רגע לאחר שהמנכ"ל הוותיק פרש ובצל עסקה למכירת החברה: הסכם קיבוצי חדש בהפניקס

במסגרת ההסכם שנחתם היום, עובדי חברת הביטוח הפניקס התחייבו לשקט תעשייתי של שלוש שנים, ובתמורה ייהנו מהעלאות שכר של כ-10% בממוצע במשך שלוש השנים הבאות, לצד מענק מיוחד לציון 70 שנה לחברה

מגדל הוורד שבו יושבים משרדי הפניקס בגבעתיים / צילום: תמר מצפי
מגדל הוורד שבו יושבים משרדי הפניקס בגבעתיים / צילום: תמר מצפי

ימים ספורים לאחר שהמנכ"ל הוותיק אייל לפידות עזב את הפניקס, חברת הביטוח שלה, ההסתדרות ונציגי העובדים המאוגדים בקבוצת הביטוח, שנמצאת בשליטת קבוצת דלק, חתמו היום על הסכם קיבוצי עדכני.

במסגרת ההסכם, נקבע כי העובדים יקבלו בשלוש השנים הבאות העלאות שכר שנתיות בשיעורים ממוצעים של 3.4%-3.5%, כשהמענק לעובד לא יפחת מ-120 שקל בחודש בכל אחת משלוש השנים. כלומר, בשלוש השנים ייהנו העובדים מהעלאות שכר מצטברות בשיעור ממוצע של 10.3%, ושלא יפחתו מ-360 שקל לחודש בסיכום כל שלוש שנות ההסכם, כשבמקביל העובדים גם ייהנו ממענק מיוחד לציון "70 שנים" להפניקס. המענק האמור יהיה בהיקף כולל של 5.6 מיליון שקל במונחי עלות לחברה והוא יחולק לעובדים בחלקים שיפרסו על שלוש השנים 2019 עד 2021.

בתמורה העובדים ייתנו שקט תעשייתי לשלוש שנות ההסכם ועד לתום שנת 2021, כשבימים אלה דלק מקדמת עסקה למכירת השליטה בקבוצת הפניקס לידי הקרנות הזרות סנטרברידג' וגלטין פוינט. בהסתדרות מסרו ביחס להסכם כי "ההסכם ממשיך את ההסכם הראשון שנחתם בחברה לפני כשלוש שנים" והוא "רלוונטי לכ-2,800 מעובדי הפניקס", תוך שהם מוסיפים כי "סך עלות ההסכם כ-120 מיליון שקל בתקופת ההסכם, לעובדים עליהם הוא חל (כ-40 מיליון שקל בחישוב שנתי)".

כמו כן, על פי ההסכם שנחתם בין ועד העובדים לבין הנהלת חברת הביטוח שהשבוע שינתה פניה עם פרישתו של לפידות והחלפתו בממלא המקום אייל בן סימון, העובדים ייהנו ממענק שנתי מותנה יעדי רווחיות, בתקציב כולל שיהיה בגובה 3.215% מעלות השכר השנתית הכוללת בחברה בשנה שקדמה לשנה בה ישולם הבונוס. יו"ר ועד עובדי הפניקס הוא אורן שמידוב, שהודה היום למנכ"ל היוצא לפידות.

בדיווח של הפניקס  על ההסכם מצוין בין היתר כי "אומדן העלות הממוצעת של הוצאות כוח אדם של הפניקס (לא כולל עלויות המותנות בעמידה ביעדים( בגין שנות ההסכם, הוא כ-29.1 מיליון שקל" וש"אומדן העלות הממוצעת של הבונוסים השנתיים הצפויים להיות מוענקים בגין השנים 2018, 2019 ו-2020, בהנחה של עמידה ב- 100% מיעדי הרווח של השנים הרלוונטיות, יהיה בסך של כ-10.9 מיליון שקל לשנה".

ההסכם החדש כולל גם הגדלת שיעורי ההפקדות הכוללים לחיסכון פנסיוני של העובדים, על חשבון העובדים והמעסיק בחלקים שווים, כך ששיעור ההפקדה המינימלי לעובדים בחברה יעמוד על 21.83%.

עוד מוסרים בהסתדרות כי ההסכם החדש כולל גם "השתתפות של החברה במימון ארוחות צהרים יומיות לעובדים בהיקף של כ-22 מיליון שקל בתקופת ההסכם, הגדלת התקציב הקיים של פעילויות הרווחה לעובדים, העלאת הפרשות המעסיק לקרן השתלמות ל-7.5% לכלל העובדים שסיימו את תקופת הניסיון בחברה וקיבלו קביעות, וכן השוואה בין תנאי ההעסקה של עובדים שעתיים לעובדים חודשיים שסיימו את תקופת הניסיון בחברה בנוגע לימי מחלה, ימי חופשה וימי הצהרה".

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, מסר היום כי "במשך שנים לא היו הסכמים קיבוציים בענף הביטוח, אולם בשנים האחרונות עובדי הענף מוכיחים כי התארגנות היא הדרך לשפר את ביטחונם התעסוקתי, להבטיח את עתידם המקצועי וליהנות מפירות ההצלחה שלהם עצמם".

צרו איתנו קשר *5988