אפי נוה הגיש תלונה במשטרה על גניבה, פריצה ושימוש במכשיר הטלפון הנייד שלו

לטענת עו"ד אפי נוה, האופן שבו הושגו הראיות מהמכשיר הנייד שלו "זיהם את החקירה כולה, מן המסד עד הטפחות", ולכן הראיות אינן קבילות • "מדובר במכשיר טלפון נייד פרטי, המוגן בסיסמה המאפשרת כניסה, שאיננו אמור להימצא בידיו של איש זולת מר נוה"

אפי נוה מגיע לדיון בהארכת המעצר / צילוט: קוקו
אפי נוה מגיע לדיון בהארכת המעצר / צילוט: קוקו

"נטילת מכשיר הטלפון הנייד האישי של עו"ד אפי נוה, ללא הסכמתו, מהווה עבירת גניבה כקבוע בסעיף 383 לחוק העונשין. ככל שהמכשיר נלקח מביתו של מר נוה תוך פריצה אליו, הרי שמדובר גם בעבירת פריצה, קרי - בעבירה על הוראות סעיפים 406-405 לחוק זה"; בנוסף השימוש במידע מהנייד מהווה האזנת סתר אסורה ופגיעה בפרטיות" - כך טוען עו"ד אפי נוה בתלונה שהגיש היום (א') למשטרה בגין גניבה, פריצה, האזנת סתר ופגיעה בפרטיות ובחיסיון עו"ד-לקוח.

נוה חשוד בביצוע עבירות מתחום טוהר המידות בנוגע לבחירת שופטים, כשאחד מכיווני החקירה הוא שוחד מיני. לפי החשד, נוה ביצע עבירות הקשורות למינוי של שופטת שלום לפני מספר שנים וכן בקשר לניסיון, שלא צלח, להביא למינויו של שופט בית-המשפט השלום כשופט מחוזי. החשדות נגדו מבוססים בעיקרם על חומרים שהושגו מתוך מכשיר הטלפון הנייד הישן של נוה, שמצא את דרכו לעיתונאית גלי צה"ל הדס שטייף.

● האם בית המשפט עלול לפסול את הראיות נגד נוה?

באמצעות סנגורו, עו"ד בעז בן-צור, טוען עו"ד נוה כי האופן שבו הושגו הראיות מהמכשיר הנייד שלו "זיהם את החקירה כולה, מן המסד עד הטפחות". לטענת עו"ד בן-צור, "מדובר בחקירה אשר נפתחה ללא חשד סביר - לבטח לא למעשה פלילי חמור - שהרי אלמלא נמסר לידי המשטרה (שלא כדין) מכשיר הטלפון הנייד של מר נוה, לא הייתה יכולה להישמע, ולו בדוחק, כל טענה בעניינו. בנסיבות כאמור, כל אשר צמח כתוצאה מאותה התנהלות פסולה הפך 'נגוע' גם הוא, לרבות צו חיפוש שהוצא על ידי הרשות החוקרת; כל אשר נתפס כתוצאה מהליכי חיפוש אלו; וכל הודעה אשר נגבתה ממר נוה או ממי מיתר הנחקרים האחרים בפרשה זו".

עו"ד בן-צור מציין בתלונה כי כל החשדות הנחקרים ומיוחסים לעו"ד נוה - ביניהן קידום שופטת לשפיטה בתמורה לשוחד מיני - "מוכחשות כולן", ומתאר את השתלשלות האירועים כפי שידועה להם עד כה, בעיקר מהפרסומים: "כפי שפורסם ברבים, וכפי שאף עולה מן השאלות שהופנו למרשנו במהלך חקירותיו, הולדתה של החקירה בחומר שהושג בעבירה, אשר נלקח ממכשיר הטלפון הנייד של מר נוה.

"בתמצית, כעולה מדיווחים אחרונים בתקשורת, החקירה בעניינו של מרשנו נפתחה לאחר שכתבת גלי צה"ל, גב' הדס שטייף, קיבלה לידיה - בניגוד לחוק - את מכשיר הטלפון הנייד של מר נוה. ויובהר מיד: מדובר במכשיר טלפון נייד פרטי, המוגן בסיסמה המאפשרת כניסה, שאיננו אמור להימצא בידיו של איש זולת מר נוה. לאיש אין היתר או רשות לעשות בו שימוש כלשהו. ממילא, היתר או רשות כאמור לא ניתנה לאיש - לא לגב' שטייף ולא לכל גורם אחר.

