"התנודתיות המוגברת תימשך ב-2019; מומלץ להשקיע באנרגיה ובמזון, ולהיזהר מביטוח, פארמה ונדל"ן מניב"

כלכלני לידר שוקי הון סבורים כי המתיחות הגיאופוליטית ומגמת הריבית ימשיכו להניע את השווקים גם בשנה הקרובה, וכי המשקיעים ימשיכו לחפש השקעות דפנסיביות • בנוגע לסקטורים הם צופים כי הגז הטבעי ימשיך את המגמה החיובית שהחלה ב-2018 ויניב תשואה העודפת, הבנקים עלולים להיות מושפעים מהגדלת הפרשות, מגזר הסלולר עומד בפני תפנית חיובית, והאיזון בסביבה העסקית של ענף הקמעונאות תתמוך ברשתות

עליות בבורסת ת"א / צילום: Shuttetstock
עליות בבורסת ת"א / צילום: Shuttetstock

שנת 2018 מסתיימת עם תנודתיות גבוהה מאוד בשוקי ההון בארץ ובעולם, על רקע ההאטה בצמיחה הגלובלית, צרות הולכות ומעמיקות באיחוד האירופי (ענייני ברקזיט, איטליה, ועכשיו גם המחאה החברתית בצרפת), מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ועוד. כל זאת כשברקע צפי להמשך מגמת עליית הריבית בארץ ובעולם.

לפי תחזיות כלכלני ה-OECD וגופים נוספים, בשנה הבאה צפויה צמיחה גלובלית של 3.5%, לאחר 3.7% השנה, והסלמה במלחמת הסחר עלולה לגרום האטה נוספת בצמיחה.

הסקטורים המומלצים ל-2019
 הסקטורים המומלצים ל-2019

לקראת 2019 פרסמו בלידר שוקי הון סקירה המסכמת את השנה החולפת, עם תחזיות לשנה הבאה. "חוסר ודאות פוליטית ימשיך להעיב על השווקים, ואנו מעריכים כי גם בשנה הבאה נראה תנודתיות מוגברת במחירי המניות. אנו בדעה כי המשקיעים ימשיכו לפעול להגדלת החשיפה לנכסים יציבים ודפנסיביים יותר, בעלי רגישות נמוכה יותר לעליית הריבית ולסיכונים הגיאופוליטיים", אומרים בלידר.

בלידר אומרים כי הריבית בארץ תעלה, אבל בקצב מתון: "סביבת הריביות צפויה להערכתנו להישאר נמוכה, ואנו מניחים כי בנק ישראל צפוי להעלות את הריבית עוד פעם אחת ברבעון השני של 2019, לרמה של 0.5%, ולאחר מכן לשמור על יציבות בריבית. כמו כן, התחזית שלנו מניחה התמתנות בקצב העלאת הריבית של הפד במהלך 2019".

בלידר מעריכים, כי הצמיחה במשק צפויה לעמוד בשנה הבאה על 3.1%, האינפלציה תסתכם ב-1.1% בלבד, וצפוי פיחות של כ-2% בשקל מול סל המטבעות.

בנוגע לתקציב המדינה ולגירעון המתרחב, אומרים בלידר, האמינות הפיסקאלית של ישראל עלולה להתערער. "הגירעון התקציבי צפוי להגיע השנה לרמה של כ-3.3% מהתוצר, זאת בשל שתי מגמות מדאיגות: האחת, עלייה מהירה בהוצאות הממשלה (מעבר לתקציב) והשנייה חולשה מסוימת בהכנסות ממסים, בהשפעת התמתנות בפעילות הכלכלית. השילוב של תוואי גידול מהיר בהוצאות הממשלה והתמתנות בהכנסות ממסים תומך בהמשך גידול בגירעון בשנה הבאה, לרמה של 4% תוצר ואולי אף יותר".

בשורה התחתונה מעריכים בלידר, כי אי-ודאות גיאופוליטית, המשך עליית הריבית וצפי להמשך האטה בכלכלה העולמית, ימשיכו להעיב על הפעילות הכלכלית, ושוקי המניות יתאפיינו גם בשנה הבאה ברמת סיכון גבוהה ובתנודתיות מוגברת.

