טבע: עצירת מכירת המפעל בהר חוצבים תסב לחברה נזק

מחר בבוקר בבוקר ידון בית המשפט בבקשה לצו מניעה נגד מכירת מפעל הטבליות של טבע בהר חוצבים בירושלים לקבוצת לוינשטיין תמורת 171 מיליון שקל • המבקש: החברה סירבה להצעה של 181 מיליון שקל

מפעל טבע בהר חוצבים / צילום: איל יצהר
מפעל טבע בהר חוצבים / צילום: איל יצהר

למי יימכר מפעל טבע בהר חוצבים בירושלים? מחר בבוקר (ג') יתקיים דיון בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בבקשה לצו מניעה שהוגשה נגד העסקה למכירת מפעל הטבליות של טבע  בהר חוצבים בירושלים תמורת 171 מיליון שקל. את הבקשה הגיש איש העסקים היהודי-צרפתי מאיר אזרוואל, שהגיש אף הוא הצעה בסך 160 מיליון שקל לרכישת המפעל במסגרת הזמנה להציע הצעות לרכישת המפעל שפרסמה טבע.

בבקשה לצו מניעה טען אזרוואל כי הודיע לטבע על נכונותו להעלות את הצעתו לסך של 181 מיליון שקל, אך החברה העדיפה להתקשר עם קבוצת לוינשטיין בסך 171 מיליון שקל.

בבקשה, שהוגשה באמצעות עו"ד מימון אביטן, צוין כי טבע מצויה כיום בהליכי התייעלות כספית, וחובתה לפעול למיקסום התמורה בעד נכסיה, והיא אינה יכולה לוותר על תמורה כספית גבוהה יותר המוצעת לה בעד המפעל.

בתגובה שהגישה טבע לבקשה, טענה החברה כי הצעתו האחרונה של אזרוואל בסך 180 מיליון שקל, אותה הוא מציג כגבוהה ביותר שהוגשה לרכישת הנכס, הוצגה לטבע מספר ימים לאחר המועד הסופי להגשת הצעות שנקבע ל-4 במרץ 2019. זאת לאחר שטבע אף הבהירה לכל המציעים הפוטנציאליים, לרבות אזרוואל, כי לא תקבל הצעות משופרות לאחר מועד זה, וכי בכוונתה לפתוח במשא-ומתן עם המציע שיגיש את ההצעה הגבוהה ביותר במועד שנקבע.

עוד טענה טבע כי בניגוד לנטען, לו הייתה נעתרת לבקשת אזרוואל ומאפשרת לו להגיש הצעה משופרת לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, אז הייתה מפרה את הכללים שהיא עצמה קבעה ואף חושפת את עצמה לטענות מצידה של לוינשטיין, שהגישה את ההצעה הגבוהה ביותר במועד שנקבע ולאחר שקיבלה הודעת זכייה.

בנוסף טוענת טבע בתגובה לבקשה לצו מניעה כי לעצירת העסקה בין טבע ללוינשטיין עשויות להיות השלכות משמעותיות - משפטיות וכלכליות - על החברה. זאת מאחר שאזרוואל השתהה 3 שבועות בהגשת הבקשה, שבמהלכם טבע ולוינשטיין כבר גיבשו נוסח מחייב של הסכם.

לטענת טבע, יש לדחות את הבקשה על הסף בשל השיהוי הניכר בהגשתה, ומאחר שהתנהלות אזרוואל לוקה בחוסר תום-לב. לטענת טבע, לא נפל כל פגם בהתנהלותה בהליך המכירה, והיא עמדה בהתחייבותה לנהל משא-ומתן עם מגיש ההצעה הגבוהה ביותר.

טבע מזכירה בתגובה כי היא אמנם חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה, אך אינה גוף ציבורי ודיני המכרזים אינה חלים עליה. כמו כן טענה החברה כי ההליך בה בחרה למכור את המפעל, הכולל גם ניהול משא-ומתן ולא רק הגשת הצעות, נובע מכך שההסכם המתגבש עם הזוכה הוא לא הסכם גנרי אלא הסכם מורכב שנוגע להסדרת סוגיות שונות, לרבות העובדה שמדובר במפעל ליצור תרופות ורגולציה שנובעת מכך, כגון חובתה לערוך בדיקת קרקע ואיכות סביבה.

לטענת טבע, צו מניעה נגד העסקה עם לוינשטיין יפגע ישירות בתוכניותיה של החברה באשר לקצב התקדמות הליך סגירת המפעל ותסב לה נזקים כבדים ועלויות רבות ומיותרות, לרבות המשך תשלומים בגין החזקת המפעל מעבר למועד המתוכנן.

מנגד טען אזרוואל בתגובה שהוגשה לבית המשפט כי התנהלות טבע נעדרת שקיפות, יושרה או שוויון, וכי החברה חפצה מטעמיה שלה בייקרה של לוינשטיין, וזאת על חשבון הציבור. זאת מאחר שהמכרז שפרסמה טבע היא מכרז ללא כללים, כאשר הכלל הוודאי היחידי שחייב להיות בו - קבלת ההצעה הגבוהה ביותר האפשרית לטובת חברת טבע ולמעשה לטובת הציבור - לא היה בו.

לדבריו, "חברת טבע לא יכולה לאחוז בשתי קצוות המקל - מחד לטעון כי הכול כפוף ללוחות זמנים דווקניים עד לרמת השעה, ומאידך להיות גמישה ולאפשר לצדדים מוטבים לשפר עמדות ולקבל הצעות נוספות לאחר המועד הסופי שנקבע על-ידה להגשה".

על הנזקים שטוענת טבע כי ייגרמו לה במקרה שצו המניעה יתקבל, טען אזרוואל כי התקשרות עמו או קיום התמחרות בינו לבין לוישנטיין במחיר התחלתי של 181 מיליון שקל תביא לסיום הליך המכירה ולהעשרת קופתה, ועל כן נזק לא יכול להיגרם.