים פגישות עם תועמלנים או לחייבם לקבל אישור מראש על קיומן ותיאומן של פגישות אלה. הטלת איסורים ומגבלות על רופאים בקשר לקיומן של פגישות אישיות עם תועמלנים, התנייתן במספר במשתתפים מינימלי, וביצוע מעקבים אחד מועדי המפגשים עם התועמלנים, תוך חיובם של מנהלי המוסדות לדווח על שמות הרופאים ומועדי פגישותיהם עם התועמלנים...יש בה גם הבעת חוסר אמון משווע בהתנהלותם המקצועית של הרופאים וביושרם האישי. איסורים והגבלות אלה פוגעים בסדרי עבודתם של הרופאים ובזכויותיהם ויש לבטלם לאלתר".

לפי חגי, משרד הבריאות היה צריך לדון עם הר"י בנהלים החדשים טרם הפיץ אותם בחוזר, ולכן ביקש לדחות את מועד כניסתו לתוקף עד לקיום דיון שכזה (הנהלים נכנסו לתוקף ב-1 בנובמבר) - אך במשרד הבריאות לא השיבו למכתבו.

משרד הבריאות הגיב בתגובה לאקונית וציין כי: "העתירה הוגשה ביום חמישי. בקשת פארמה ישראל לצו ביניים דחוף להקפאת החוזר נדחתה כבר ביום חמיש. בקשה חוזרת נדחתה שוב היום. לגוף העתירה נשיב בבית המשפט", כלומר בינתיים מבחינת משרד הבריאות הנהלים נכנסו לתוקף, במקביל לעתירה.

צרו איתנו קשר *5988