הביטאט ישראל והביטאט הבינ"ל יחלקו את השימוש בסימן המסחרי "הביטאט"

בפסק דין שניתן היום קבע בית המשפט העליון כי לשתי החברות לא יתאפשר השימוש הבלעדי ב סימן המסחרי "הביטאט"

סוף לסכסוך בין רשת חנויות הרהיטים "הביטאט" הישראלית לבין רשת הריהוט הבינלאומית Habitat Design Limited (HDL).

בפסק דין שניתן היום (ב') קבע בית המשפט העליון כי לשתי החברות לא יתאפשר השימוש הבלעדי בסימן המסחרי "הביטאט". לפי השופט ג'ורג' קרא בהסכמת חבריו להרכב, "משהצדדים לא השכילו להגיע להסכמה באשר לאופן בו ניתן יהיה לבדל בין סימניהן, ולשם מניעת הטעיית הציבור... נורה כי המשיבות (חברות זרות המחזיקות בזכויותיה של רשת הריהוט habitat - מ' ש') ישתמשו בסימן 'הביטאט בינלאומי' או 'Habitat International' בפרסומיהן, מבלי שיהיה בכך כדי למנוע מהן את השימוש בסימן "habitat" על המוצרים אותם הם משווקים".

עוד נקבע כי המערערים, חברת הביטאט בע"מ ("הביטאט הישראלית") ובעליה אברהם מאירוביץ', יוכלו להמשיך ולעשות שימוש בסימן "הביטאט" או habitat"".

"קבלת טענת המערערים חוטאת למטרתם של דיני סימני המסחר"

בפסק הדין דחה השופט קרא את טענת "הביטאט הישראלית", לפיה גם אם הייתה מודעת לקיומה של הרשת הבינלאומית, מכיוון שזו לא פעלה בישראל השימוש בשמה, לא קידם את עסקיה, ולכן לא ניתן לקבוע כי היא פעלה שלא בתום-לב.

לדבריו, "קבלת טענת המערערים, לפיה נדרש מוניטין בישראל, מקום בו הוכח מוניטין בינלאומי, לשם ביסוסו של רישום שלא בתום-לב, חוטאת למטרתם של דיני סימני המסחר במניעת הטעיה, ותעודד בעלי עסקים ישראלים לנסות ולשאוב מהמוניטין הבינלאומי של חברות זרות שאינן פועלות בישראל".

בית המשפט העליון חזר על קביעת שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, מגן אלטוביה, והביקורת שהפנה להביטאט ישראל: "הבחירה (של הביטאט ישראל - מ' ש') במונח לועזי והדמיון לסימן מסחר אחר בעל מוניטין בינלאומי צוינו לא פעם בפסיקתו של בית משפט זה כסממנים המעידים על חוסר תום-לב בבחירת הסימן".

לדברי קרא, דברים אלה רלוונטיים ביתר שאת "מקום בו המערער ביקש לרשום את סימן המסחר שלו בעת שסימן המסחר של הרשת הבינלאומית כבר היה רשום".

משכך, נקבע כי אין להתערב במסקנת בית המשפט המחוזי, בה נקבע כי מאירוביץ פעל שלא בתום-לב ובחר בסימן "הביטאט" עבור עסקו, תוך שהוא מודע לפעילותה של הרשת הבינלאומית ולמוניטין הבינלאומי שרכשה ומבקש להיבנות ממנו.

נוכח קביעות אלה, בית המשפט קבע כי יש לדחות את ערעור הביטאט ישראל, והורה על חיוב המערערים בהוצאות המשיבות בסך 25 אלף שקל.

הביטאט ישראל יוצגה בהליך על-ידי עורכי הדין אבי אורדו, מורן כ"ץ, דור גולדינר וטומי מנור. הביטאט הבינלאומית יוצגה על-ידי עורכי הדין רקפת פלד ולואיס בלנק ממשרד גילת ברקת ושות׳ מקבוצת ריינהולד כהן.

כרקע לפסק הדין נזכיר כי הסכסוך בין שתי חברות הרהיטים החל בשנת 2015, והוא תולדה של הודעה של רשת הריהוט habitat (שהוקמה בשנת 1964 בלונדון) כי בכוונתה להתחיל ולהשתמש בסימן "הביטאט" בישראל, באמצעות שיתוף-פעולה עם המשיבה 4 (חברת כרמל אחזקות שבשליטת משפחת איתני). במקביל הגישה הביטאט הבינלאומית לרשם הפטנטים בקשה למחוק את סימני המסחר שנרשמו לטובת "הביטאט ישראל". זו האחרונה נפתחה על-ידי אברהם מאירוביץ במהלך שנות ה-70, תחת הסימן "הביטאט". באותה העת היו רשומים בישראל סימני מסחר "habitat" בבעלות חברת HDL.