עיריית גבעתיים מציגה: עדיפות לפינוי-בינוי על פני תמ"א 38

מועצת העיר צפויה לדון ולאשר היום תוכנית תכנונית מפורטת לרוב חלקי העיר • אם התוכנית תאושר, היא תמשיך את המדיניות להעדיף מתחמי פינוי-בינוי בעיר ולהגביל בשטחה פרויקטים של תמ"א 38, הן גיאוגרפית והן מבחינת נפחי וגובהי בנייה

רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים / צילום איל יצהר
רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים / צילום איל יצהר

מועצת העיר של גבעתיים צפויה לקיים היום דיון סביב תוכנית מפורטת לרוב חלקי העיר. מדובר בתוכנית שתכלול עקרונות תכנון מחייבים לתמ"א 38 ולפרויקטים של פינוי-בינוי נקודתיים. בין היתר התוכנית מגדירה אזורים שבהם העירייה לא תאפשר לקדם פרויקטים מסוג תמ"א 38. בכך "מיישרת" גבעתיים קו עם ערים נוספות כמו רמת גן ורמת השרון, שהחליטו לאחרונה להגביל את התוכנית הארצית לחיזוק מבנים בשטחן.

התוכנית, שמספרה 503-0522060 נערכה על ידי המתכננת נעמה מליס לפי סעיף 23 לתמ"א 38, שמאפשר לרשויות מקומיות לערוך תוכניות שישנו את עקרונות תמ"א 38 בשטחן. בדברי ההסבר לתוכנית נכתב כי "לתהליכי ההתחדשות העירונית וחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, המתעוררים בשנים האחרונות בכל חלקי העיר, פוטנציאל להגדיל את מספר יחידות הדיור בעשרות אחוזים, לצופף אף יותר את המרקם הבנוי בעיר, לשנות מהותית את חתך הרחוב האופייני לעיר ולפרוץ את קו הרקיע הקיים. רוב יוזמות בינוי אלה הן נקודתיות ומתייחסות לבניין בודד או למספר בניינים מצומצם וחסרות ראייה כוללת בהתבסס על שיקולים מערכתיים - תכנוניים ,דמוגרפיים ,כלכליים או אחרים. ככל וימומשו יוזמות בינוי תמ"א 38 על רקע ערכי הקרקע הגבוהים בעיר וריבוי הבקשות להיתרי בנייה מכוח תמ"א נקודתיות אלה, תתקשה העיר לספק לתושביה מערכת שירותים ציבוריים מתאימים", נכתב בדברי ההסבר.

"תרגום המדיניות לתכנון קונקרטי"

בתקופה האחרונה עיצבה עיריית גבעתיים מדיניות מחמירה שנועדה להגביל את תמ"א 38 על 2 גרסאותיה (חיזוק ותוספות בנייה והריסה ובנייה). ראש האגף להתחדשות עירונית בעיר, רקפת פסו קונפורטס, מדגישה, כי התוכנית החדשה היא תרגום המדיניות לתכנון קונקרטי, שייתן מענה מדויק לכל סוגיות התמ"א ברוב חלקי העיר.

התוכנית מחלקת את העיר למספר מתחמים. בחלקם ניתן לבצע פרויקטים נקודתיים של פינוי-בינוי ותמ"א 38, בחלקם רק פינוי-בינוי ובחלקם רק תמ"א 38. אזור בולט שבו תותר רק תמ"א 38, הוא האזור הגבוה טופוגרפית של גבעתיים - אזור מצפה הכוכבים ורחובות המרי והמעיין. "נעשתה בחינה, שלאור המגבלות של גובה והצורך בקווי מבט ונוף בתוך התא שטח המצומצם הזה, רק תמ"א 38 תורשה בו", מסבירה פסו קונפורטס.

לעומת זאת צירי האורך הבולטים במזרח (ציר בן גוריון) ובמערב (עליית הנוער) יוקצו בלעדית רק לפינוי-בינוי, שכן שם ניתן לאפשר בינוי אינטנסיבי יותר.

בשכונות הדרומיות של העיר, יישמרו אזורי צמודי הקרקע בתל גנים, וחלקים משיכון חברת חשמל סומנו לשימור. יתר חלקי אזור הדרום, כמו גם רוב שטחי העיר, סומנו כניתנים לביצוע פרויקטים במסגרת תמ"א 38 ולפינוי-בינוי נקודתיים. שכונת גבעת רמב"ם הוצאה מהתוכנית, והיא תידון במסגרת תוכנית נפרדת.