פחות אופטימיים ל-2019
 פחות אופטימיים ל-2019

"להערכתנו, גם השנה נראה את החברות מציגות תוצאות טובות, ואנו לא מזהים איומים רגולטוריים או תחרותיים מהותיים חדשים בענפי המשק העיקריים. עם זאת, אנו בדעה כי התמחור הנוכחי של מרבית הסקטורים מגלם בצורה הולמת את הפוטנציאל הגלום בפעילותם, והמשך מגמת עליית הריבית יכול להוביל להתאמות נוספות בשיעורי ההיוון, דבר שישפיע לרעה על שוק המניות. בתקופה זו, של חוסר ודאות ותנודתיות מוגברת, אנו ממליצים על חשיפה לסקטורים מסורתיים ודפנסיביים יותר, וכן לחברות בעלות פוטנציאל צמיחה מהותי ברמת ודאות גבוהה יחסית, עם מקורות נזילות גבוהים ואיתנות פיננסית".

השוק המקומי יניב את התשואה הגבוהה ביותר

כמו בשנה שעברה, גם הפעם החליטו בלידר לערוך סקר מנהלי השקעות בקרב פעילי שוק ההון. מהסקר עולה כי 56.3% מהמשתתפים מעריכים כי ב-2019 שוק המניות בארץ יניב את התשובה הגבוהה ביותר מבין שוקי ארה"ב, אירופה והשווקים המתפתחים. 18.8% מעריכים ששוקי המניות של ארה"ב יובילו, ושיעור דומה מעריך שהשווקים המתפתחים יובילו בשנה הבאה. רק 6.1% העריכו ששוקי אירופה ישנו כיוון ויעמדו בצמרת טבלת התשואות.

8.3% ממנהלי ההשקעות העריכו כי שוק ההון המקומי יניב תשואה הגבוהה מ-10%, כשליש העריכו שהתשואה תעמוד ברמה של 5%-10%, כ-27% העריכו תשואה של עד 5% והשאר (31.3%) צופים תשואה שלילית בשנה הבאה.

לגבי הסקטורים שיובילו, כ-37.5% מעריכים כי סקטור הגז יעמוד בצמרת טבלת התשואות, 18.8% צופים שהבנקים יובילו, 16.7% ביטוח, 14.6% מעריכים שסקטור התקשורת יתאושש ויספק את התשואה המרבית ב-2019, כ-6% קמעונאות מזון, 4.2% פארמה ורק 2.1% צופים שסקטור הנדל"ן יוביל את טבלת התשואות.

בלידר ממליצים להתמקד בהשקעה בענפי הגז הטבעי, זיקוק, מזון וקמעונאות. מנגד, פחות מומלץ להשקיע בענפי הביטוח, הפארמה והנדל"ן המניב. לגבי הבנקים, התקשורת והכימיקלים (מניית כיל) ההמלצה ניטרלית.

המניות המומלצות של לידר שוקי הון ל-2019
 המניות המומלצות של לידר שוקי הון ל-2019

לגבי סקטור הגז הטבעי, מציינים בלידר, שנת 2019 צפויה להמשיך את המגמה החיובית שהחלה בשנת 2018, ועם תחילת הזרמת הגז מלוויתן יקטן הסיכון שבחשיפה למניות הסקטור. "אנו צופים כי צעדי הממשלה להפחתת השימוש בפחם, לרבות ההחלטה על סגירת היחידות הפחמיות 1-4 בחדרה, הסבת יחידה פחמית ראשונה לגז טבעי בתחנת הכוח באשקלון, הטלת מס על שימוש בפחם ותמיכת הממשלה בהאצת הרחבת רשת החלוקה, יתרמו כבר בטווח הקצר לגידול בביקוש לגז במשק המקומי.

"נוסף על כך, נראה כי האירועים שהתרחשו במהלך השנה הסירו חלק מהאי-ודאות שאפפה את הסקטור, והוכיחו כי הצעדים שנוקטות שותפויות תמר ושותפויות לוויתן לקידום היצוא נשאו פרי".

המניות המועדפת על כלכלני לידר בסקטור היא רציו "שתיהנה מהמשך הורדת שיעורי ההיוון בפרויקט לוויתן", ודלק קידוחים, "שם האפסייד הוא הגבוה ביותר, והחזקה בה מאפשרת מצד אחד חשיפה ללוויתן לצד היציבות בתזרים המתלווה להחזקה לעת עתה בתמר".

