מימון ישיר מנסה לנפץ את הסטיגמה: "החוב הצרכני בישראל עולה בשיעור מתון; אין בועה בשוק האשראי לרכב"

במצגת שפרסמה היום החברה, שנמצאת בשליטת קבוצת ביטוח ישיר של משפחת שנידמן, היא הגדירה את עצמה כ"חברת האשראי הצרכני שאינה בנק הגדולה ביותר בישראל" • מימון ישיר מעריכה כי בשקלול המערכת הבנקאית היא השחקן החמישי בגודלו בישראל, אחרי ארבעת הבנקים הגדולים, בהיקף של מתן הלוואות צרכניות חדשות

מימון ישיר, חברת האשראי הצרכני שנמצאת בשליטת קבוצת ביטוח ישיר של משפחת שנידמן, ממשיכה לצמוח ולהגדיל את היקפי ההלוואות הצרכניות החדשות שהיא מעמידה לציבור. במצגת שפרסמה היום החברה, המנוהלת על ידי ערן וולף, היא מנסה לשדר שהעתיד ורוד גם ביחס לפוטנציאל ההלוואות לציבור הרחב, כשהיא טוענת במגננה כי משקי הבית לא ממונפים מדי ואין בועה בשוק האשראי לרכב.

מסר זה בא כמענה לאמירות שמדברות על עודף אשראי צרכני במשק, כשהמערכת הבנקאית אף הפסיקה להגדיל את היקפי האשראי הצרכני שהיא מעמידה למשקי הבית, לא כולל המשכנתאות.

במצגת שפרסמה מימון ישיר היא הגדירה את עצמה כ"חברת האשראי הצרכני שאינה בנק הגדולה ביותר בישראל", תוך שהעריכה כי בשקלול המערכת הבנקאית היא השחקן החמישי בגודלו בישראל, אחרי ארבעת הבנקים הגדולים, בהיקף של העמדת ושיווק הלוואות צרכניות חדשות. עיקר פעילות החברה הוא מתן הלוואות לרכישת כלי רכב.

במסגרת המצגת פירטה החברה כי ב-2018 העמידה הלוואות חדשות בהיקף כולל של כ-5 מיליארד שקל, כשאת רובן מכרה לגופים אחרים. עוד מפרטת החברה כי נכון לסוף הרבעון הראשון של 2019, יתרת ההלוואות הפעילות שמכרה ללקוחות, כולל כאלה שהוציאה מבעלותה לבעלות גורמים פיננסיים אחרים, כבר מגרדת את רף ה-8 מיליארד שקל, כשהיא מסתכמת בכ-7.95 מיליארד שקל.

"הביקוש לרכב מתואם עם הגידול במספר הנהגים"

מימון ישיר מנסה להסביר במצגת כי למרות החשש שהציבור בישראל מולעט באשראי זמין, הרי שלתפיסתה, יתרת החוב הצרכני הממוצעת למשק בית בישראל יציבה. לדבריה, יתרה זו עמדה בסוף 2018 על 77 אלף שקל, בדומה ליתרה בסוף 2017 ומעל ליתרה הממוצעת בשנים שקדמו לה. 

בדוחות החברה האם נכתב על "המשך מגמת הצמיחה בפעילות העמדת ההלוואות על ידי מימון ישיר, בפרט בתחום הלוואות הרכב". על רקע זה, מימון ישיר מתגוננת גם ביחס לטענות אחרות, שלפיהן יש עודף אשראי לרכב, אף שמדובר על פניו - ודאי כל עוד אין משבר בשוק הרכב - בהלוואות עם שעבוד מובטח בערך גבוה ביחס להלוואה.

כך, מימון ישיר מפרסמת במצגת שלה טיעון, שלפיו "הביקוש לרכב מתואם במלואו עם הגידול במספר הנהגים החדשים". דבר זה עשוי ללמד גם על הערכה של מימון ישיר, שלפיה הציבור לא ינהר בקרוב ובהמוניו לתחבורה ציבורית. אגב זאת, מימון ישיר מציינת כי נתח ההלוואות לרכישת רכב מסך האשראי הצרכני בארה"ב ובבריטניה גבוה בסדרי גודל מהמצב הנוכחי בישראל.

נמשך הגידול באשראי הצרכני שלא לדיור בישראל
 נמשך הגידול באשראי הצרכני שלא לדיור בישראל

עוד טענה שנשמעת נגד גופי אשראי צרכני חוץ-בנקאיים, במיוחד לגבי הלוואות שלא לרכישת רכב, היא שהם גובים ריביות גבוהות מקהל שאינו נגיש לאשראי נוסף במערכת הבנקאית, "מאחר והוא נדחה על ידי הבנקים", כפי שהחברה מגדירה זאת במצגת. על כך מתגוננים במימון ישיר, כשהם מתייחסים למצב של חלק מהלקוחות בבנקים, ש"משלמים על המינוס ריבית דו-ספרתית".