"התוכנית אינה פוגעת בזכויות קיימות, אך מגבילה בנייה חדשה ופרויקטים של חיזוק ועיבוי, בשתי הגבלות הקובעות את אופן מימוש הזכויות, לפי המגבלה המצמצמת מביניהן: (א)הגבלת תוספת יח"ד במגרש, ביחס למספר יחה"ד הבנויות בו. (ב)נפח הבנייה המותר.

"איזון בין התחדשות לקיום מרחב תקין"

"יש כאן איזון בין הרצון לאפשר התחדשות ותוספות ליחידות דיור, לבין הצורך בקיום מרחב ציבורי תקין. בתוכנית יש הגדרות מדויקות גם של המכפילים שישמשו את תמ"א 38 בעיר - בחיזוק ועיבוי יתאפשר מכפיל של עד 1.8 ואילו בהריסה ובנייה מחדש יתאפשר מכפיל של עד 2.3", אמרה פסו קונפורטס.

במקרה שתתמוך מועצת העיר בתוכנית, היא תועבר לטיפול בוועדה המחוזית, לקראת הפקדתה ואישורה. אישור הוועדה המחוזית יביא להטעמת התוכנית כחלק מתוכנית המתאר הכוללנית של העיר, שנמצאת בשלבי הכנה.

בטרם קיום הדיון, שלחה יו"ר סיעת מרצ 'גבעתיים החופשית' ויוי וולפסון מכתבים לראש העיר רן קוניק וליו"ר הוועדה המחוזית דניאלה פוסק, שבהם התלוננה, כי קיבלה את התוכנית לידייה רק שלשום וכי בלתי סביר שבלוח זמנים כל כך קצר, ניתן יהיה להתייחס ברצינות לתוכנית. וולפסון אף שלחה מכתב באמצעות עו"ד יורם אברהמי, שבו דרשה לבטל את הישיבה. ואולם העירייה דחתה את הפניה, ושיגרה מכתב מטעמה, באמצעות עו"ד יובל גלאון, שבו דחתה את הפניה וקבעה, כי לא נפל פגם בחוקי בהליך.

ויוי וולפסון / צילום: Doron letzter
 ויוי וולפסון / צילום: Doron letzter

וולפסון כתבה במכתבה ליו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה אדר' דניאלה פוסק ש"אישורה של תכנית מתאר ללא שקיפות או שיתוף תושבים כל שכן שיתופם של חברי ועדת המשנה לתכנון ובניה וחברי מועצת העיר ומבלי שתהא שהות מספקת בידיינו של שבועות וחודשים להעריך את התכנית ולאשררה עד להפקדתה לא רק שאינו מתקבל על הדעת אלא זו התנהלות שיורדת ופוגעת בשרשי המדיניות התכנונית ומעקרת מתוכן את ההליך התכנוני כפי שהתווה המחוקק. כחברת מועצה ונאמנת ציבור לא אוכל לתת ידי לכך. מה עוד שגם כעת לאחר 7 שנים, כאמור, לא נשלחו כל חומרים מקדימים לישיבה בה מבקש ראש העיר לאשר תכנית לפי סעיף 23 - שהיא חלק מהותי מתכנית המתאר הכוללנית לעיר".

בעירייה הגיבו, כי "חברת האופוזיציה, בניסיונה לייצר כותרות פוליטיות, פוגעת ברצון העירייה להתמודד באופן חכם ומושכל עם בעיית הצפיפות והמחסור בתשתיות עירוניות ראויות, כשמנגד רצון התושבים לחדש ולמגן את בתיהם, בעיה שניצבת בפתחה של כל עיר בגוש דן ובפרט בגבעתיים, העיר השנייה בצפיפותה בישראל. בכדי לאפשר התחדשות עירונית שפויה שלא תפגע בצביון העיר, העירייה עמלה על תכנון תוכניות המשתדרגות ומותאמות לאורך הזמן בעקבות הליכי שיתוף כאלו ואחרים ורק אז מתגבשות לתוכנית סטטוטורית. בניגוד לדברי האופוזיציה, על דבר אחד אין עוררין - בזכות תוכניות שכאלו העיר תמשיך להתפתח, תוך שימור ערכי העיר, צביונה ואופייה המיוחד".