עוד שלב בקיפול פירמידת אקויטל: ישראמקו אינק בדרך להימחק מנאסד"ק

דירקטוריון חברת נפטא, ש-64.5% ממניותיה מוחזקות בידי אקויטל, אישר אתמול את התקשרות החברות בהסכם מיזוג • לפי חוק הריכוזיות, על חברת פירמידה ציבורית בת שלוש שכבות להצטמצם לשתי שכבות בלבד עד סוף 2019

חיים צוף / צילום: רוני שיצר
חיים צוף / צילום: רוני שיצר

עוד שלב בדרך לקיפול פירמידת חברות הגז והנדל"ן שבשליטת חיים צוף, ושבראשה חברת ההחזקות הציבורית אקויטל (הנסחרת בשווי של כ-4 מיליארד שקל) יוצא לדרך. דירקטוריון חברת נפטא (ש-64.5% ממניותיה מוחזקות על ידי אקויטל), המרכזת את עסקי חיפושי הגז והנפט של הקבוצה, אישר אתמול את התקשרות החברה והחברות הבנות שלה בהסכם מיזוג עם חברת ישראמקו אינק. 

ישראמקו אינק - להבדיל משותפות הגז ישראמקו הנסחרת בת"א - רשומה במדינת דלאוור בארה"ב ומחזיקה נכסי נפט וגז טבעי במספר מדינות בארה"ב. כן זכאית החברה לחלק מתמלוג-העל הנובע מתגלית הגז תמר של השותפות ישראמקו.

תמלוג-העל הוא תשלום קבוע מההכנסות ברוטו, שמשולם לשותף הכללי בשותפויות הנפט והגז, ושאינו משולם למחזיקי יחידות ההשתתפות (השותף המוגבל). סכומים אלה משולמים כאשר מתבצעת הפקה בפועל, ויש הכנסות ממכירת נפט או גז.

בשותפות ישראמקו עמד תמלוג-העל (שישראמקו אינק זכאית כאמור לחלק ממנו) על 5.35% מההכנסות עד לכיסוי עלויות הפיתוח בסוף 2017, ולאחר מכן קפץ לרמה של כ-9.5% מההכנסות, מה שהקפיץ את הכנסות ישראמקו אינק החל מ-2018.

ישראמקו אינק: מסחר דליל בנאסד"ק

בשנה שעברה רשמה החברה הכנסות של כ-80 מיליון דולר, גידול של 27% לעומת 2017, ובשורה התחתונה היא הציגה רווח נקי של כ-18 מיליון דולר לעומת הפסד של 24 מיליון דולר ב-2017. המסחר במניית ישראמקו אינק בנאסד"ק דליל ביותר. מניות החברה הזרה רשמו עלייה של אחוזים בודדים בשנה האחרונה, ושוויה של החברה עומד כיום על כ-300 מיליון דולר.

המיזוג ייעשה בדרך של מיזוג משולש הופכי במסגרתו תתמזג חברת יעד (חברה ללא פעילות, נכסים או התחייבויות) עם ישראמקו אינק, שמניותיה יימחקו מהמסחר בנאסד"ק והיא תהפוך בסוף התהליך לחברה פרטית שהבעלות המלאה עליה תהיה של נפטא וחברות בת שלה.

יו"ר ומנכ"ל ישארמקו אינק הוא חיים צוף (המחזיק ב-2.3% מהון החברה), בעל השליטה בפירמידת אקויטל, הנחשב ליד ימינו של קובי מימון, מי שעל פי ההערכות שולט בפירמידה בפועל. שותפת המיעוט  של צוף בגרעין השליטה באקויטל היא משפחת לבנת, בעלת חברת השינוע תעבורה. 

נפטא מחזיקה כיום כ-70.7% ממניות ישראמקו אינק ושאר המניות מוחזקות בידי משקיעים מוסדיים והציבור. נפטא מציעה תשלום של 121.4 דולר עבור מניית ישראמקו אינק, פרמיה של 8.7% על מחיר הסגירה של המניה אתמול. בסך הכל צפויה נפטא להשקיע כ-97 מיליון דולר במהלך. השלמת המיזוג תלויה במספר תנאים מתלים ובאישור של רוב מיוחד מבעלי המניות של ישראמקו אינק לעסקה (רוב של 75% מכלל בעלי מניות החברה וגם רוב רגיל מכלל בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה).

המהלך למחיקת ישראמקו אינק הוא חלק ממהלך גדול יותר לצמצום השכבות בפירמידת אקויטל, שהינה פירמידה בת שלוש שכבות של חברות ציבוריות, ולפיכך נדרשת לפי חוק הריכוזיות להצטמצם לשתי שכבות בלבד עד סוף 2019.

במסגרת המהלך מיזגה אקויטל לתוכה לפני כשלושה חודשים את החברה הבת יואל, שהייתה עד לאחרונה השכבה השנייה בפירמידת השליטה, כך שהשכבה השלישית בפירמידה הפכה לשכבה שנייה, כפי שדורש החוק. למיזוג בין אקויטל ליואל קדם מיזוג בין חברות הנדל"ן של הקבוצה, איירפורט סיטי ונצבא. 

צרו איתנו קשר *5988