הקנס של טבע באילינוי: בעלת מניות דורשת מחברת טבע מסמכים לפני הגשת תביעה נגזרת

טבע נדרשת לשלם 135 מיליון דולר לאילינוי כדי לסלק תביעה בגין ניפוח מחירים • עורכי הדין דן צוק ורון רוה, המייצגים בעלת מניות, במכתב לחברה: על החברה לתבוע את המנהלים האחראים לנזק שנוצר לטבע

סול בארר, יו"ר טבע / צילום: Stringer, רויטרס
סול בארר, יו"ר טבע / צילום: Stringer, רויטרס

חברת טבע   צריכה לממש את זכות התביעה שלה נגד מנהליה בעבר, במטרה לקבל מהם פיצוי מלא "בגין הנזק הממשי והישיר שנגרם לחברה נוכח מעשיהם ומחדליהם", שהובילו לתשלום של 135 מיליון דולר לרשויות במדינת אילינוי - כך נטען במכתב שנשלח ליו"ר טבע, סול בארר. זאת, במסגרת בקשה לקבלת מסמכים לקראת דרישה לנקוט הליכים משפטיים. את המכתב שלחו עורכי הדין דן צוק ורון רוה, המייצגים בעלת מניות בחברת התרופות.

לאחרונה דווח כי טבע תשלם את הסכום במסגרת הסכם פשרה שאליה הגיעה עם התביעה הכללית של אילינוי, ובכך תסיים תביעה שבה נטען כי טבע ניפחה מחירים של תרופות בניגוד לחוק - הליך שהחל עוד בשנת 2005 וכלל עוד חברות תרופות מלבד טבע. התשלום הועבר לרשויות מבלי שטבע הודתה בטענות.

במכתב ששלחו עורכי הדין צוק ורוה, הם כותבים כי "במקרה שטבע תבחר שלא לממש את זכות התביעה העומדת לה, בכוונת מרשתי לפנות לבית המשפט בבקשה לגילוי מסמכים לפני הגשת תביעה נגזרת או בבקשה לאישור תביעה נגזרת נגד המנהלים, בגין הנזק שגרמו לחברה. זאת נוכח התנהלות שלא כדין, שלא לטובת החברה וברשלנות". 

המכתב מפרט את ההסכם עם מדינת אילינוי, הכולל תשלום של קרוב ל-133 מיליון דולר ועוד כ-2.3 מיליון דולר בגין הוצאות משפט ושכר-טרחה. הסכום הכולל ישולם בשתי פעימות - תשלום ראשוני של 90 מיליון דולר עד 10 בינואר 2019; ותשלום שני בסך 45 מיליון דולר עד 10 בינואר 2020.

עוד צוין שם כי לפי התביעה, החל מאפריל 1991 ועד לחתימת ההסכם עם מדינת אילינוי באוקטובר 2018 - "הנתבעות פעלו ביודעין ובתרמית בדיווח של מחירים שגויים וכוזבים של תרופות רבות", לפי התביעה.  

"סכום הנזק שנגרם בפועל לטבע הוא סכום הפשרה בסך של 135 מיליון דולר, מתוכו שולם בפועל עד עתה סכום של 90 מיליון דולר. סכומים אלה מהווים את סכום הפיצוי שעל המנהלים האחראים למעשים והמחדלים הנזכרים בתביעה לשלם לטבע בעבור הנזק שגרמו לה", כותבים עורכי הדין צוק ורוה. "למיטב ידיעת מרשתי, תביעה של החברה נגד המנהלים בנוגע לעניינים העולים בתביעה ובגין הנזק שנגרם לחברה בשל המעשים והמחדלים של המנהלים, לא הוגשה. הסדר הפשרה נחתם על-ידי טבע במהלך שנת 2018. זהו המועד המאוחר ביותר בו היה על טבע לקבל החלטה בדבר הגשת תביעה נגד המנהלים והמועד בו הנזק שגרמו המנהלים לחברה התגבש סופית".

המסמכים שעורכי הדין צוק ורוה מבקשים לקבל כוללים את מסמכי התביעה, מסמכים שהוצגו בפני הדירקטוריון לפני אישור הסכם הפשרה ופרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון שעסקו בנושא.