פוליסות ביטוח הרכב יוזלו? רשות שוק ההון מבטלת את מוסכי ההסדר ורשימות השמאים

רשות שוק ההון פרסמה טיוטת הוראה לפיה בכוונתה לשנות את מבנה והיצע פוליסות ביטוחי הרכב "צד ג'" ו"מקיף" במטרה להוזיל את הפוליסות • בכוונת הפיקוח לצמצם את ניגודי העניינים בענף, וזאת במקביל להרחבת סוגי הפוליסות לפי מאפייני המבוטח וסוג הכיסוי שהוא רוצה לקבל

משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: רפי קוץ
משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: רפי קוץ

בניגוד לרשות שוק ההון תחת ניהולה של הממונה הקודמת, דורית סלינגר, שהאמינה במוצרים אחידים וקבועים מראש על ידי הרגולציה בשלל תחומי ביטוח, הרשות שבניהולו של הממונה משה ברקת תרחיב את אפשרויות הבחירה שעומדות לפני המבוטחים, והיא מתחילה זאת בשוק ביטוחי הרכב רכוש, המוכרים לציבור כביטוחי צד ג' וכביטוחי המקיף.

אתמול (ג') הודיע הפיקוח כי בכוונתו לשנות את מבנה והיצע הפוליסות בשוק ביטוחי הרכב רכוש, שמגלגל מדי שנה פרמיות בהיקף כולל של כ-8.8 מיליארד שקל כאשר סך התביעות ששולמו על ידי חברות הביטוח בענף רכב רכוש נאמדות בכ-6 מיליארד שקל לשנה, וזאת כבר החל משנת 2020.

במסגרת זו מתכוון הפיקוח להשיק כמה סוגי פוליסות שייבדלו ביניהם, בתקווה שאלה יובילו להוזלה בתעריפים ללקוחות שיבחרו בכיסוי ביטוחי מסוים בהתאם ל"מאפיינים ולהעדפות אישיים שלהם", תוך שהוא מבטל את מושגי "מוסכי ההסדר" ו"רשימות השמאים", בתקווה להפחית את היקפי התביעה הממוצעת. במקביל, ההוראות החדשות שהפיקוח מבקש להחיל על שוק הביטוח כוללות חובות גילוי של החברות בפני המבוטחים.

החברות יידרשו להגיש תעריפים עדכניים

בפיקוח על הביטוח שברשות שוק ההון מקווים כי מהלכים אלה, שהחלו עוד בדיונים בוועדת הכלכלה של הכנסת בראשות ח"כ איתן כבל, יפחיתו ניגודי עניינים בין חברות הביטוח לבין המבוטחים ובין החברות לבין המוסכים ובינן לבין השמאים, ובכך יביאו להפחתת עלויות לצרכנים.

עם זאת, המהלכים של הפיקוח משפיעים על תמחור הפוליסות באופן משמעותי, כך שהחברות יידרשו להגיש תעריפים חדשים שמתחשבים בשינויים שמציע הפיקוח. על כן, מוקדם להעריך עד כמה ישתנו מחירי הביטוח הנהוגים בשוקי הביטוח לרכב רכוש.

ואולם בפיקוח מקווים כי "השפעת ההוראות בתחום זה צפויה להביא להורדת מחירי תיקון הרכב במסגרת תביעת ביטוח וכפועל יוצא להוזיל את מחירי הביטוח, ההוזלה הצפויה לציבור נאמדת בלפחות 300 מיליון שקל בשנה". כלומר, ההנחה שרשות שוק ההון מקווה לראות היא כ-3% מסך הפרמיות בתחום. נציין כי הוראות חוזר זה לא יחולו לגבי צי רכב, אם בחר לוותר על תחולתן.

במה מדובר? ברשות שוק ההון מציינים כי "במטרה לשפר את השירות הניתן למבוטחים וכן לייעל את התהליך המתקיים בין חברות הביטוח למוסכים, רשות שוק ההון קובעת עקרונות שיחייבו את חברות הביטוח ואת המוסכים המוסכמים. ההוראות דורשות ההסכם בין חברת ביטוח למוסך יכלול מנגנונים מאזנים בין האינטרס של חברת הביטוח לזה של המוסך המוסכם".

