הסכסוכים היצריים שמפלגים את קבוצת הרכישה היקרה בישראל

אחרי שהחליפו את חברת הניהול, הרוכשים בקבוצה היקרה בישראל במתחם שרונה בתל-אביב חלוקים בשאלת הסכם המימון • ויש גם תלונות על עורכי הדין • בקרוב ימונה בורר

הריסת מתחם רשות השידור / צילום: בסר
הריסת מתחם רשות השידור / צילום: בסר

לפני 3 שנים בדיוק הפתיעה קבוצת רכישה בניהול חברת מינהל מגורים את עולם הנדל"ן, כשזכתה במכרז לקרקע נחשקת במתחם שרונה במחיר אסטרונומי. אלא שמאז הקבוצה הסתבכה, החליפה את חברת הניהול בחברת בסר, וכעת מגיע שלב ההתכתשות בין הרוכשים עצמם, בתוספת תלונות על חלק מעורכי הדין המלווים את הקבוצה.

כזכור, חברי הקבוצה רכשו את מתחם רשות השידור בדרום הקריה בתל-אביב, שעליו מתוכנן להיבנות פרויקט בן מאות יחידות דיור. לימים התברר כי האומדנים שבהם נקבה מינהל מגורים היו נמוכים, וחברי הקבוצה נדרשו להוסיף מאות אלפי שקלים מעל למחיר הדירה ששווקה להם.

שאלה בגובה 225 מיליון השקל

לצורך המשך קידום העבודות התקשרה הקבוצה עם חברת ילין לפידות לצורך מימון ביניים בסך 225 מיליון שקל, וחברי הקבוצה נדרשו לחתום על הסכם ההלוואה. אלא שחלק מחברי הקבוצה, המכונים "המפרים", סירבו לחתום על הסכמי ההלוואה, ובהתאם לסעיף התניית בוררות בהסכם השיתוף עליו חתמו כלל חברי הקבוצה, פנו יתר חברי הקבוצה ל"מפרים", בבקשה למנות בורר שיכריע בסכסוך ביניהם. משלא זכו לשיתוף-פעולה מצד "המפרים", הגישו בקשה לבית המשפט המחוזי למינוי בורר.

בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה, אלא ש"המפרים", באמצעות עו"ד איתי לסקי, הגישו בקשת רשות ערעור על ההחלטה לבית המשפט העליון, בה טענו כי אין מקום למנות בורר לעניין, היות שמתקיימים הליכים משפטיים מקבילים הנוגעים להסכם השיתוף בין הצדדים. אלא של"גלובס" נודע כי בימים האחרונים דחה השופט דוד מינץ את הערעור, וכי בימים הקרובים ימונה בורר שיכריע במחלוקת העמוקה שנתגלעה בין חברי הקבוצה.

"מהמסכת העובדתית עולה כי ההליכים השונים אינם קשורים זה לזה, ואף אם חלק מהשאלות הנדרשות להכרעה חופפות, אין מקום לכרוך את ההליכים זה בזה ובכך לסכל את הסכמת הצדדים", קבע מינץ.

את הקבוצה מלווים, מאז ההתקשרות עם חברת בסר, עורכי הדין ניר מילשטיין, נתן לרנר וניר סברוב ממשרד שניצר גוטליב סאמט.

גם עורכי הדין המלווים בעין הסערה

במקביל, כך נודע ל"גלובס", עו"ד איתי לסקי, המייצג את "המפרים", הגיש תלונה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין נגד עורכי הדין יהודה ויואב זהבי, המכהנים כיועצים משפטיים של הקבוצה מיום היווסדה, ומתוקף כך קיבלו ייפויי-כוח לפעול בשמם.

בכתב התלונה נטען כי עורכי הדין יהודה ויואב זהבי מצויים בניגוד עניינים וביצעו שימוש לא חוקי בייפויי-כוח שניתנו להם. עוד צוין בכתב התלונה כי ועדת האתיקה כבר קבעה בעבר כי על עו"ד יואב זהבי, חבר עצמו בקבוצה המצוי בניגוד עניינים, להתפטר מהייצוג.

