מחזיקי אג"ח אפריקה העדיפו את דויטש ובירם על מוטי בן משה בחברה להפעלת כביש 6

בשתי סדרות האג"ח הגדולות של אפריקה ישראל, כ"ו ו-כ"ז, זכתה הצעתה של קיסטון לרוב של 83% ו-93%, בהתאמה, מקרב הקולות שלא סווגו כבעלי עניין • בסדרה כ"ח הקטנה זכתה ההצעה לרוב של 82% • עקב התוצאות המובהקות צפויים נאמני האג"ח להורות לדירקטוריון אפריקה ישראל למכור את החזקותיה בקבוצת חברות המפעיל לידי קיסטון ב-182 מיליון שקל

כביש 6 / צילום: תמר מצפי
כביש 6 / צילום: תמר מצפי

קרן התשתיות קיסטון היא הזוכה בעסקה לרכישת החזקות אפריקה ישראל בחברת ההפעלה של כביש 6 וכבישים מרכזיים נוספים בישראל (קבוצת חברות המפעיל). היום (א') דיווחו נאמני האג"ח של אפריקה ישראל כי באסיפת המחזיקים, שנערכה ביום חמישי, זכתה הצעת הקרן לרוב מובהק בשלוש סדרות האג"ח. 

בשתי סדרות האג"ח הגדולות של אפריקה ישראל, כ"ו ו-כ"ז, זכתה הצעתה של קיסטון לרוב של 83% ו-93%, בהתאמה, מקרב הקולות שלא סווגו כבעלי עניין. בסדרה כ"ח הקטנה זכתה ההצעה לרוב של 82%.

בעקבות התוצאות המובהקות, צפויים נאמני האג"ח להורות לדירקטוריון אפריקה ישראל  למכור את החזקותיה (35.5%) בקבוצת חברות המפעיל לידי קיסטון תמורת 182 מיליון שקל. לאחר המכירה תיוותר אפריקה ישראל עם נכס מרכזי אחד - בעלות על חברת קבלנות התשתיות דניה סיבוס, שגם מחזיקה ב-74% ממניות אפריקה מגורים, יזמית הפרויקטים למגורים.

עוד קודם לכן חתמה קיסטון בשבוע שעבר על הסכם לרכישת החזקותיה (29%) של קבוצת אלון בקבוצת חברות המפעיל, לפי אותו שווי חברה, של 513.6 מיליון שקל. כך, קבוצת אלון, שכבר עברה אשתקד לבעלות מחזיקי האג"ח שלה, תקבל תמורת המכירה כ-149 מיליון שקל שישמשו לפירעון חלק מחובותיה למחזיקים.

לאחר השלמת הרכישות תעניק קיסטון לחברות הביטוח כלל והפניקס אופציה ל-30 יום לרכישת כ-32.6% מהמניות במחיר ההצעה. במקביל, תקבל גם שיכון ובינוי אופציה להגדלת חלקה בקבוצת חברות המפעיל ל-46% (לעומת 35.5% כיום). אם שתי האופציות ימומשו, יעמוד חלקה של קיסטון על 21.4% בלבד.

קיסטון היא קרן ריט חדשה להשקעה בתשתיות, שהוקמה בידי רוני בירם, גיל דויטש ונבות בר. דויטש ובירם הם אנשי שוק הון ותיקים, שהקימו בעבר את בית ההשקעות אקסלנס שאותו מכרו בהמשך לחברת הפניקס. השניים מחזיקים כיום, בין היתר, במניות השליטה בחברה אנרגיית הרוח והנדל"ן סאנפלאואר, וכן שותפים לשליטה בקרדן ישראל. נבות בר הוא בעל ניסיון בשוק ההון, האנרגיה והתשתיות, ואף שימש עד לאחרונה כמנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה.

מול קיסטון התמודדה על רכישת קבוצת חברות המפעיל חברת תחנות התדלוק דור אלון, שבשליטת מוטי בן משה, שהציעה לרכוש את מניות אלון ואפריקה ישראל לפי שווי הגבוה במעט מזה שהצעה קיסטון, אולם חוסר האמון הקיים כיום בין בן משה לבין רבים מקרב הגופים המוסדיים היטה כנראה את תוצאות ההצבעה לטובתה של קיסטון.

חברת ההפעלה של כביש 6 נוסדה ב-1999, והיא מספקת כיום יותר ממחצית ההכנסות של קבוצת חברות המפעיל. חברה זו אחראית על תפעול מערכות האגרה ובקרת התנועה, תחזוקת הכביש, השירות ללקוחות, גינון וטיפוח נופי, תיקון תקלות, מענה מיידי במצבי חירום, גביית אגרה ושיווק.

על בסיס הניסיון וההצלחה שצברה בכביש 6, נכנסה החברה מהלך השנים כקבלן תפעול גם לפרויקטים תחבורתיים מרכזיים נוספים, ובהם מנהרות הכרמל בחיפה, כביש 431 המחבר את מודיעין למרכז הארץ ונתיבי הצפון - רשת כבישים חדשה שהוקמה בצפון הארץ.