צעד זה מהווה למעשה ביטול של מוסכי ההסדר, עמם מתקשרות חברות הביטוח בהסכמים שבגללם הן יכולות להקל עם המבוטח. כך, מעתה כל מוסך שירצה להתקשר עם חברת ביטוח יידרש לעמוד בסטנדרטים שחברות הביטוח יפרסמו, ללא יכולת בחירה של החברות בין מוסך אחד למשנהו, מרגע שהמוסך עומד ברף שקבעו החברות. בפיקוח מגדירים את המוסכים הללו כ"מוסכים מוסכמים".

במקביל, הרשות מבקשת לבטל את מושג רשימות השמאים בחברות הביטוח (לשמאי בית ולשמאי חוץ). לא אחת העלו טענות בדבר כך שהן יוצרות תלות של שמאים בחברות הביטוח - דבר שפוגע בעצמאות ובאובייקטיביות שלהם. במקום רשימות אלה, הרשות מבקשת להחיל שימוש במאגר מידע שמפעיל משרד התחבורה אשר כולל את כל השמאים המורשים שרוצים להיות ברשימה, כשבכל מקרה תביעת ביטוח השמאי ייבחר באופן רנדומלי. עם זאת, ההנחיות החדשות לא משנות את מנגנון השמאים המכריעים.

יותר פוליסות "לואו קוסט"

לצד מהלכים אלה למול המוסכים והשמאים, בתקווה להפחית ניגודי עניינים בשוק, הפיקוח גם מרחיב את היצע הפוליסות הנהוגות בשוק, כשהם רוצים לאפשר שיווק פוליסות שהם מגדירים כ"Low Cost", זאת לצד פוליסות שיציעו תיקון תאונות קלות ללא רישום תביעה, תוך הרחבת הגילוי למבוטחים אגב מיצוי הפוליסה.

הפוליסות מהסוג הראשון הן פוליסות שבהן הלקוחות מעבירים לחברת הביטוח, כבר במועד ההתקשרות ביניהם, את אפשרות הבחירה במוסך. כלומר, חברת הביטוח היא שתחליט היכן היא מתקנת את הרכב, כל עוד מדובר במוסכים מורשים. דבר זה צפוי להפחית את עלויות התיקון מבחינתה, דבר שאמור להתגלגל למחיר הביטוח. בפיקוח מקווים שמתן האפשרות לחברות הביטוח לתקן את הרכבים רק במוסכים אלה יביא להוזלה דו ספרתית במחיר הפוליסה. אגב, מנגנון המוסכים המוסכמים כולל גם הוראות חדשות בהן שחברת הביטוח תיתן אחריות למבוטח על איכות התיקון במוסך עמו התקשרה.

הפוליסות מהסוג השני לא נכללות בטיוטת ההסדרה שהפיקוח מתכנן כי אם נאמרות כדרך אגב בנוסף לאמור בטיוטה, כשהפיקוח מבקש מהמגיבים לטיוטה להתייחס גם "לאפשרות לשיווק תוכנית ביטוח בה ייקבע כי תיקון רכב בסכום נמוך ובתנאים מסוימים ייעשה ללא צורך בשומה מחד ומאידך לא ישפיע על עברו הביטוח של המבוטח".

מבחינת הפיקוח הפוליסות הללו, ככל שייכנסו לטיוטה עתידית ויהפכו להוראות מחייבות, יתנו מענה לכך שניסיון ביטוחי שכולל תביעות ביטוח, גם אם בסכומים נמוכים מאוד, מונע לא אחת ביצוע ביטוח במי מחברות הביטוח (שלא נוהגות לבטח נהגים עם יותר משתי תביעות בשנים האחרונות קודם לביצוע הביטוח). בפיקוח מציינים בהקשר זה כי "היעדר רישום תביעה צפוי לחסוך משמעותית בפרמיה העתידית למבוטחים, ובא לסייע למבוטחים החוששים להפעיל את הביטוח מחשש לייקור הפרמיה העתידית".

ואולם ויתור על תיעוד מלא ניסיון תביעות בתביעות קטנות עלול להביא לייקור הפוליסה מצד החברות בגלל פגיעה בתמחור הסיכון. על כן, הרשות תיתן לחברות תמריץ להפחתת מחיר בפוליסות אלה, כשהיא בוחנת עתה, למשל, לאפשר ביטול ההכרח לשימוש בשמאי בתאונות עם נזק קל, של עד 5,000 שקל.