חברת הפרויקטים ח. מר סיכמה את 2018 עם הפסד כבד ואי-עמידה באמות-מידה פיננסיות

החברה, שנמצאת בשליטת קרן פימי ובניהול ניר למפרט, סיכמה את השנה שעברה עם עלייה קלה בהכנסות לצד שחיקה ברווח הגולמי, מעבר להפסד תפעולי והעמקה של ההפסד הנקי • החברה אינה עומדת באמות-המידה הפיננסיות בקשר להלוואות של 258 מיליון שקל משלושה בנקים

ניר למפרט / צילום: תמר מצפי
ניר למפרט / צילום: תמר מצפי

חברת הפרויקטים ח. מר שבשליטת קרן פימי ובניהול ניר למפרט, מסכמת את 2018 עם עלייה קלה בהכנסות אך עם שחיקה ברווח הגולמי, מעבר להפסד תפעולי והעמקה של ההפסד הנקי.

הכנסות החברה הסתכמו ב-574 מיליון שקל, עם רווחיות גולמית של 15% לעומת 21% ב-2017, ירידה שמוסברת בשחיקת רווחיות תחום תשתיות התקשורת ותמהיל פרויקטים שונה. ההפסד התפעולי הסתכם ב-9 מיליון שקל בהשוואה לרווח תפעולי בסך 33 מיליון שקל ב-2017, ובשורה התחתונה ההפסד הסתכם ב-41 מיליון שקל, לעומת 3 מיליון שקל שנה קודם לכן. מתוך ההפסד, 25 מיליון שקל מיוחס להפסד מפעילות נמשכת והיתר להפסד מפעילות מופסקת. נתוני 2017 הוצגו מחדש על מנת לנטרל פעילות שהופסקה בדרום אמריקה, בתחום תשתיות התקשורת.

חברת ח. מר פועלת בארבעה מגזרים: גלובל - פרויקטים של תשתיות תקשורת וביטחון המולדת בחו"ל; ישראל - פרויקטים בארץ; ביטחון וטכנולוגיות - ייצור מערכות לכוחות ההצלה; ואתנה - מוצרי תוכנה בתחום מערכות איסוף הנתונים. בשני מגזרים נרשמה צמיחה בהכנסות - מגזר ישראל צמח ב-10.7% לכ-202 מיליון שקל, ומגזר ביטחון צמח ב-23.4% ל-68.8 מיליון שקל.

לעומת זאת, במגזר גלובל ההכנסות ירדו ב-6.7%, בעיקר בשל ירידה בהכנסות מתשתיות תקשורת במדינות אמריקה הלטינית. במגזר אתנה ההכנסות נפלו ב-41.1% ל-6.6 מיליון שקל בגלל התקדמות נמוכה בפרויקט באפריקה. ברמת הרווחיות התפעולית, כל המגזרים נשחקו: מגזר גלובל רשם רווח תפעולי של 2.5 מיליון שקל, ירידה של 92.5%; במגזר ישראל הירידה הייתה של 23% ל-3.7 מיליון שקל; מגזר ביטחון הציג עלייה של 37.7% בהפסד התפעולי ל-3.5 מיליון שקל ומגזר אתנה רשם הפסד תפעולי של 12.8 מיליון שקל לעומת 8.5 מיליון שקל ב-2017.

תזרים המזומנים מפעילות היה שלילי בסך 34 מיליון שקל, ובסוף השנה היו לחברה כ-30 מיליון שקל במזומנים בקופה. החברה אינה עומדת באמות-המידה הפיננסיות בקשר להלוואות של 258 מיליון שקל משלושה בנקים, משום שיחס ה-EBITDA לחלויות השוטפות של הריבית נמוך מהנדרש, והיא קיבלה מהבנקים ויתור על עמידה בהן עד סוף ספטמבר. 

צרו איתנו קשר *5988