על מי ייפול חוב של 78 מיליון שקל? גלי ההדף של פירוק הפועל ת"א מגיעים גם למשרד רואי החשבון

כחלק מדוח הפירוק של קבוצת הכדורגל, הוגשה בקשה לחייב את רו"ח עופר אורליצקי ומשרדו ב-77.9 מיליון שקל על חלקם בקריסת הקבוצה • הערכות: מגדל המבטחת את המשרד תטען כי הפוליסה לא מכסה את פעילותו של רו"ח אורליצקי כראש הבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל

רו"ח עופר אורליצקי / צילום: איל יצהר
רו"ח עופר אורליצקי / צילום: איל יצהר

תיק הפירוק של מועדון הכדורגל הפועל תל-אביב, שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, גורר מחלוקת עסקית גדולה בין חברת הביטוח מגדל לבין משרד רו"ח ליאון אורליצקי ושות'. ל"גלובס" נודע כי מגדל, שביטחה את משרד ליאון אורליצקי בביטוח אחריות מקצועית, צפויה להכריע בקרוב כי היא מסרבת לעמוד מאחוריו, במסגרת בקשה למתן הוראות שהוגשה נגד המשרד ו-17 נתבעים נוספים, לחייבם בחובות המועדון בסך כולל של 77.9 מיליון שקל.

לטענת מגדל, הפוליסה עליה היא חתומה מול משרד ליאון אורליצקי אינה מכסה את הפעילות שנטל על עצמו השותף הבכיר במשרד, רו"ח עופר אורליצקי, במסגרת תפקידו כראש הבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל. ככל הידוע, חברת הביטוח טרם השיבה באופן רשמי וחלוט ביחס לבקשה האמורה, שעדיין נבחנת על-ידי גורמי המקצוע בחברה. עם זאת, לפי הערכות כבר מסתמן כי תידחה על-ידה, ובכל מקרה גם אם תשולם תהיה פשרה ניכרת. במגדל סירבו להתייחס לנושא.

הסיפור מתחיל לפני כשבועיים, אז הוגש תיק הפירוק של הפועל תל-אביב לידי נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופט איתן אורנשטיין, על-ידי מפרקי הקבוצה, עו"ד שאול קוטלר ורו"ח חן ברדיצ'ב. תיק הפירוק שעוסק בקריסתה של הקבוצה הוגש לאחר חקירה של למעלה משנה, במסגרתה נחקרו 58 עדים וגורמים שהיו מעורבים במועדון, מאז שלהי תקופת הבעלות של אלי טביב ב-2012, דרך חיים רמון ועד הבקשה לפירוק המועדון בדצמבר 2016 בתקופת הבעלות של אמיר כבירי.

במסגרת הבקשה למתן הוראות שעומדת נגד 18 גופים ואנשים פרטיים, נתבע גם ראש הבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל, רו"ח עופר אורליצקי, ומשרדו, ליאון אורליצקי ושות', על כלל סכום התביעה - 77.9 מיליון שקל. במסגרת התיק נתבעת גם מגדל ביטוח שביטחה את אורליצקי בביטוח אחרית מקצועית, גם היא על כלל הסכום. היבט זה קורה אגב תפיסה נרחבת, במיוחד בהקשרים משפטיים, שלפיה חברות הביטוח הן "כיס עמוק" שיכול לשלם סכומי-עתק.

את הביטוח ביצע אורליצקי במסגרת פוליסת האחריות המקצועית הקבוצתית של חברי לשכת רואי חשבון, שנעשית באמצעות סוכנות הביטוח מדנס. בפוליסה מצוין, בין היתר, כי מקרה ביטוח יוכר בגין "תביעה שהוגשה לראשונה נגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח, בגין היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות, טעות או השמטה במסגרת עיסוקו כרואה חשבון"; וכי "פוליסה זו אינה מכסה את המבוטח בגין מקרה ביטוח, חבות, תביעה, דרישה, אובדן או נזק הנובעים או הקשורים, באחד או יותר מהגורמים הבאים", שבהם "התחייבות וולונטרית על-פי הסכם" או "חבות המוטלת על המבוטח בשל פעילותו כדירקטור או כנושא משרה בתאגיד", למשל.

מאבק משפטי ארוך בגלל גובה התביעה

ל"גלובס" נודע כי עוד לפני הגשת דוח הפירוק פנתה מגדל למשרד אורליצקי והודיעה כי הפעילות של המשרד במסגרת שירותי הבקרה התקציבית שהוא מעניק להתאחדות לכדורגל אינם מכוסים בפוליסה.

