שיפור בתוצאות הבורסה ב-2018: בעיקר בשל ביטול הפרשה על משכנה, אך גם בשל גידול בהכנסות

ללא ביטול ההפרשה לירידת ערך על בניין הבורסה, הבורסה הרוויחה ב-2018 סך של 21 מיליון שקל - גידול של כ-60% ביחס לרווח בנטרול הוצאה חשבונאית שנרשם ב-2017 • עלות השכר החודשי של עובדי הבורסה: 48.6 אלף שקל

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר
הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

בדוחותיה הראשונים כחברה למטרות רווח שאינה בשליטת המערכת הבנקאית בישראל, מציגה היום הבורסה לניירות ערך בתל אביב מעבר מהפסד של 14.3 מיליון שקל ב-2017 לרווח אדיר של 86.4 מיליון שקל. אולם, הפעילות האמיתית של הבורסה לא משקפת שינוי כה דרמטי בין השנים, כי אם שיפור בשיעור מתון יותר, ועדיין מרשים, של 60%.

מדוע זאת? מאחר שעיקר הרווח ב-2018 נזקף לביטול הפרשה לירידת ערך על משכנה המפואר בסך של 85.1 מיליון שקל לפני מס, שנשרם ברבעון השני ב-2018 ושבלעדיו הייתה הבורסה מציגה רווח נקי של 20.9 מיליון שקל. כמו כן, ההשוואה ל-2017 קיבלה עוד הטיה מכיוון הוצאות בגין תשלומים של 27.4 מיליון שקל בגין הוצאות ששולמו לעובדים ב-2017 עבור המניות שקיבלו כחלק מהמהלך לשינוי מבנה הבעלות בבורסה, ושבלעדיו הייתה מציגה ב-2017 רווח נקי של כ-13.1 מיליון שקל.

כלומר, ללא העלות החשבונאית של המניות שניתנו לעובדים ב-2017 ובנטרול ביטול הפרשות מהעבר, שתרמו סך של 65.5 מיליון שקל לאחר מס לתוצאות 2018, הרווח של הבורסה השתפר בשנה החולפת ב"רק" 60%, כאמור. אגב, ב-2018 רשמה הבורסה הוצאות של כ-1 מיליון שקל בגין הפסדי מימון, בעוד שב-2017 היא הרוויחה 1.6 מיליון שקל בשורה זו, הודות לתשואה על השקעות בתיקי השקעות של החברה

עוד נציין כי הבורסה רשמה רווח נקי בכל אחד מהרבעונים השנה, כשברבעון הרביעי היא הציגה רווח נקי של כ-7 מיליון שקל.

ונחזור לתוצאות בכל 2018: הבורסה דיווחה בדוחותיה השנתיים על גידול של כ-5.4% בהכנסותיה שהסתכמו בכ-255.6 מיליון שקל, הודות לגידול בהכנסות מדמי רישום, בדיקה ואגרות שנתיות - בין היתר הודות לחברה לרישומים של הבורסה שהחלה פעילותה בשנת 2018 ולהכנסות חד פעמיות שנבעו מהמעבר למשטר קרנות הסל - ומעלייה בשירותי מסלקה. בנוסף, גם מקור ההכנסה העיקרי של הבורסה - עמלות מסחר וסליקה - רשם גידול בשנה החולפת, מ-115.6 מיליון שקל בכל אחת מהשנים 2016 ו-2017 ל-119.4 מיליון שקל ב-2018.

אפרופו ההכנסות של הבורסה מעמלות מסחר וסליקה - בחינה לעומק מגלה כי ההכנסות מעמלות בגין מסחר וסליקה של מניות קטנו בשנה החולפת בכ-1.75%, בעוד שההכנסות ממסחר וסליקה באג"ח, בקרנות נאמנות ובנגזרים, גדלו בשיעור חד ספרתי לא גבוה ביחס ל-2017. מנגד, הכנסות הבורסה מהפצת נתוני מסחר ומידע רשמו קיטון בשנה החולפת, בצל ירידה במספר המשתמשים במערכות המידע.

אפרופו הכנסות הבורסה, נראה שהחברה לומדת ליהנות ממיקומה האסטרטגי והאולם שבנתה בקומת הכניסה שלה. לפני מספר שנים עברה למשכן מפואר ברחוב אחוזת בית שבלב הסיטי של תל אביב ועתה היא מדווחת כי ההכנסות משכר דירה ומרכז הכנסים טיפסו ב-2018 בכ-5.2% לסך של כ-2.1 מיליון שקל. אגב, ביחס להכנסות מתחום זה ב-2016 מדובר בגידול של כ-56%.

