השופט ברנר: "משה חוגג הימר. אני לא אתן לו צ'אנס נוסף"

ביהמ"ש המחוזי דן היום בבקשת בעלי המניות בחברת AOH למנות מפרק זמני לחברת IDC, שנטען כי חוגג הבריח ממנה נכסים • השופט לא נתן את החלטתו בסוף הדיון, אלא החליט להמתין עד שיעיין בטענות הצדדים וייבחן את הפסיקה הקיימת בנושא • חוגג לא נכח בדיון

משה חוגג / צילום: רויטרס
משה חוגג / צילום: רויטרס

ביהמ"ש המחוזי בת"א (השופט חגי ברנר ) דן היום (ה') בבקשה למינוי מפרק זמני שהגישו בעלי המניות בחברת AOH) AnyOption Holdings Limited) נגד חברתIDC (Investdotcom Holdings Limited) שבשליטת יזם הבלוקצ'יין משה חוגג . IDC המוכרת יותר בשם invest.com, עוסקת בהנפקת מטבעות דיגיטליים לציבור.

השופט ברנר שמע את טענות באי כוח באריכות וביקש את התייחסותם למספר בעיות העולות בבקשה ובכלל אלה: קיומה של תניית בוררות בין הצדדים, היותה חברת IDC (שאת פירוקה מבוקש) רשומה בקפריסין, העובדה שהחוב לא הוכח דיו (טענת הכנ"ר). בעקבות כל אלה ועוד, החליט השופט ברנר שלא לתת את החלטתו כבר בסוף הדיון, אלא לקחת את הזמן לעיין בטענות הצדדים ולבחון את הפסיקה הקיימת בנושא.

נוסף שזכה להתייחסות מצד כל הנוכחים באולם הוא העובדה שחברת IDC בחרה שלא להגיב לבקשה ולא לשלוח נציג מטעמה לדיון ומבלי שחוגג הגיע לדיון. יחד עם זאת ולמרות שלכאורה קולם של חוגג ו-IDC לא יכול היה להישמע בדיון. מי ששמרו מרחוק על כך שלא יינתנו החלטות מרחיקות לכת, הם עוה"ד מימי צמח ואהוד שניידר, אשר מייצגים את חוגג ואת IDC בימים כתיקונם, אך במסגרת ההליך היום, טרם ייפו האחרונים את כוחם לייצגם.

בכל הקשור להיעדרות של חוגג מהדיון, לגביו הועלו טענות קשות מאוד לגניבה, שוד, והברחת נכסים מ-IDC (לכאורה), וכי לא נכח בדיון כל נציג מטעמו, ציין השופט ברנר כי יש בכך מימד של הימור מצדו של חוגג: "מי שמהמר מהמר, או שהוא מנצח או שהוא הפסיד, אדון חוגג הימר, ואו שהוא הפסיד או שהוא ניצח, אני לא אתן לו צ'אנס נוסף". עוד נציין, כי אתמול הודיעו נציגיו של חוגג, על כך שזה התפטר מתפקידו כדירקטור בחברת IDC.

הכנ"ר ממליץ

מי שכן נכחו בדיון, הם נציגותיו של כונס הנכסים הרשמי , אשר יוצג ע"י עוה"ד נחמה אבן ספיר ודקלה גל-סתו. אלה, הביעו תמיהה על כך ש-IDC בחרה שלא לשלוח נציג מטעמה.

נציגות הכנ"ר בהליך, הביעו בפני ביהמ"ש מספר הסתייגויות וציינו כי אנו עלולים להימצא במצב בעייתי לכאורה בו הליך פירוק של חברה בקפריסין יבוצע על ידי מפרק זמני כאן בישראל. בכל הקשור לעילות הפירוק שציינו באי כוחם של המבקשים, עוה"ד ליאור דגן, עופר פירט ולירון ליברמן, הביע הכנ"ר את חששו כי החוב הנטען על ידי המבקשים לא באופן המספיק להורות על מינוי מפרק זמני.

למרות הסתייגות זו, התבקשו באי כוח הכנ"ר ע"י ביהמ"ש, להציע מועמדים למינוי מפרק זמני. וזאת, למקרה שבו ביהמ"ש יחליט לקבל את הבקשה למנות מפרק זמני.

