נאמני הדר דימול: בקשת הכנ"ר להעבירנו מתפקידנו - שערורייתית

הנאמנים, עו"ד אביב פריצקי, עו"ד קרן רייכבך-סגל ורו"ח בועז גזית, הגישו הבוקר את תשובתם לבקשה להחלפתם כבעלי תפקיד בשל ניגודי עניינים והצגת מצגי-שווא בפני הנושים לכאורה ■ טוענים: "הבקשה היא ליקוי מאורות. בקשה מופרכת ונטולת כל בסיס"

רו"ח בועז גזית / צילום: איל יצהר
רו"ח בועז גזית / צילום: איל יצהר

עו"ד אביב פריצקי, עו"ד קרן רייכבך-סגל ורו"ח בועז גזית הגישו הבוקר (א') את תשובתם לבקשה שהגישה הכנ"ר להחלפתם בתפקיד נאמני החברות הקורסות סיטי א.ק אחזקות והדר ברמה, המפעילות את אולמות האירועים הדר דימול וסיטי טאואר.

בתגובה משיבים הנאמנים אש וטוענים כי "הבקשה היא ליקוי מאורות. בקשה מופרכת ונטולת כל בסיס. הבקשה הוגשה באופן שערורייתי על-ידי בא-כוח הכנ"ר, שהיה מעורב בכל פרט ופרט בתיק מתחילתו, היה מעורב בכל מהלך ובכל צעד ומגיש היום בקשה, שכל טענה בה נסתרת וקורסת כליל, בהחלטות של בית המשפט הנכבד שאותו בא-כוח כנ"ר היה צד להן, נתן להן הסכמות בזמן אמת ולא ערער על אף לא אחת מההחלטות; היא נסתרת בתגובות של בא-כוח הכנ"ר עצמו שהוא מסתיר ומעלים בבקשתו; היא נסתרת באמירות ברורות של בא-כוח הכנ"ר בפרוטוקולים של התמחרות שהוא בעצמו ניהל; היא נסתרת במסמכים שונים שהוגשו לבית המשפט הנכבד בזמן אמת, ושאין להם כל זכר בבקשה, כנראה פשוט כי הם הפוכים לנרטיב שבא-כוח הכנ"ר מנסה לבנות באופן מופרך וחסר יסוד".

התגובה הוגשה כאמור בהמשך לבקשה שהגישה כונסת הנכסים הרשמית, עו"ד סיגל יעקובי, להעביר את הנאמנים מתפקידם, לאחר שמצאה, לטענתה, כי הם הציגו בפני הנושים הצהרות-שווא ומצגי-שווא בנוגע ליכולתם למכור נכסים ולפרוע את כל התחייבויותיהן של החברות הקורסות תוך השבת 100% מהחובות; הציגו מצגי-שווא בפני כונסת הנכסים הרשמית ובית המשפט; הסתירו מהנושים את העובדה כי אחד מהם קרוב משפחה של בעלי החברה המציעה הצעת רכישה; ופעלו בניגוד עניינים ובאופן לא ראוי במסגרת תפקידם מול הנושים, הכנ"ר ובית המשפט בעניינים נוספים; "בנסיבות", כתבה הכונסת הרשמית לבית המשפט, "אין מנוס מהחלפת הנאמנים בבעל תפקיד אחר, ו"זאת לאור קיומו של חשש ממשי לניגוד עניינים בתפקודם של הנאמנים העולה כדי מניעה מלהמשיך ולמלא את תפקידם, לרבות בכל הנוגע להכרעות בתביעות החוב של הנושים כולם (לרבות הרגילים ובעלי המניות) ושל הטוענים לנשייה מובטחת".

בתגובה שהגישו הבוקר מורידים הנאמנים את הכפפות ומטיחים בכונסת טענות חריפות בחזרה: "באופן שהוא מקומם, בלשון המעטה, בקשת הכנ"ר חסרה תשתית עובדתית מינימלית. עיקרה הוא הכרזות והצהרות (חמורות מאין כמותן) כלפי בעלי התפקיד. ביסוס אמיתי - אין בה. כפי שנראה להלן, יש בבקשת הכנ"ר בעיקר השמטות, ציטוטים מקוטעים וחסרים, התעלמות מהחלטות שיפוטיות ומכתבי בי-דין שהוגשו בתיק (ואשר סותרים כולם את הנרטיב שמנסה בא-כוח הכנ"ר לייצר), ובכלל הבקשה כתובה באופן באופן שקשה לקבלו כשהוא בא מבא-כוח כונס הנכסים הרשמי של מדינת ישראל".