אלא שלטענת לסקי, לא רק שעורכי הדין זהבי לא עשו זאת, הם גם עשו שימוש בייפויי-הכוח שבידם על-מנת למכור את הזכויות של חלק מהמפרים לצד שלישי, "תוך ניגוד עניינים מובהק ובוטה ותוך חריגה מסמכות והרשאה".

בנוסף צוין בכתב התלונה כי לאחר שהתברר לאותם חברי קבוצה כי המארגנים הציגו להם מצגי-שווא, וכי עורכי הדין זהבי התרשלו בכך שלא הגנו על חברי הקבוצה ולא הזהירו אותם מסיכוני העסקה, הודיעו חלק מהחברים בשנת 2017 על ביטול מערכת ההסכמים בינם לבין קבוצת הרכישה. לפיכך הם טוענים כי לעורכי הדין זהבי לא הייתה סמכות לפעול בשמם כמיופי-כוח מטעמם.

בנוסף נטען בכתב התלונה כי העובדה שעו"ד יואב זהבי חבר בקבוצת הרכישה באופן אישי, מקימה חשש לניגוד עניינים מהותי, שכן כבעל זכויות בפרויקט עניינו האישי מנוגד לעניינם של חלק מהחברים שפרשו מן הקבוצה ובפיהם טענות כבדות נגדה. "הנילונים הפרו חובותיהם האתיות תוך ביצוע פעולות שלא כדין בלא סמכות ותוך חריגה מהרשאה, זאת כאשר הם מצויים בניגוד עניינים כבד ואגב המריית פי ועדת האתיקה שהנחתה אותם בהחלטתה כיצד לפעול. לפיכך אין מנוס מלהגיש תלונה זו ולבקש כי ועדת האתיקה תפתח בהליכים משמעתיים נגד הנילונים".

במכתב תשובה של עו"ד יואב זהבי לעו"ד איתי לסקי ולשכת עורכי הדין, הסביר זהבי: "ייפויי-הכוח נמסר לידנו על-פי הוראות הסכם השיתוף ובין היתר כמפורט בהסכם השיתוף על-מנת שייעשה בו שימוש לצורכי הטיפול בין היתר בחברים מפרים. פעולותינו באמצעות ייפוי-הכוח נעשות בחרדת קודש, על-פי הוראות הקבוצה בלבד ורק במקרים הקיצוניים ביותר. השימוש בייפוי-הכוח אינו זכות המוענקת לנו אלא חובה המוטלת עלינו לשמירת זכויותיהם של צדדים שלישיים. אין לנו כל סמכות שלא לעשות שימוש בייפויי-הכוח כאשר מורה לנו נציגות הקבוצה לעשות כן על-פי הוראות הסכם השיתוף. במקרים בהם אנו נדרשים לעשות כן, אנו עומדים על כך כי השימוש ייעשה כאמור רק לאחר שכשלו כל הניסיונות האחרים, וכי הנזק הקיים באי השימוש בייפויי-הכוח גדול לאין שיעור מהשימוש בו". 

עו"ד איתי לסקי מסר בתגובה: "ראשית, יובהר כי מדובר בנפגעי קבוצת הרכישה, קורבנות של תרמית הנדל"ן הגדולה בתולדות המדינה, ולא ב'מפרים'. המפרים האמיתיים הם מארגני הקבוצה, יועציה המשפטיים וחברי הנציגות, המפרים לא רק את החוק אלא גם את האמון שנתנו בהם מאות משפחות. את הבוררות ביקשו 'מול מספר קטן של נפגעי הקבוצה', וכל מה שנקבע הוא שטענות הצדדים ידונו אצל בורר. גם תביעות נפגעי הקבוצה נגד נציגות הקבוצה, שמעשי השחיתות שלה לכאורה כבר הוכחו בעדויות בבית משפט, יידונו בבוררות, ואנחנו בטוחים שהבורר יחייב את הקבוצה בתשלום גבוה לזכות אותו קומץ נפגעים שישתתף בבוררות. כבר בשנת 2017 קבעו כבוד כבוד השופטת אביגיל כהן מבית המשפט המחוזי בתל-ביב וכבוד השופט עזריה אלקלעי מבית משפט השלום בתל-אביב כי לנפגעי הקבוצה המיוצגים על-ידי עו"ד לסקי עילות תביעה טובות, ואף חייבו בהוצאות את מארגני הקבוצה שבקשתם לסילוק התביעות נדחתה".