עו"ד בנקל: לכנס אסיפת בעלי מניות לאישור הגשת תביעה נגד ילדיו של פישמן

הנאמן לנכסי אליעזר פישמן טוען כי הרקע לתביעה המבוקשת הוא נזקי-עתק שנגרמו לחברת פישמן רשתות "כפועל יוצא ממעשיהם ומחדליהם של הדירקטורים, אשר במסגרתם העדיפו את טובתם האישית ו/או את טובתם של תאגידים אחרים שבשליטתם על פני טובת החברה"

אליעזר פישמן ועו"ד יוסי בנקל / צילום: שלומי יוסף
אליעזר פישמן ועו"ד יוסי בנקל / צילום: שלומי יוסף

הנאמן לנכסי החייב אליעזר פישמן, עו"ד יוסי בנקל, מבקש מבית המשפט המחוזי לאשר לו לכנס את אסיפת בעלי המניות של חברת פישמן רשתות בע"מ, כדי שזו תדון ותצביע האם תוגש תביעה נגד הדירקטורים שכיהנו בה בתקופה הרלוונטית, ובהם ילדיו של פישמן וכן רונית אבן.

לפי הבקשה שהגיש בנקל בשבוע שעבר (ג'), הרקע לתביעה המבוקשת הוא "נזקי-עתק שנגרמו לחברה כפועל יוצא ממעשיהם ומחדליהם (של הדירקטורים - מ' ש'), הנובעים כולם מניגודי עניינים בהם נמצאו, ואשר במסגרתם לא שמו הדירקטורים לנגד עיניהם את טובת החברה, אלא העדיפו את טובתם האישית ו/או את טובתם של תאגידים אחרים שבשליטתם... על פני טובתה של החברה".

בכפוף לאישור האסיפה הכללית את ההחלטה להגיש תביעה נגד הדירקטורים, מבקש עו"ד בנקל מהאסיפה (ומבית המשפט) לקבל החלטה, ולפיה תתקשר החברה עם משרד עורכי הדין ש. הורביץ ושות', לצורך ייצוגה בהליכים המשפטיים שיינקטו נגד ילדיו של פישמן ונגד רונית אבן. האחרונה כונתה בעבר ובהווה על-ידי עו"ד בנקל "אשת סודו ויד-ימינו של אליעזר פישמן".

לחלופין, ככל שהאסיפה הכללית תדחה את החלטותיו, הנאמן מבקש מבית המשפט להתיר לו, מכוח מעמדו כבעל מניות בחברה (עו"ד בנקל מחזיק ב-55.5% מהון המניות מכוח החזקותיו של פישמן בחברה), להגיש לבית המשפט המוסמך בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד הדירקטורים, בה הוא ייוצג גם כן על-ידי משרד ש. הורביץ.

יצוין כי יתר בעלי המניות בחברה הם שלושת ילדיו של אליעזר פישמן - אייל פישמן, ענת מניפז ורונית פישמן-אופיר, המחזיקים יחד ב-44.5% מהון המניות של החברה.

לפי טענות הנאמן, חברת פישמן רשתות בע"מ מהווה למעשה תת-קבוצה במסגרת קבוצת פישמן, המחזיקה ביותר מתריסר חברות-בנות וחברות-נכדות. בכלל זאת מחזיקה פישמן רשתות באופן מלא בחברות טלפארמה בית המרקחת הישיר הראשון (1999) בע"מ, היפר טוי מרכז צעצועים בע"מ, זר פור יו (2000) בע"מ, פאואר כארד 200 בע"מ, מגה ספורט ציוד וספורט (1996) בע"מ ועוד.

לדבריו, "החברה מהווה הנכס הכלכלי המשמעותי ביותר מכלל נכסי קופת פשיטת הרגל, אשר אומדן שווי החזקות הנאמן בה עולה על סך של 100 מיליון שקל". עוד הוא מוסיף כי במשך שנים ארוכות למן מועד הקמת (ב-1995) ועד למועד היקלעותו של פישמן להליכי פשיטת רגל, כיהנו בה כדירקטורים ילדיו של פישמן ורונית אבן (בחלק מהתקופה). כיום מורכב דירקטוריון החברה מילדי החייב ומשרון זאורבך שמונה על-ידי הנאמן. מנהל החברה בפועל הוא אייל פישמן.

קיים חשש ממשי כי ילדי החייב ינצלו את כוחם

במסגרת הבקשה מציין הנאמן את חששו ממחטף של ילדי החייב וניסיון מצדם לסכל את כינוס האסיפה. זאת, לטענתו, עקב כוחם לפי תקנון החברה, אשר שונה על-ידם בחטף סמוך לקריסת החייב. לדברי בנקל, ללא התייצבות באסיפה של לפחות אחד מילידיו של פישמן לצד הנאמן, לא יהיה מניין חוקי לאסיפה, ובהתאם לא יעלה בידי הנאמן להעלות להצבעה בידי האסיפה את החלטותיו. בבקשתו מציין עו"ד בנקל כי זו מוגשת על-מנת להסיר חשש זה ולהבטיח את כינוסה של האסיפה.