בהתאם, ולאחר התייעצות עם גורמים בכנ"ר הציע הכנ"ר כמועמדים אפשריים את עוה"ד עופר שפירא, גיל אורן ממשרד יגאל ארנון, עו"ד שלמה נס, עו"ד שלום גולדבלט ועו"ד ישראל בכר.

העיסוק התקשורתי בפרשה

השופט ברנר, מצא לנכון לבקר את העיסוק התקשורתי בפרשה, וציין כי נראה שזו "הוגשה" ע"י המבקשים לתקשורת לפני שהגיעה לעיונו. גם חוגג עצמו קיבל "נזיפה" בהקשר זה, כאשר השופט ברנר ציין, שהוא ראה שחוגג "מגיב אף הוא בעיתונים".

הסאגה הנוכחית, מגיעה בהמשך לפרסום הראשון ב"גלובס", על כך ש-17 בעלי מניות בחברת AOH, שעסקה בשיווק אופציות בינאריות ונרכשה על ידי IDC, מקבוצת סינגולריטים, טוענים כי חוגג מבריח נכסים, כספים וזכויות של IDC לתאגידים אחרים בשליטתו או לאנשי קש מטעמו ומשכך הם ביקשו את פירוקה של IDC.

בין קבוצת המבקשים נמנים, בין היתר, נציבת מס הכנסה לשעבר עו"ד טלי ירון אלדר, איש העסקים רוני פלד ומורשעת פרשת הסליקה האסורה בויזה כאל עוה"ד דגנית באשא-שגב. לצד בקשת הפירוק, הגישו המבקשים בקשות למתן צווי איסור דיספוזיציה האוסר על IDC או מי מטעמה, לרבות בעל השליטה חוגג, מלבצע כל שינוי בזכויות החברה או בנכסיה.

בקשה אחת שלהם כבר נדחתה מוקדם יותר השבוע ע"י השופט ברנר, אשר קבע כי לא יורה על מתן צו איסור דיספוזיציה (שינוי זכויות) אישי נגד חוגג. ברנר ציין בהחלטתו כי "מדובר בהליך חדלות פירעון נגד חברה, ולא בהליך חדלות פירעון אישי נגד בעל השליטה בה (משה חוגג - מ' ש')". ו"ממילא, אין מקום בגדרו של הליך זה ליתן צו איסור דיספוזיציה ביחס לנכסים אישיים של בעל השליטה".

חברת סינגולריטים, טענה בשבוע שעבר באמצעות עוה"ד שניידר וצמח (שכיום כאמור לא ייצגו אותן באופן רשמי), כי ביום ד' שעבר (יום לפני הגשת הבקשות למינוי מפרק זמני ופירוק החברה), הגישה קרן סינגולריטים תביעה בקפריסין נגד AOH ובעלי מניותיה בגין מרמה, הפרת הסכם התקשרות ובגין איומים. לטענת החברה, האיומים התממשו עם הגשת הבקשה לפירוק את חברת IDC הקפריסאית בבית המשפט בישראל.

חוגג עצמו גם לא נשאר חייב והוציא הודעה מפורטת לעיתונות ובה תקף את בעלי המניות. מלבד הודעה זו, הוסיף חוגג באמצעות עוה"ד שניידר וצמח, כי דווקא בעלי המניות ב-AOH הם אלה שרימו את סינגולריטים במצגי שווא מגמתיים, כאשר בקשת הפירוק היא תגובה לתביעה, שהגיש חוגג באמצעות סניגולריטים נגדם בקפריסין. לאחר ההחלטה לדחות את הבקשה לאסור עליו שינוי בזכויותיו מסר חוגג לתקשורת כי בעלי המניות ב- AOH "מנצלים את בתי המשפט בהגשת הליכי סרק, במטרה לפגוע בשמי הטוב, תוך הפעלת לחצים דרך אמצעי התקשורת. יש להדגיש כי אין לי כל חובות, בוודאי שלא לשוק האפור. מדובר בשקר נתעב ובעלילת דם אשר תתברר במהרה בבית המשפט".