לטענתם, הם יכולים להראות ולהוכיח כי כל פעולה וכל החלטה שלהם נפרשו באופן מלא ושקוף בפני הכנ"ר ובפני בית המשפט. "לא הסתרה ולא מצגי-שווא היו כאן, כי אם שיתוף-פעולה מלא עם הכנ"ר והצגה מלאה של העובדות בפני בית המשפט הנכבד. הכול מצוי בכתבי-בי-דין, בפרוטוקולים ובהחלטות. אלה הן עובדות ברורות ונכוחות שאי-אפשר להתווכח עמן", נכתב בתגובה.

הנאמנים מציינים בפני בית המשפט כי הרקע לבקשת הכנ"ר הוא התקפות חסרות שחר של נושים נגד הנאמנים וניסיון סחיטה כלפיהם. "כידוע לבית המשפט הנכבד, בתיק מתחולל מזה תקופה ארוכה מחול שדים נגד הנאמנים מצד נושים שטוענים לנשייה מובטחת, שהעבירו לחברה כספים ורשמו שיעבודים על נכסיה בשלושת החודשים טרם ההקפאה, ולאחריה הגישו תביעות חוב על סכומי-עתק (כ-4 מיליון שקל וכ-29 מיליון שקל בהתאמה). כאשר הנאמנים סירבו להגיע להסדרי פשרה עם אותם נושים, והודיעו כי הם יכריעו בתביעות החוב שלהם, החלו אותם נושים לפתוח במתקפה כוללת על הנאמנים, חלף להגיש ערעור ולבטוח בהכרעות בית המשפט. אותם נושים הודיעו לנאמנים כי יפגעו בהם באופן אישי על אי -הסכמה לפשרות, וכך הם אכן עושים ללא לאות. המתקפה מתבטאת בהגשת עשרות בקשות לבית משפט נכבד זה, פנייה גם לבתי משפט אחרים שבהם מכהנים הנאמנים בכעלי תפקיד, ולמעשה אותם נושים החלו להלך אימים נגד הנאמנים. נושים אלה אף החלו לפנות לתקשורת בהאשמות-שווא נגד הנאמנים והכנ"ר. הנאמנים הודיעו על כך לבית המשפט ולכנ"ר בזמן אמת".

לטענת הנאמנים, הכנ"ר הצטרפה להתקפה הזאת. "למרבה הצער, חלף שהכנ"ר תגבה את הנאמנים אשר עושים תפקידם ללא מורא וללא משוא-פנים (בשיתוף מלא עם הכנ"ר, אגב!), מוגשת הבקשה להחלפת הנאמנים, שהיא הפוכה לחלוטין מהעמדה העקבית שגילה בא-כוח הכנ"ר לאורך ניהול התיק כולו".

עוד טוענים הנאמנים כי העיתוי של בקשת הכנ"ר הוא תמוה. "התיק מצוי בשלב שבו מרבית תביעות החוב שהוגשו והוכרעו הן חלוטות. נותרו במחלוקת מספר מועט של תביעות חוב שטרם הוכרעו של נושים בעלי עניין ו-4 תביעות חוב של נושים הטוענים לנשייה מובטחת שהוכרעו, והן בהליכי ערעור שונים. לאור האמור, נראה כי כל תוצאת בקשת הכנ"ר (ואולי זו מטרתה) היא יצירת 'מסלול עוקף ערעור' על הכרעות חוב של הנאמנים ועל החלטות בית המשפט הנכבד שלא ערערו עליהן במועד. דבר זה מהווה פגיעה ישירה בנושים האחרים, ולכך אין ליתן יד".

בבקשה החריפה במיוחד והחריגה מאוד, שהגישה הכנ"רית סיגל יעקובי בשבוע שעבר, התבקש בית המשפט להורות על החלפת הנאמנים, מבלי לשחררם מאחריות, ועל מינוי בעל תפקיד אחר תחתיהם, אשר בין תפקידיו לבדוק, בין היתר, את תביעות החוב שהוגשו נגד החברות וכן את התנהלות הנאמנים מיום מינויים ועד כה. זאת, במטרה לבחון הגשת תביעות נגדם אם ימצא כי התנהלותם גרמה נזק נוסף לנושי החברות.