בנוגע לסקטור הזיקוק, "אנחנו ממשיכים להיות אופטימיים בנוגע לעתידה של פז, ומעריכים כי החברה עשויה להוביל בשנה הבאה מספר מהלכים אסטרטגיים ועסקיים, במטרה להציף ערך למשקיעים, זאת לצד המשך יישום תוכנית ההתייעלות שצפויה להוביל לחיסכון מצטבר בעלויות של כ-100 מיליון שקל, עד סוף שנת 2019.

"כמו כן, אנו מניחים סיכוי גבוה שהחברה תממש או תשביח חלק מזכויות הנדל"ן שבבעלותה בעתיד הקרוב".

לגבי בזן, מעריכים בלידר, החברה תמשיך להציג תוצאות חזקות בשנה הבאה, "לאור המגמה החיובית בענף, והודות לתרומת השיפוצים שביצעה החברה במהלך 2017-2018 במתקני הייצור. אנו צופים כי החברה תמשיך לפעול להפחתת המינוף, דבר שעשוי להשפיע לחיוב על דירוג החוב, ולא פוסלים הגדלה בהיקף הדיבידנד".

סקטור הבנקים, מציינים בלידר, רשם עליות בשנה האחרונה, שלצד המשך השיפור ברווחיות "הביאו את מניות הבנקים לרמה ממוצעת של 1 על ההון. ברמה זו הבנקים נסחרים כיום קרוב לשוויים הכלכלי. ניסיון העבר מלמד אותנו שכאשר מגיעים משברים - בין אם כתוצאה מהרעה משמעותית במצב המשק או בתוצאות הבנקים, ובין אם משבר בשוק ההון - הבנקים נסחרים עמוק מתחת להון העצמי".

כלכלני לידר חוששים, "כי לאחר שנים רבות שבהן תנאי המאקרו ושוק ההון נתנו רוח גבית לבנקים, המגמה עלולה להשתנות. אמנם עליית הריבית הצפויה תתרום לרווחי המימון, אולם מנגד, אנו עלולים לראות גם השפעות שליליות של העלייה בריבית על ההפרשות להפסדי אשראי ועל שוקי ההון, ואנו חוששים מהרעה במצב הכלכלות בעולם ובארץ".

עם זאת, בלידר מעריכים כי "התוצאות התפעוליות בשנה הקרובה ימשיכו להיות טובות. אנו מעריכים שנמשיך לראות את הבנקים נהנים משני מנועי הצמיחה שתרמו השנה לרווחיות: צמיחה באשראי והתייעלות. נוסף על כך, גם העלייה בריבית תתרום להמשך המגמה של שיפור במרווח הפיננסי.

"מהצד השני, אנו חוששים מתחילת תהליך עלייה בהפרשות להפסדי אשראי, וכמובן מהפרשה גבוהה נוספת במזרחי ובפועלים בגין החקירות בארה"ב, אשר יפגעו בשורת הרווח הנקי". המניה המועדפת בסקטור היא הפועלים (המלצת "תשואת יתר"), ומניות לאומי, דיסקונט, הבינלאומי ומזרחי טפחות זוכות להמלצות "תשואת שוק".

בסקטור הביטוח לא צפויה ככל הנראה החמרה בסביבה הרגולטורית בתקופה הקרובה, והפרמטרים המרכזיים שיקבעו את כיוון המניות יהיו שוק ההון ועקום הריבית. "שתי החברות שהציגו ביצועים עודפים, הראל והפניקס, נסחרות כיום קרוב להון העצמי, בעוד ששלוש החברות האחרות נסחרות במכפיל הון של כ-0.7. בחינה של התשואות על ההון של החברות בשנים האחרונות מצדיקה את הפערים בתמחור - בצל הסיכונים הקיימים, ומאחר שבתמחור הנוכחי החברות לא נסחרות בפער משמעותי ביחס לשוויין הכלכלי". מניית איי.די.איי היא המועדפת על כלכלני לידר (המלצת "תשואת יתר").

