התקדמות נוספת למכירת השליטה באפריקה נכסים לביג ומגה אור

ביומיים האחרונים הביעו שלושה גורמים מרכזיים את תמיכתם בעסקה, וכעת ממתינים הצדדים לאישורו של בית המשפט המחוזי בתל אביב • הבוקר הגיש בא כוחם של מחזיקי סדרות האג"ח כ"ו-כ"ז של אפריקה ישראל, עו"ד גיא גיסין, בקשה לבית המשפט לאשר את מכירת המניות, לאחר שמולאו כל התנאים לביצועה

עו"ד גיא גיסין / צילום: איל יצהר
עו"ד גיא גיסין / צילום: איל יצהר

התקדמות נוספת בעסקה למכירת מניות השליטה (50.94%) בחברת הנדל"ן אפריקה נכסים לידי קבוצת המשקיעים בראשות החברות ביג ומגה אור. ביומיים האחרונים הביעו שלושה גורמים מרכזיים את תמיכתם בעסקה, וכעת ממתינים הצדדים לאישורו של בית המשפט המחוזי בת"א.

מניות השליטה באפריקה נכסים  משועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב מסדרות כ"ו-כ"ז של חברת אפריקה ישראל . הבוקר הגיש בא כוחן של שתי סדרות אלו, עו"ד גיא גיסין, בקשה לביהמ"ש לאשר את מכירת המניות, לאחר שמולאו כל התנאים לביצועה.

בשבוע שעבר החליטו מחזיקי האג"ח מסדרות אלו ברוב של כ-99% למכור את המניות המשועבדות לקבוצת המשקיעים בראשות ביג ומגה אור. עבור המניות המשועבדות יקבלו מחזיקי האג"ח סכום של 1.248 מיליארד שקל, המשקף מחיר של 86 שקל לכל מניה של אפריקה נכסים.

הצעת קבוצת המשקיעים הותנתה בהסכמת מחזיקי אגרות החוב של אפריקה נכסים, לבטל את העילה לפירעון מיידי העומדת לזכותם במקרה של העברת השליטה מידיה של אפריקה ישראל. ביום שני השבוע התקיימו אסיפות מחזיקי האג"ח של אפריקה נכסים ואתמול פרסמו נאמני האג"ח כי הוחלט בהן ברוב מכריע לאשר את ביטול העילה לפירעון מיידי.

"אין יסוד סביר להניח כי המחיר אינו סביר והוגן"

במקביל, הודיעה אתמול גם נציגת הכנ"ר (כונס הנכסים הרשמי), עו"ד הדר נאות, כי אינה מתנגדת למכירת המניות לקבוצת המשקיעים. הודעה זו הגיעה לאחר שגם חברת אפריקה ישראל עצמה העניקה את הסכמתה למהלך, וזאת בעקבות התמשכות הליכי הסדר החוב שלה וקריסת ההסדר שעליו חתמו החברה ומחזיקי האג"ח עם המשקיע מוטי בן משה.

בתגובה לביהמ"ש ציינה אפריקה ישראל כי מכירת המניות במחיר המוצע תייצר לה הפסד מוערך של 0.5 מיליארד שקל, עקב מכירת מניות השליטה במחיר המגלם הנחה על ערך ההון העצמי של אפריקה נכסים. למרות זאת, קבע דירקטוריון אפריקה ישראל כי המחיר בעסקה הנוכחי משקף לאפריקה נכסים שווי דומה לזה שהשתקף בהסדר עם בן משה, וכן קרוב לשווי השוק שלה בבורסה בתקופה האחרונה. "בשים לב לכך, אין יסוד סביר להניח כי המחיר אינו סביר והוגן", קבע הדירקטוריון.

בעקבות התמיכה הגורפת הגיש כאמור עו"ד גיסין לביהמ"ש הודעת עדכון בקשר עם הצעת קבוצת המשקיעים, ובא נכתב כי כל שנותר לצורך השלמת המהלך הוא קבלת אישורו של ביהמ"ש. במידה שיתקבל אישור זה, אמורה העסקה לצאת אל הפועל בתוך ימים בודדים ולהוות את יריית הפתיחה במהלך של חברת אפריקה ישראל למכירת כלל נכסיה, לצורך פירעון מרבית חובותיה למחזיקי האג"ח.