"עם קבלת המכשיר פנתה גב' שטייף ל'מומחה אבטחה', אשר פרץ (כך ממש) את מכשיר הטלפון הנייד. לאחר זאת, עיינה הגב' שטייף בתכנים שבמכשיר הפרטי. אגב כך נחשפה גב' שטייף לשיחותיו האישיות של מר נוה. בצד זאת, האזנה לשידורי גלי צה"ל עם הפיכת החקירה לגלויה לימדה - מתוך דברי הכתבים והשדרים בה - כי לתכולתו של המכשיר נחשפו גם ראש מחלקת החדשות, גב' אילאיל שחר; מר רזי ברקאי, מגיש התכנית 'מה בוער'; עורכת התכנית, הגב' נורית קנטי; ויכול שגורמים נוספים".

לטענת סנגורו של נוה, "נטילת המכשיר; הפריצה אליו; קבלתו והחזקתו; העיון בו; והדלפת החומרים המצויים בו - כל אלה מהווים עבירות פליליות ברורות, המחייבות חקירת משטרה".

עוד מציין עו"ד בן-צור, כי לעת הזו מוחזק החומר שהופק מהמכשיר בידי גלי צה"ל, ובפרט בידיה של הכתבת הדס שטייף. "קבלת והחזקת המכשיר, כשלעצמה, איננה חוקית, והיא מקימה עבירות של 'קבלת נכנסים שהושגו בפשע' ו'החזקת נכס חשוד'". עוד מוסיף עו"ד בן-צור וטוען, כי גם החדירה למכשירו הנייד של עו"ד נוה מהווה עבירה פלילית לכל דבר ועניין. זאת, על פי סעיף 4 לחוק המחשבים, האוסר "חדירה לחומר מחשב שלא כדין".

בצד זאת, נטען עוד, כי חדירה למכשירו הנייד של עו"ד נוה בנסיבות המתוארות מהווה עבירה פלילית גם על פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, וכי השימוש במידע שהושג מהווה גם עבירה פלילית בניגוד לחוק האזנת סתר.

בנסיבות, נטען, "עיון בתכתובות האישיות אשר נמצאות במכשיר הטלפון הנייד של מר נוה מהווה, כשלעצמו, עבירה פלילית ברורה".

עוד נטען בתלונה למשטרה, כי נוה שוחח והתכתב עם אנשים רבים, שהם בבחינת צדדים שלישיים - שגם פרטיותם שלהם נפגעה קשות. בנוסף, טוען עו"ד בן-צור בתלונה, כי נוה משמש כעורך דין, ולפיכך משוחח עם לקוחותיו בענייניהם השונים - שיחות שלגביהן חל חיסיון מוחלט שאיננו ניתן להסרה, ו"לפיכך, גלומה חומרה יתרה בשימוש הפסול שנעשה - תוך ביצוע עבירה - במכשיר הטלפון הנייד של מר נוה".

בתלונה נכתב עוד, כי "ככל אדם, מר נוה אף מנהל שיחות אישיות בנושאים שונים, שאינן מיועדות לאוזניהם של אחרים. שיחות אלו הן שיחות פרטיות במובהק. נטילתן, בחינתן והפצתן כמוהן, לכל דבר ועניין, כהאזנת סתר אסורה".

