משרד המשפטים: להוריד את רוב הדיירים לאישור פינוי-בינוי ל-66%

במסגרת עבודה משותפת של משרדי האוצר, המשפטים, ומינהל תכנון מתגבש צעד שעיקרו הורדת רוב בעלי הדירות הנדרש לאישור פרויקטים של התחדשות עירונית • כיום נדרשת הסכמה של 80% מבעלי הדירות

הורדת רוב בעלי הדירות הנדרש לאישור פרויקטים של התחדשות עירונית לשני שלישים מכלל בעלי הדירות. זה הצעד המתגבש כיום במסגרת עבודה משותפת של משרדי האוצר, המשפטים, ומינהל תכנון. על פי ההצעה, שתקודם אחרי הבחירות, יושווה הרוב הנדרש של הדיירים לקביעת פינוי-בינוי, לזה הנהוג כיום בתמ"א 38 במסלול החיזוק (תמ"א 38/1). זאת בעוד המצב כיום בפינוי-בינוי ובתמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה מחדש מגיע כיום ל-80%.

הגורמים הממשלתיים השונים עורכים בימים אלה שימוע רחב בנושא התחדשות עירונית, כדי להבין את צרכי השוק ואת החסמים שמונעים מפרויקטים רבים להתממש. מינהל תכנון פרסם בתחילת השבוע, כי הוא שם לו ליעד לקדם בשנה הנוכחית 30 אלף יחידות דיור במסגרת של פרויקטים להתחדשות עירונית.

ואולם לגלובס נודע, כי היוזמה להקטנת הרוב הנדרש לאישור פרויקטים כאלה, באה דווקא מצד נציגי משרד המשפטים. אלה היו ערים מזה זמן לחוסר האחידות הקיים כיום בנושא הרוב הנדרש לאישור פרויקטים של התחדשות עירונית: וכך, בעוד שלפרויקט תמ"א 38 במסלול חיזוק נדרש רוב של שני שלישים (66%) מקרב בעלי הדירות, שגם מחזיקים בשני שלישים מהרכוש המשותף, במסלולים שורשים הריסה ובנייה - תמ"א 38/2 ופינוי-בינוי נדרש רוב של 80%.

"בעקרון צריך הסכמה של 100% מבעלי הדירות. המחוקק, כדי לאפשר את הפרויקטים, הקל וקבע שניתן להסתפק ברוב נמוך מזה וזה מה שקובע החוק עד היום. לפי החוק, אם הרוב הזה חתם על הסכם מול היזם ולאחר שיש החלטת ועדת תכנון, ניתן לעתור למפקחת על מקרקעין בתביעה כנגד מי שלא חתם, הלוא הם הסרבנים", מסביר עו"ד דן הלפרט, מומחה להתחדשות עירונית.

בשנים האחרונות היו מספר ניסיונות לצמצם עוד יותר את הרוב, אבל הם לא עברו. "טיפלנו בפרויקט ברמת גן בן 9 דירות, שמהן חתמו 7 בעלי דירות, ואילו השניים האחרונים היו סרבנים. למרות הרוב הגדול, לא הגענו ל-80%, וזה גרם לנפילת הפרויקט", מספר הלפרט.

התופעה גרמה לזה, שבעלי דירות נאלצים להתפשר כיום על פרויקטים של תמ"א 38 במסלול חיזוק, ולא על תמ"א 38 במסלול המתקדם יותר, וזאת על אף שהפרויקטים מסוג חיזוק יעילים פחות. כשמדובר בפרויקטים מסוג פינוי-בינוי נמצא, שקשה עוד יותר להגיע למכסת הרוב של 80%, מה שגרם לתקיעת פרויקטים רבים.

ממשרד המשפטים נמסר, כי "במסגרת עבודה ממשלתית מאומצת של משרדי המשפטים והאוצר, יחד עם מינהל התכנון והרשות להתחדשות עירונית, נבחנים בימים אלה חסמים בתחום של התחדשות עירונית, וזאת על מנת להציג לממשלה הבאה הצעה כוללת לקידום משמעותי בנושא. בחינה זו נעשית במסגרת שימוע ציבורי רחב של גורמים שונים שעוסקים בהתחדשות עירונית, על מנת להבין את צרכי השוק. בין היתר, נבחנת במשרד המשפטים שאלת הרוב הדרוש לביצוע פרויקטים. במסגרת זו, נשקלת בחיוב הצעה להוריד את הרוב לשני שלישים בקירוב, וזאת על מנת להתמודד עם תופעת דיירים המסרבים לפרויקט מטעמים שאינם סבירים".