מאיר שמיר יעשה קסם? מבטח שמיר תוביל הקמת תחנת כוח סמוך לראש העין בעלות של כ-450 מיליון דולר

מבטח שמיר תעמיד עד 40 מיליון שקל באמצעות הלוואות בעלים לפיתוח תחנת הכוח "קסם אנרגיה"' בהספק של כ-450 מגוואט, ותחזיק ב-53% ממניות חברת הפרויקט

מאיר שמיר / צילום: יוסי כהן
מאיר שמיר / צילום: יוסי כהן

מאיר שמיר נכנס לשותפות במיזם להקמת תחנת כוח המופעלת בגז טבעי. חברת מבטח שמיר שבשליטתו עדכנה הבוקר (ב') על הסכם להשקעה ראשונית של עד 40 מיליון שקל באמצעות הלוואות בעלים (נושאות ריבית), לפיתוח תחנת הכוח "קסם אנרגיה". במסגרת פרויקט זה, בבעלות קיבוץ גבעת השלושה הממוקם סמוך לפתח-תקווה (עיר ילדותו של שמיר), מקדם הקיבוץ הקמת תחנת כוח בהספק של כ-450 מגוואט, בהיקף השקעה כולל מוערך של כ-450 מיליון דולר.

במבטח שמיר ציינו, כי תמורת ההשקעה הראשונית יוקצו לחברה 53% ממניות קסם אנרגיה, וכי הסכומים שיידרשו להשקעה בפרויקט בהמשך יועמדו לו "על-ידי כלל בעלי המניות בחברה, וכך גם ההון העצמי הנדרש לצורך הסגירה הפיננסית".

נוסף על קיבוץ, עם בעלי המניות בפרויקט נמנים גם חזי קוגלר, לשעבר מנכ"ל משרד התשתיות, ואלון פולישוק, ולפי הדיווח של מבטח שמיר בנושא הוא נמצא בשלבי פיתוח ראשוניים, והשלמתו "מותנית בהשלמת הליכים ועמידה בתנאים אשר משכם ממושך ואשר השליטה עליהם אינה בידי החברה". עוד עולה מההסכם בין הצדדים - שהשלמתו כפופה להתקיימות כמה תנאים מתלים - כי מבטח שמיר תמנה שלושה מתוך חמישה דירקטורים בדירקטוריון קסם אנרגיה.

הקמת תחנת הכוח, המתוכננת לא רחוק ממחלף קסם (סמוך לראש העין), עוררה בחודשים האחרונים התנגדות ציבורית בקרב תושבי האזור, הטוענים כי הקמת התחנה תפגע בצורה משמעותית באיכות הסביבה באזור ותהווה סכנה לתושבים, בין היתר בשל סמיכותה לאזורי מגורים ולמקורות מים. הסערה סביב הקמת התחנה לא מנעה מחברי הקיבוץ לאשר באחרונה את ההקמה. במקרה שבו התוכנית תתממש כמתוכנן, צפויים הללו להינות מתמורה משמעותית מהקצאת השטח לתחנה.

החברות המוחזקות גורמות תנודתיות

מבטח שמיר משקיעה כיום בחברות תעשייה, טכנולוגיה, תקשורת ונדל"ן, ומדוחותיה עולה כי כשליש מתמהיל ההשקעות שלה הוא העמדת הלוואות לחברות קבלניות, 16% נוספים מושקעים בפרויקט פארק המשרדים לתעשיות הייטק "מגדלי הוד השרון" ו-15% נוספים הם בחברת לווייני התקשורת גילת.

חברת ההשקעות של שמיר מחפשת זה זמן השקעה משמעותית, מאז מכרה במארס 2015 (לצד קרן אייפקס) את המניות שהחזיקה בקונצרן החלב תנובה לחברת ברייטפוד הסינית תמורת 1.8 מיליארד שקל, מכירה שהניבה לחברה רווח לפני מס של כ-570 מיליון שקל. מניית מבטח שמיר לא רשמה שינויים משמעותיים בערכה בשלוש השנים האחרונות, והיא משקפת לחברה שווי של כ-650 מיליון שקל.

את הרבעון השלישי של 2018 סיכמה החברה עם ירידת ערך ניכרת מההשקעות והנכסים הפיננסיים שלה, וכן נפגעה מעלייה בהוצאות מימון, שגררו אותה להפסד רבעוני של כ-14 מיליון שקל, אחרי רווח דומה ברבעון המקביל אשתקד.

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2018 הציגה מבטח שמיר רווח נקי של 30 מיליון שקל, לעומת הפסד של 21 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2017 - מה שמדגים את התנודתיות בתוצאות החברה, המושפעות מתוצאות החברות המוחזקות, עיתוי מימושים ורווחים מהם, עדכון ערך השקעות והשפעות חד-פעמיות אחרות.