עו"ד בן-צור מתייחס גם לפרסומים הרבים ולהדלפות של המידע הקשור בחקירה. "מאז תחילת החקירה, אנו עדים להדלפות חוזרות ונשנות - לכלי תקשורת שונים - של תכתובות ממכשיר הטלפון הנייד של מר נוה, לרבות צילומי מסך מן ההתכתבויות האמורות. בצד זאת, הגב' נורית קנטי אף פרסמה בחשבון ה'טוויטר' שלה 'ציוץ', שמאז כבר נמחק, שלפיו 'בחומר שבידי המשטרה התייחסויות בוטות וחריפות של החשוד המרכזי ודמות פוליטית בכירה כלפי שופטות בכירות. מאוד'. מר רזי ברקאי אף התבטא בשידור כך: 'יש המון חומרים שאסור לפרסם בינתיים, דיברנו עם השופטת בייניש על התכתובות, הכל מתועד. ברגע שיוסר צו איסור הפרסום נוכל להשמיע את הדברים בקולותיהם של האנשים, לא בקולנו'". על דברים אלה כותב עו"ד בן-צור, כי "קשה להפריז בחומרת הדברים; מדובר בחדירה פלילית ובוטה, שלא זכורות כמוה מצד כלי תקשורת כלשהו, לצנעת הפרט - ובמקרה זה - שורה של אנשים. כך היה נכון אף לו לא היו משודרים הדברים כלל; כך נכון שבעתיים כאשר הדברים מוצאים ביטוי מעל גלי האתר".

בן-צור מוסיף ומדגיש, כי מקורן של ההדלפות האמורות יכול להיות רק אצל מי שאוחז בטלפון של נוה - יהיו אלה גורמים בגלי צה"ל, או כל גורם אחר - לרבות מי שתפס את מכשיר הטלפון של נוה.

לטענת בן-צור, בעקבות הדברים, נדרשת חקירה, בין היתר, בנושא גניבת מכשיר הטלפון הנייד של נוה; העברתו לכתבת הדס שטייף; קבלתו בידי שטייף והחזקתו בידה, או בידי כל גורם אחר בגלי צה"ל ; פריצתו של המכשיר; העיון והשימוש של שטייף וגורמים אחרים בגלי צה"ל ובכלל, בתכולת המכשיר ; והדלפת תכתובות אישיות ופרטיות ממכשיר הטלפון נוה - מצד גלי צה"ל או מצד גורמים נוספים.

בן-צור מציין בתלונה, כי באם יגיעו הראיות לביהמ"ש בכוונתו לדרוש את פסלותן, כשהוא מניח כי טענה זו תתקבל. "כל ה'ראיות' אשר צמחו כתוצאה מהתנהלות בלתי חוקית זו - לא תהיינה קבילות בבית משפט, אם וכאשר יגיעו דברים לכלל הליך משפטי (ואין צריך שכך יהא). כך, הן נוכח הכללים שנקבעו בחקיקה; הן נוכח דוקטרינת הפסילה הפסיקתית; הן בהתבסס על טענת 'הגנה מן הצדק'", הוא כותב.

"לסיום", נכתב בתלונה, "לא נחדש דבר כשנאמר את שנפסק בעבר פעמים רבות: המטרה של מיצוי ההליך הפלילי איננה מקדשת את כל האמצעים. ברי כי חקירה הנשענת על חומר שהושג בעבירה מתמרצת התנהגות עבריינית, ומעניקה 'פרס' לפושע אשר משיקוליו האישיים השליליים בחר לבצע עבירה פלילית ולגנוב מידע פרטי. היא שקולה, לכל דבר ועניין, למתן היתר והכשר לפריצה לבתיהם של אנשים ונטילה של חפצים מתוכם - ומסירתם אחר כבוד לידי משטרת ישראל, אשר תשתמש ב"שלל" לצרכיה. יש בכך אף כדי לעודד עבודה משטרתית פסולה: השגת ראיה באמצעות עבריינים, ובניגוד לחוק, ולאחר מכן ניסיון "להלבינה" באמצעות תפיסתה בצו חיפוש. כך, אף שמלכתחילה לא היה חשד סביר שהיה מאפשר פתיחה בחקירה וקבלת צו חיפוש.

"לבסוף, התנהלות זו פוגעת - פגיעה קשה וחריפה - בזכותו של מרשנו להליך הוגן, לכבוד ולחירות. היא פוגעת גם בפרטיותם ובכבודם של אנשים שאינם אשמים במאומה. פגיעות אלו מחייבות, אפוא, חקירה דחופה".

מגלי צה"ל נמסר: "מדובר בחקירה מתנהלת, החוסה תחת צו איסור פרסום".

*** חזקת החפות: חקירת המשטרה בעניין זה נמצאת בראשיתה. יודגש כי כל המעורבים בה ובהם אפי נוה הם בחזקת חשודים וזכאים ליהנות מחזקת החפות.

צרו איתנו קשר *5988