קרנות התשתיות מתקרבות לבורסה: פורסם דוח סופי לקרנות ריט

אימוץ המלצותיו יוביל לצירופן למסחר בבורסה של קרנות שיחשפו את הציבור הרחב להשקעה בפרויקטי תשתית, שכיום פתוחים בעיקר לגופים מוסדיים ובעלי הון, וזאת תוך שקרנות אלה יזכו להטבות מס • מבחינת המדינה מדובר בהכנת הקרקע למימון פרויקטי תשתית רבים שייצאו לדרך, במסגרת תוכנית 2030 של החשכ"ל

קרנות השקעה / צילום: Shutterstock
קרנות השקעה / צילום: Shutterstock

היום (ד') פורסם הדוח הסופי ליצירת קרנות ריט לתשתיות של "הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות", בראשות המשנה ליועמ"ש מאיר לוין. אימוץ המלצותיו יוביל לצירופן למסחר בבורסה של קרנות שיחשפו את הציבור הרחב להשקעה בפרויקטי תשתית, שכיום פתוחים בעיקר לגופים מוסדיים ובעלי הון, וזאת תוך שקרנות אלה יזכו להטבות מס. מבחינת המדינה מדובר בהכנת הקרקע למימון פרויקטי תשתית רבים שייצאו לדרך, במסגרת תוכנית 2030 של החשכ"ל.

עם זאת, מוקדם עדיין להעריך מתי השינויים ייצאו לדרך ויהפכו למציאות בשוק. זאת מאחר שמדובר בהוראות שדורשות חקיקה. כך, נראה שרק לאחר הבחירות והרכבת הממשלה הבאה ניתן יהיה להעריך לוח זמנים ליישום ההמלצות והפיכתן למציאות.

כבר כיום יש כמה גופים שמשקיעים בתשתיות, שיוכלו להיעזר ולהשתמש בהמלצות עם כניסתן לתוקף. מדובר בין היתר בקרן קיסטון של רוני בירם, גיל דויטש ונבות בר, שלאחרונה התקשרה בהסכם לרכישת החזקות במפעילת כביש חוצה ישראל, ושלפי הערכות מתכוונת להצטרף לבורסה; וגם בג'נריישן קפיטל הציבורית של ארז בלשה ויוסף זינגר, שנסחרת לפי שווי של כ-319 מיליון שקל, ומשקיעה בפרויקטים מתחומי התשתיות.

תחום ההשקעה בתשתיות בישראל מתקשר בראש ובראשונה עם שתי קרנות ההשקעה הפרטיות נוי ותש"י (תשתיות ישראל) הוותיקות והגדולות. תש"י הוקמה ב-2007, והיא מנהלת כיום פורטפוליו נכסים בהיקף של כ-7 מיליארד שקל באמצעות שלוש קרנות, ואילו נוי הוקמה ב-2011 וגייסה מהמוסדיים כ-3.7 מיליארד שקל. שתי הקבוצות האחרונות גייסו את כספיהן בעיקר מגופים המוסדיים.

קרנות הריט שעליהן ממליצה הוועדה, שפרסמה היום את הדוח הסופי שלה, יורשו להשקיע בפרויקטי תשתית בתחומים שעליהם יחליט שר האוצר, ובפרט בתחומי הפקה, טיהור וטיוב מים, התפלה, טיהור שפכים וטיפול בפסולת; הקמה והפעלה של כבישים, הסעת המונים והיסעים, נמלי ים, נמלי תעופה וחניונים נלווים; ייצור חשמל, זיקוק מוצרי דלק, הקמת והפעלת תשתיות הולכה וחלוקה של חשמל, מוצרי דלק וגז ומתקני אחסון של מוצרי דלק וגז טבעי; טלפוניה, אינטרנט, רדיו טלפון נייד, כבלים, לוויין והפצת שידורים; ופרויקטי PPP שבשיתוף המדינה והסקטור הפרטי.

קרנות הריט לתשתיות יבטיחו פיזור בהחזקות בהן, ויהיו רשאיות לגייס חוב בשיעור של עד 80% מסך שווי נכסי התשתיות, ובתוספת של עד 20% מסך שווי הנכסים שאינם נכסי תשתיות. כמו כן הן יחויבו בחלוקת רווחים למחזיקים בהן.

את הוועדה הובילו מספר משרדי ממשלה, ובעיקר נציגים מטעם החשכ"ל באוצר, רוני חזקיהו, שמסר היום כי "אנו פועלים לקידום מהיר של פרויקטי תשתית, הרחבת ההשקעה בתשתיות וגיוון מקורות המימון", יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, ומנהל רשות המסים ערן יעקב. דוח הביניים בנושא פורסם עוד בשלהי 2018. 

צרו איתנו קשר *5988