בנוסף, הבורסה מבקשת ליצור לעצמה מקורות הכנסה חדשים, כגון שירותי ה- Co-locationומאגר השאלות מרכזי. לפי שעה עדיין מדובר בפעילויות שלא הפכו למנועי רווח, כשהרווח מגלה כי השקיעה בשתיהן סך מצרפי של כ-18 מיליון שקל. נוסף על כך, הבורסה השקיעה עוד כ-1 מיליון שקל בפיתוח תשתית לרישום כפול של קרנות סל זרות.

שינוי מבנה הבעלות בבורסה הושלם סופית בקיץ האחרון. עתה, בסוף הרבעון הראשון ב-2019 אישר דירקטוריון החברה מדיניות דיבידנד חדשה לשנים 2019-2022, שמתאימה למציאות החדשה של הבורסה - חברה למטרות רווח, שבשליטת קרנות השקעה פרטיות, שמחפשות החזר.

על פי המדיניות החדשה, החל מ-2019 ועד לסיומה של מדיניות חלוקת הדיבידנד, "החברה תפעל לחלק לבעלי מניותיה דיבידנד במזומן בשיעור של 30% עד 50% מהרווח הנקי השנתי מפעילות שוטפת (קרי מבלי להביא בחשבון הכנסות מאירועים חריגים)", כדברי הבורסה.

עם זאת, החלטת דירקטוריון הבורסה גורסת כי "למען הסר ספק", המדיניות החדשה קובעת כי לא יחולקו דיבידנדים מתוך רווחים שנצברו בחברה לפני ינואר 2019. נציין כי לבורסה יתרת עודפים חיובית בסך של כ-523 מיליון שקל, שנצברה עד סוף 2018, ועל כן אינה חלק ממדיניות חלוקת הדיבידנדים החדשה לשנים הקרובות. אגב, לדירקטוריון הבורסה הסמכות לשנות את מדיניות הדיבידנד בכל עת.

ביחס לתחליפים שעשויים לקום לבורסה בעתיד, כגון בורסה שנייה או כל חלופה אחרת ברחבי הגלובוס (למשל הבורסות באוסטרליה, בלונדון או בניו יורק, כותבת הבורסה כי "בטווח הקרוב והבינוני, החברה מאמינה כי קיים לה יתרון מול המתחרים הקיימים והפוטנציאלים, כפלטפורמה לגיוס הון וחוב וכחלופה יחידה בישראל המאפשרת מסחר רב צדדי", אך גם מסייגת בכותבה כי "עם זאת, החברה רואה איום תחרותי פוטנציאלי אשר נובע מהליכי גלובליזציה מואצים ומהשתתפות ישירה של משקיעים במסחר מחוץ לבורסה בישראל".

ומה לגבי 2019? נזכיר כי הנהלת הבורסה רצתה להנפיק את הבורסה עוד במהלך הרבעון האחרון של 2018, אך תוכנית זו לא צלחה בשל עימות מול העובדים, שדרשו לקבל תגמול נוסף, מעבר ל-6% ממניות הבורסה שכבר ניתנו להם קודם לכן. לפי שעה העימות עם העובדים נמשך, כאשר בבורסה גם מציינים כי השנה הם מתכוונים "להמשיך בביצועם של צעדי התייעלות הכוללים ניוד עובדים וניהול מטריציוני, תמרוץ עובדים באמצעות תגמול דיפרנציאלי בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי, ופרויקטים של מיכון ואוטומציה", תוך שהם מוסיפים ביחס להנפקה של מניות הבורסה עצמה למסחר בה כי "בכוונת החברה לפעול לקידומו של עריכת תשקיף וביצוע הנפקה לציבור של ניירות הערך של החברה".

עוד נציין כי 254 עובדים הבורסה קיבלו ב-2018 שכר חודשי בעלות ממוצעת של 48.6 אלף שקל, שהיווה גידול של כ-4.4% לשכר חודשי בעלות ממוצעת של כ-46.6 אלף שקל ב-2017.

ולסיום, אם אתם תוהים מהו השווי של משכנה המפואר של הבורסה נכון ל-2018 - השווי הוא 505.4 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988