נאמני יורוקום הגישו בקשה לפירוק החברות התפעוליות

נאמני החברות, הנמצאות בהקפאת הליכים מזה כ-10 חודשים, הגישו גם בקשה למנותם כמפרקים זמניים בחברות התפעוליות • החובות הנטענים של 4 החברות התפעוליות עומדים על מאות מילוני שקלים • מכירת פעילותן של החברות הניבה כ-26.5 מיליון שקל בלבד

השופט איתן אורנשטיין / צילום: איל יצהר
השופט איתן אורנשטיין / צילום: איל יצהר

מתקרבות לסופן: הנאמנים של 4 החברות התפעוליות בקבוצת יורוקום תקשורת, הנמצאות כולן בהקפאת הליכים מזה כ-10 חודשים, הגישו היום (ד') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לפירוק החברות. במקביל הגישו נאמני החברה בקשה למנותם כמפרקים הזמניים של החברות.

4 החברות התפעוליות בקבוצת יורוקום הן יורוקם תקשורת סלולרית בע"מ; יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ; טרנס גלובל אינדסטריס פיטיאיי בע"מ; ופניקס דאטה פיטיאיי בע"מ.

לדברי נאמני החברה - עו"ד איל אייכל ממשרד יגאל ארנון, עו"ד יניב אזרן ממשרד ב. לוינבוק ושות' ועו"ד ירון אלכאוי ממשרד גורניצקי - כל החברות התפעוליות הן חברות חדלת פירעון אשר סך חובותיהן עולה באופן ניכר על נכסיהן. עוד נטען בבקשות הפירוק כי לא ניתן לגבש הסדר נושים לחברות, ולפיכך הנאמנים סבורים כי יש להורות על פירוקן.

בקשות הפירוק הוגשו כחודשיים לאחר שבית המשפט המחוזי בתל-אביב (הנשיא איתן אורנשטיין) אישר את מכירת הפעילות העיקרית של החברה התפעולית יורוקום תקשורת דיגיטלית לחברת שיא קום מקבוצת ח.י. לאחר שסוכם על מכירת פעילות חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בתחום הרב-קווי, נטען בבקשות הפירוק, "הרי שבפועל ומהותית הושלמו (עיקר) פעולות המכר של פעילויות ונכסי החברות".

כאמור, החברות התפעוליות בקבוצת יורוקום נמצאות בהקפאת הליכים מזה כ-10 חודשים. במהלך תקופה זו, נכתב בבקשות הפירוק, הייתה מטרתם המרכזית של הנאמנים "להביא למימוש מהיר ולתמורה מקסימלית" של נכסי החברות.

עוד נכתב בבקשה כי עיקר חובותיה של קבוצת יורוקום, ובכלל זאת גם של 4החברות התפעוליות, הם כלפי נושים פיננסיים ובעיקר כלפי 3 בנקים: בנק דיסקונט, בנק הפועלים והבנק הבינלאומי. יצוין כי נכון להיום 3 הבנקים האמורים הם גם אלה המחזיקים במניותיה של חברת ההחזקות המרכזית בקבוצה - יורוקום תקשורת.

כפי שעולה מבקשות הפירוק, הסך הכולל של תביעות החוב שהוגשו ב-4 החברות מגיע לסכום של מאות מילוני שקלים. ל"גלובס" נודע כי חלק גדול מחובותיהן של החברות חופף לאור קיומן של ערבויות צולבות. הסכום אותו הצליחו הנאמנים להחזיר לקופות החברות כתוצאה ממכירת פעילותיהן ונכסים נוספים שהיו בבעלותם, לעומת זאת, עומד על פחות מ-26.5 מיליון שקל.

חובות של מאות מיליוני שקלים

חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית היא העיקרית כאמור מבין 4 החברות שפירוקן מתבקש. פעילותה של החברה התמקדה ביבוא ושיווק של מוצרי אלקטרוניקה, לרבות של המותג Panasonic, מוצרי חשמל ביתיים, מרכזיות, מצלמות אבטחה ומוצרי מיזוג אוויר ומכונות כביסה ששווקו תחת המותג TLC. על-פי בקשת הפירוק, סך חובותיה הנטענים של החברה עומד על כ-330 מיליון שקל. מכירת פעילותה של החברה, לעומת זאת, הניבה לה סכום העומד על כ-14.7 מיליון שקל בלבד, סכום הנמוך משמעותית ככל הנראה מסך חובותיה של החברה.

פעילותה של יורוקום תקשורת סלולרית התמקדה בעיקר בתחום היבוא והשיווק של טלפונים סלולריים, ובכלל זאת של המותג Nokia. פעילותה של החברה בקשר עם המותג Nokia נמכרה גם היא לחברת שיא קום. בנוסף לכך, נמכר רכוש שהיה בבעלות החברה, כמו ציוד משרדי וכלי רכב, כך שמכירת כלל נכסי ופעילויות החברה צפויה להניב סך כולל של כ-11.7 מיליון שקל. ככל הנראה מדובר בסכום פעוט לעומת חובותיה של החברה, שכן על-פי בקשת הפירוק, סך החובות הנטענים של החברה עומד, כמו במקרה של יורוקום תקשורת דיגיטלית, על למעלה מ-330 מיליון שקל.

חברת טראנס גלובל אינדסטריס פיטיאיי התמקדה בעיקר בביצוע פעולות רכש והתקשרות בהסכם זיכיון עם ספקים לצורך יבוא מוצריהם לישראל ומכירתם לחברת יורוקום תקשורת דיגיטלית. סך חובותיה הנטענים של החברה עומד על למעלה מ-41 מיליון שקל.

פעילותה של חברת פניקס דאטה פיטיאיי, לעומת זאת, הייתה צנועה בהרבה. סך חובותיה הנטענים של החברה עומד על כ-16 מיליון שקל בלבד, אך הנאמנים לא ציינו בבקשתם בקשר לחברה זו כי הצליחו למכור תחומי פעילות או נכסים שלה.

במקביל, כאמור, הגישו הנאמנים בקשות למנותם כמפרקים זמניים ב-4 החברות התפעוליות. "מינויים של מפרקים זמניים נדרש כבר עתה, על-מנת שלא ייווצר ואקום בין תום תקופת הקפאת ההליכים ועד למועד מתן צו לפירוק החברה, וכן כדי שזכויות החברה והחברות במכלול התפעולי תישמרנה, ובכלל כך המשך מעקב ופיקוח על יישומם של הסכמי המכר וההסדרים אליהם הגיעו הנאמנים", נכתב בכל אחת מהבקשות למינויים של הנאמנים כמפרקים זמניים.

צרו איתנו קשר *5988