עוד שנה מאתגרת לתעשיית הגנריקה

לגבי סקטור התקשורת, מציינים בלידר, שנת 2019 צפויה להיות שנה מאתגרת עבור בזק. "אנו בדעה כי החברה תתקשה להציג צמיחה חיובית בהכנסות גם בשנים הקרובות. כמו כן קיים סיכוי שהחברה תידרש להגדיל את היקף ההשקעות ברשת, במטרה להפעיל את תשתית הסיבים. עיקר המיקוד של בזק בשנים הקרובות יהיה סביב התייעלות ומימוש הסינרגיות הגלומות באיחוד חברות הקבוצה".

מנגד, 2019 עשויה להיות שנה של תפנית חיובית בסקטור הסלולר. "האיומים התחרותיים העיקריים התממשו, ונראה כי עמדת הרגולטור וגם הציבור כלפי החברות הוותיקות אוהדת ביחס לעבר. החולשה בתוצאות החברות הוותיקות תימשך גם ברבעונים הקרובים, אולם המגמה ארוכת-הטווח הינה להערכתנו חיובית, ואנו מניחים שנראה בשנים הקרובות שיפור הדרגתי בתוצאות". המניות המומלצות בסקטור: סלקום ופרטנר עם "תשואת יתר", ואילו בזק ובי קום מקבלות "תשואת שוק".

מניות הפארמה הגדולות, טבע  ופריגו , זוכות להמלצות "תשואת שוק". שנת 2019 צפויה להיות "עוד שנה מאתגרת עבור תעשיית הגנריקה, ואנו מניחים כי מגמת השחיקה בתוצאות היצרניות הגדולות תימשך, אם כי בקצב מתון יותר ביחס ל-2018.

"קצב שחיקת מחירי הגנריקה מתמתן, ויצרניות הגנריקה הגדולות מעריכות סיכוי גבוה להתייצבות במחירים ברבעונים הקרובים. עם זאת, רמת המחירים מוסיפה להיות נמוכה ביחס לעבר, ואנו מעריכים שגם השנה החברות יפעלו לצמצום הנוכחות בפלחי שוק/קטגוריות מוצרים רווחיים פחות. זאת לצד היעדר השקות מהותיות של מוצרים גנריים חדשים. מגמות אלו ימשיכו להערכתנו להכביד על תוצאות חברות הסקטור, ואנו מניחים כי נראה בשנה הבאה שחיקה נוספת בתוצאות".

סקטור הנדל"ן המניב יעמוד בפני שני אתגרים עיקריים, אשר עלולים להעיב על החברות הפעילות בתחום: ריבית שצפויה להמשיך לעלות, וחשש לירידת שכר הדירה. "בשונה מהשנים האחרונות, גידול נוסף בשווי הנכסים ועלייה במחירי השכירות בעולם כבר אינם מובנים מאליהם. מצד שני, סביבת הריבית, גם אם תעלה ל-0.4% בשנת 2019, תמשיך להיות נוחה לחברות הסקטור ותתמוך בשווי החברות.

"באופן כללי אנחנו פחות אופטימיים לגבי ביצועי הסקטור. אנו סבורים כי הסביבה העסקית תתחיל להיות מאתגרת יותר עבור חברות הנדל"ן, אך מאמינים כי חברות גדולות יצליחו להתאים את עצמן לסביבה העסקית המשתנה, ויוכלו להמשיך להציג צמיחה.

"אנו סבורים כי בחירת המניות צריכה להיות סלקטיבית, ומעדיפים חברות אשר פועלות בשוק המקומי בעיקר". המניות המומלצות: רבוע נדל"ן ואפריקה נכסים ("קנייה"), אלוני חץ, ביג, נכסים ובנין וגב ים ("תשואת יתר").

לגבי סקטור המזון והקמעונאות אומרים בלידר, כי "לאחר מספר שנים מאתגרות, שכללו שינויים במבנה התחרות והחמרת הרגולציה, השוק מצוי כיום בשיווי משקל. הסביבה העסקית צפויה לתמוך בתוצאות חברות הסקטור, וקיים צפי לעליית מחירים.

"באופן כללי, אנו סבורים כי מניות הקמעונאות שופרסל ורמי לוי, וחברת המזון שטראוס, מהוות אפיק השקעה טוב גם בתקופות המתאפיינות בתנודתיות וברמת סיכון מוגברת בשוקי ההון, הודות למאפייני הפעילות והאיתנות הפיננסית של החברות". שופרסל זוכה להמלצת "קנייה" ואילו מניות רמי לוי ושטראוס ל"תשואת יתר". 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988