מימון ישיר פועלת בתחום האשראי הצרכני, והיא חברה שקבוצת ביטוח ישיר הקימה יש מאין, בדומה להצלחה ותיקה אחרת שלה בשוק הביטוח, שם הקימה חברה בשיווק ישיר. מימון ישיר פעילה בשוק האשראי לרכישת כלי רכב, "לצד תאגידים בנקאיים, חברות כרטיסי אשראי וגופים חוץ-בנקאיים נוספים", כדברי החברה. חלק אחר בפעילותה הוא ההלוואות לכל מטרה והלוואות שלא מגובות בשעבוד רכב. 

הבנקים הקטינו את האשראי הצרכני שאינו לדיור

בדוח השנתי האחרון של בנק ישראל ל-2018, שפורסם בסוף מרץ 2019, ציין הבנק המרכזי כי "לאחר שנים של ירידה בקצב הצמיחה של החוב למגזר העסקי, וקצבי צמיחה גבוהים של חוב משקי בית שלא לדיור, ניכרת השנה עלייה משמעותית של החוב למגזר העסקי וירידה משמעותית בקצב הצמיחה של חוב משקי הבית שלא לדיור".

כך, בסוף 2018 עמד שיעור האשראי למשקי בית ביחס לתוצר על 42%, בדומה למצב בסוף 2017, ומעל לשיעורו מהתוצר בכל אחת מהשנים הקודמות שהבנק המרכזי ציין בנתוניו. בהקשר זה ציינו בבנק ישראל כי "בהשוואה בינלאומית, שיעור הצמיחה גבוה, אבל היחס של חוב משקי הבית לתוצר נמוך". עורכי הדוח הוסיפו כי "האשראי החוץ-בנקאי מהגופים המוסדיים ובכרטיסי אשראי המשיך לצמוח השנה בקצב מהיר, אמנם נמוך מאשר בשנים הקודמות".

שוק האשראי הצרכני שלא לדיור (כלומר, ללא משכנתאות) הסתכם בסוף 2018 בכ-197 מיליארד שקל, לעומת כ-194 מיליארד שקל בסוף 2017 ו-187 מיליארד שקל בסוף 2016 - גידול של כ-5.3% בתוך שנתיים. שוק זה נשלט על ידי הבנקים, כשעל פי בנק ישראל, בסוף 2018 הסתכמה יתרת האשראי שלהם למשקי בית (ללא משכנתאות) בכ-158 מיליארד שקל, לעומת 159 מיליארד שקל בסוף 2017 ו-156 מיליארד שקל בסוף 2017. באותו זמן גדל האשראי שהגופים המוסדיים, שמימון ישיר אינה נמנית עליהם, העמידו למשקי הבית (לא כולל משכנתאות) מ-10 מיליארד שקל בסוף 2016 ל-15 מיליארד שקל בסוף 2018.

שחקן חשוב בתחום האשראי הצרכני, שתפקידו בשוק זה יגדל משמעותית בעתיד, הוא חברות כרטיסי האשראי. השנה נהפכו שתיים משלוש החברות בתחום לעצמאיות, והן כבר לא חלק מהמערכת הבנקאית. נכון לסוף 2018, הסתכם האשראי למשקי בית של ישראכרט ומקס (לשעבר לאומי קארד), העצמאיות כיום, ושל כאל, שנמצאת בבעלות דיסקונט והבינלאומי, ב-13.2 מיליארד שקל, שמתוכם יותר מ-11.3 מיליארד שקל היו באשראי צרכני שלא לרכישת רכב. אגב, בסוף 2017 עמד סך האשראי למשקי בית של חברות כרטיסי האשראי על 12.1 מיליארד שקל.

במימון ישיר אופטימיים לגבי העתיד של חברות האשראי הצרכני החוץ-בנקאי, ובכלל זה היא עצמה, בעיקר בגלל כמה תהליכים, ובהם הקמת מאגר נתוני אשראי לאומי, יישום המלצות ועדת שטרום, ובראשן הפרדת שתי חברות כרטיסי האשראי ישראכרט ולאומי קארד (שהפכה למקס) מהבנקים הפועלים ולאומי, והשיפורים הטכנולוגיים הנרחבים בתחום.

מימון ישיר נמצאת בשליטת קבוצת ביטוח ישיר, שאמורה להימחק מהמסחר בבורסה עוד השנה. ביטוח ישיר, שנמצאת בשליטת משפחת שנידמן, מחזיקה ב-80.8% ממניות מימון ישיר, לאחר שרכשה בעבר מניות שהקצתה עוד קודם ללאומי פרטנרס. יתרת המניות במימון ישיר נמצאת בתיקי העמיתים של אלטשולר שחם גמל ופנסיה.

מימון ישיר היא חברה רווחית, שמציגה גידול ברווח הנקי שלה לאורך זמן, בקצב שכבר משנה שעברה נמצא ברמה של 70 מיליון שקל בשנה. כמו כן, מימון ישיר מחלקת לבעליה דיבידנדים. כך, במאי האחרון היא חילקה דיבידנד של 10 מיליון שקל.