בין היתר טענה הכנ"רית כי הנאמנים יצרו מצגי-שווא כלפי בית המשפט, הכונס הרשמי והנושים, לפיהם יש מקום לאשר את הצעת המציע בסך 39 מיליון שקל, הואיל ויש בהצעה זו כדי לאפשר לנושים לקבל 100% מהחוב כלפיהם, שעה שידוע לנאמנים בשלב זה בצורה ברורה כי היקף תביעות החוב אשר הוגשו להם עומד על כ-110 מיליון שקל בתיק סיטי אחזקות, כ-38 מיליון שקל בתיק הדר ברמה ובסך-הכול על כ-148 מיליון שקל בשני התיקים. וזאת, אף בניגוד לדוח שהגישו 3 ימים לפני כן לבית המשפט.

בתגובתם טוענים הנאמנים כי "מעולם לא יצרו 'מצג-שווא' כאילו המכירה ב- 39 מיליון שקל תכסה את החובות - הנאמנים תיארו בכל שלב את מצב הדברים לאשורו, בזהירות הנדרשת מבעל תפקיד". 

הכונסת הוסיפה וטענה בבקשתה כי אחד הנאמנים - עו"ד אביב פריצקי - הסתיר מפני הנושים קרבה משפחתית שיש לו עם הרוכש-המציע. "תוצאות בדיקה שנעשתה על-ידי הכנ"ר העלתה כי חשיפת עובדת הקרבה המשפחתית בין הנאמן עו"ד אביב פריצקי לבין בעל השליטה במציעה 'חברת להב' אשר נבחרה להיות רוכשת מניות החברה ופעילותה, על-ידי הנאמנים בפני הכנ"ר, נעשתה (בדוא"ל כללי, ללא ציון שם המציעה) רק לאחר הגשת בקשה לבית המשפט בעניין זה (בשלב זה כאנונימית) וחיוב הנושים לקבלה (ללא אסיפות נושים), תוך יצירת 'מצב עשוי' כלפי הכנ"ר", נכתב בבקשה. וכל זאת, נטען, היה בניגוד להצהרת עו"ד פריצקי - הן בדוח שהגיש לבית המשפט, הן בישיבה אצל הכונס הרשמי והן בדיון בבית משפט - לפיה הביא לידיעת הכונס הרשמי את עובדת קרבת משפחתו למשפחת בעל השליטה במציעה מיד עם קבלת ההצעה", כתבה הכנרית לבית המשפט.

ואולם לטענת הנאמנים, בטענה זו חוטאת הכנ"רית למציאות, שהייתה לטענתם הפוכה. "לא הייתה כל הסתרה של הקשרים בין פריצקי לנושא משרה באחת המציעות; לאור הקרבה המשפחתית הליכי המכר נוהלו בפיקוח הדוק של הכנ"ר; בית המשפט שיבח את הנאמן פריצקי על הגילוי המוקדם בהחלטתו מיום 13.6.2017", נכתב בתגובה.

כך, לאורך 36 עמודים, תוקפים הנאמנים טענה אחר טענה של הכ"נרית וטוענים כי יש לדחותה על הסף. "הבקשה היא תוצאה מצערת של לחצים פסולים שמפעילים אותם נושים אשר אינם שבעי-רצון מהחלטות הנאמנים. למרבה הצער, הכנ"ר בחר להצטרף לטענות אלה כעת, וזאת מבלי שקיים כל קשר בעניין עם הנאמנים ומבלי שניתנה לנאמנים הזדמנות להביא את תשובותיהם בפני הכנ"ר - עובדה שדי בה כדי לדחות את הבקשה", נכתב בתגובה.

עוד נכתב כי "בבקשה זו טמון מסר לא ראוי ואף הרסני, לפיו בעלי תפקיד אשר שומרים על עצמאותם המקצועית אל מול נושים אגריסיבים התוקפים אותם באופן אישי - לא יזכו להגנת הכנ"ר, והכנ"ר אף עשוי להצטרף למתקפה מבלי לתת לבעלי התפקיד אפילו זכות טיעון. בית המשפט הנכבד מתבקש להעביר את המסר, לפיו בעלי תפקיד אשר מכריעים בתביעות חוב לפי מיטב הכרתם ושיפוטם, יזכו להגנת בית המשפט בנסיבות שכאלה". 

צרו איתנו קשר *5988