עו"ד בנקל טוען כי מבדיקות שערך עולה כי לאורך השנים התקבלו בחברה "שורה של החלטות תמוהות, לשון המעטה שבהמעטה, אשר כבר במועד קבלתן היה ברור כי הן מנוגדות לטובתה, שכן המדובר בהחלטות שמטרתן היחידה היא גזילת נכסים וזכויות מידי החברה והעברתם לידי צדדים שלישיים, אשר לחברי הדירקטוריון הנגועים עניין ישיר או עקיף בהם".

בבקשה עצמה מתייחס עו"ד בנקל למספר החלטות של הדירקטוריון, ובהן: שיעבוד מניות חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כ.א.ל), שהוחזקו על-ידי החברה ושימשו עד אותו מועד כבטוחה להבטחת חובות החברה לבנק דיסקונט; שיעבוד מניות חברת מגה ספורט וכן את המחאת זכותה של מגה ספורט לקבלת דיבידנד מחברת מ.ב.ס סוכנויות ספורט, לטובת הבטחת חובות חברת נכסי משפחת פישמן בע"מ; אישור הסכם להעברה ללא תמורה של החזקות החברה ברשת בסט ביי לחברת מינליין בע"מ, כאשר לצד זאת נטלה לכאורה החברה על עצמה את פירעון החובות הבלתי מובטחים לספקים של בסט ביי ואף המחתה למינליין, ללא תמורה את חובה של בסט ביי כלפיה הנאמד בעשרות מיליוני שקלים; ועוד.

לפי הנטען בבקשת הנאמן, בשורת החלטות אלה, שהתקבלו לאורך שנות פעילות החברה, הוברחו "נכסים וכספים מקופת החברה" בסך מאות מיליוני שקלים. זאת, "לטובת חברות אחרות הנמנות עם קבוצת פישמן", בין בשליטה ישירה ובין בשליטה עקיפה של בני משפחתו של פישמן.

טענה נוספת אליה יידרש בעתיד בית המשפט, נוגעת לבדיקה שערכו לפי הנטען עו"ד בנקל ועו"ד רונן מטרי (מפרק חברק נמ"פ - נכסי משפחת פישמן), ממנה "עולה כי לאורך השנים, נמ"פ מימנה את פעילותה של חברה זרה המצויה אף היא בבעלותם העקיפה של ילדי החייב, החייב ורעייתו - F.T.T. Investments B.V בהיקף מצטבר הנאמד בסך של למעלה מ-1.6 מיליארד שקל".

תביעה נגזרת?

ככל שבקשתו החלופית של הנאמן לנקוט בהליך של תביעה נגזרת בשם החברה תאושר, מבקש הראשון כאמור כי בית המשפט יאשר לו להתקשר עם משרד ש. הורביץ ושות', לצורך ייצוגו בהליכי התביעה הנגזרת. לפי הבקשה, שכר-הטרחה למשרד הורוביץ יעמוד על סך של 500 שקל לשעת עבודה של עורך דין (לרבות שותף) וסך של 200 שקל לשעת עבודה של מתמחה, כל זאת עד לתקרה של חצי מיליון שקל. בנוסף לתשלום האמור, מבקש בנקל מבית המשפט המוסמך לדון בתובענה הנגזרת לאשר למשרד שכר-טרחה נוסף בשיעור של 15% מכל סכום שייפסק לטובת החברה במסגרת התביעה הנגזרת או במסגרת הסדר פשרה.

עו"ד דוד לשם, בא-כוחם של ענת מניפז, אייל פישמן ורונית פישמן-אופיר, מסר בשמם: "מדובר שוב בבקשה חסרת בסיס של עו"ד בנקל, שגם אינה מתיישבת עם השכל הישר. למעלה משנתיים לאחר שמונה לתפקידו, "נזכר" לפתע עו"ד בנקל בעסקאות שרובן בוצעו לפני למעלה עשור. מדובר בעסקאות שאושרו על-ידי כלל בעלי המניות בחברה (מר פישמן וילדיו). אבסורד הוא שהבקשה מכוונת נגד ילדיו של מר פישמן, שהם היו הנפגעים היחידים מהעסקאות, שכן במקום למשוך כספים לכיסם הפרטי, הם הסכימו לאשר עסקאות שהיטיבו עם נושי החייב. ההליך הנוכחי מהווה המשך טבעי להתנהלותו של עו"ד בנקל כבעל מניות בפישמן רשתות, שכמעט הובילה לקריסתה, ורק בזכות מאמציהם של בני משפחת פישמן וניהולו של אייל פישמן, החברה יצאה מן הבוץ, ונוצר ערך לקופת פשיטת הרגל".

*** גילוי מלא: אלונה בר און היא יו"ר הדירקטוריון של חברת מוניטין המחזיקה ב"גלובס". מערכת "גלובס" מסקרת על בסיס ענייני ועל-פי אמות-מידה שנקבעו מראש כל עניין ונושא הקשורים לחברת מוניטין, לבר און, לבעל השליטה הקודם במוניטין, אליעזר פישמן, ולגורמים נוספים, שהם נושאי משרה או בעלי שליטה בעיתון בעבר או בהווה.

צרו איתנו קשר *5988