במשרד אורליצקי ושות' מסרבים לקבל את טענת מגדל ומביאים כראיה מקרה קודם שבו שילמה חברת הביטוח בגין תביעה שהוגשה על-ידי שחקן כדורגל נגד המשרד, שעסקה בפעילות המשרד בענייני הבקרה התקציבית של קבוצות הכדורגל.

מאחר שמדובר בפוליסה הנעשית דרך לשכת רואי החשבון, הרי שבכל מחלוקת שמתגלעת בין הצדדים מועבר הסכסוך לבורר מוסכם - נשיא לשכת רואי החשבון. בתביעה שהגיש שחקן הכדורגל נגד מגדל, פסק הבורר כי הפוליסה של מגדל מכסה את הפעילות עופר אורליצקי בבקרה. הפעם, בעקבות הסכום הגבוה של התביעה, נראה כי שני הצדדים נערכים למאבק משפטי ארוך יותר שבו תיבחן הפרשנות לפוליסה פעם נוספת.

"התרשל באופן מובהק וברור"

רו"ח עופר אורליצקי משמש מאז יוני 2009 כיו"ר הבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל. הוא זכה במכרז של ההתאחדות אחרי 18 שנים שעמד בראש הבקרה רו"ח יאיר רבינוביץ'. תפקידה המרכזי של הבקרה הוא לפקח על האיזון התקציבי ולאורך זמן להבריא את מצבן הכספי של קבוצות הכדורגל בשתי הליגות המקצועניות בישראל. הבקרה הוקמה בתחילת שנות ה-90 בעקבות המלצות של ועדה ציבורית שמונתה על-ידי ההתאחדות לכדורגל במטרה למצוא פתרון למצבם הכלכלי הקשה של המועדונים.

מאז מונה אורליצקי לתפקיד יו"ר הבקרה, החוזה שלו הוארך פעמיים. אלא שלאחרונה הודיעה ההתאחדות לכדורגל כי החליטה להעמיד את התפקיד למכרז חדש, ואורליצקי יסיים את תפקידו ב-31 במאי השנה. 

טענות המפרקים נגד רו"ח אורליצקי
 טענות המפרקים נגד רו"ח אורליצקי

במסגרת כתב התביעה שהגישו מפרקי הפועל תל-אביב מוקדשים עמודים נרחבים לפעולתו של אורליצקי כרגולטור, וכמי שאחראי באופן ישיר לטענת המפרקים לקריסת המועדון. בין היתר נטען נגד אורליצקי שהוא בין האחראים לגירעון הקבוצה בתקופת הניהול של חיים רמון (2012-2015) ובתקופת הניהול של אמיר כבירי (2014-2016). בנוסף נטען בתביעה נגד אורליצקי על אחריותו לוויתור פעמיים על ערבות בנקאית; שחרור כספי הקבוצה לידי אלי טביב; ושחרור בטוחות למרות גירעון שעמד נגד המועדון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. בין היתר נטען בדוח הפירוק כי "לא נכון היה כי רו"ח אורליצקי יתעלם מגירעון הולך וגדל ולא יממש בטוחות. בפרט כאשר יש ראיות מוצקות בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה כי לחברה גירעון-עתק שהולך וגדל מעונה לעונה".

עוד טוענים המפרקים בדוח על חלקו של אורליצקי כי "למרות גירעונות-עתק בכל עונה ועונה, מחזיק רו"ח אורליצקי לידי נותני הבטוחות 30 בטוחות סוף עונה בסך כולל של 43.7 מיליון שקל!". ובהמשך טוען המפרק כי "רו"ח אורליצקי בשחרור בטוחות כאמור פועל בניגוד להוראות סעיף 6ב (4) לתקנון בקרת תקציבים האוסרות יצירת גירעון".

עוד מציינים המפרקים כי "רו"ח אורליצקי התרשל באופן מובהק וברור ופעל בניגוד לכללים שנוסחו על-ידי ההתאחדות לכדורגל ועל-ידי עצמו ופעל לא כפי שהיה פועל רו"ח סביר בכלל ובתפקידו כיו"ר הבקרה בפרט". בהמשך נכתב בדוח כי "רו"ח אורליצקי והבקרה התקציבית פעלו ברשלנות רבתית, החליטו להתעלם ולעצום עיניים מפני נתונים אלה, וגם לעצום עיניים ולאטום אוזניים מפני טרוניות שהעלה אפילו צוות העבודה הפנימי שלו".

רו"ח עופר אורליצקי מסר בתגובה כי "הפוליסה כללה כל השנים את הבקרה התקציבית, והיא הופיעה בפוליסת האחריות המקצועית של המשרד, ולכן אנחנו מניחים שהפוליסה תכובד".