מבני תעשייה תרכוש החזקות חלק משותפיה בנכסים מניבים ובקרקעות תמורת כ-170 מיליון שקל

הסכום ישולם בדרך של הקצאת מניות של חברת הנדל"ן • העסקאות יבוצעו רק במקביל להשלמת המיזוג של חברת כלכלית ירושלים אל תוך מבני תעשיה, והן יתרמו להגדלת ההון העצמי של מבני תעשיה באותו הסכום

דודו זבידה \ צילום: שלומי יוסף
דודו זבידה \ צילום: שלומי יוסף

חברת הנדל"ן מבני תעשייה  תרכוש את החזקות חלק משותפיה בנכסים מניבים ובקרקעות בישראל תמורת סכום של כ-170 מיליון שקל, שישולם בדרך של הקצאת מניות. העסקאות יבוצעו רק במקביל להשלמת המיזוג של חברת כלכלית ירושלים  אל תוך מבני תעשייה, ויתרמו להגדלת ההון העצמי של מבני תעשיה באותו הסכום.

אתמול דיווחה מבני תעשיה, כי תמזג לתוכה את קבוצת חברות שמי בר ואת חברת ב.ר.א.פ, במסגרת שתי עסקאות שיהיו חלק מהמיזוג הצפוי של החברה האם כלכלית ירושלים לתוך מבני תעשיה. כלכלית ירושלים מחזיקה (באמצעות החברה הבת דרבן) ב-83.34% ממניות קבוצת שמי בר, שכוללת שלוש חברות המחזיקות בנכסים מניבים ובקרקעות בארץ.

מהודעה שנמסרה לבורסה עולה, כי העסקה משקפת לקבוצת שמי בר שווי של 609 מיליון שקל, לפי שווי השוק הנוכחי של מבני תעשיה בבורסה. כך, בעלי מניות המיעוט בה יקבלו במסגרת העסקה כ-1.92% מניות חברת מבני תעשיה (לאחר המיזוג), בעלות שווי נוכחי של כ-102 מיליון שקל.

חברת ב.ר.א.פ מחזיקה במרכז בר און בראשל"צ, שכולל מבנה משרדים ומסחר עם זכויות בנייה לעוד 40 אלף מ"ר של משרדים נוספים. על פי התכנון, אמור הבניין לעבור בזמן הקרוב שדרוג משמעותי, ובמקביל מתכננת מבני תעשיה את הקמת המשרדים הנוספים על גבי הבניין, לאחר השלמת רכישת מלוא הבעלות עליו.

כיום מחזיקה כלכלית ירושלים (באמצעות החברה הבת דרבן) ב-50% ממניות ב.ר.א.פ, וב-50% הנותרים מחזיקה חברת אילקורפ של משפחת בר און. משפחת בר און מחזיקה גם ב-50% ממניות העיתון "גלובס", ואלונה בר און משמשת כיו"רית דירקטוריון "גלובס" (ראו גילוי מלא).

בתמורה למכירת חלקה בבניין, תקבל משפחת בר און מניות של מבני תעשיה בהיקף שייקבע באופן סופי על פי נוסחה שסוכמה בין הצדדים. מחירה הממוצע של מניית מבני תעשיה בשבוע האחרון משקף למשפחת בר און תמורה בהיקף של 1.27% ממניות החברה הממוזגת, וערך השוק של תמורה זו מסתכם בכ-70 מיליון שקל.

שתי העסקאות מבטיחות למוכרים תמורות מינימליות במקרה של מכירת המניות המוקצות בשנים הראשונות שלאחר השלמת העסקה, לפי נוסחאות שנקבעו בין הצדדים. לדברי מבני תעשיה, העסקה תגדיל את תמהיל הנכסים של החברה על-ידי הוספת נכסים מניבים באזורי הביקוש, וכתוצאה מכך גם תביא לשיפור מיידי במדדים התפעוליים של החברה, לרבות ה-NOI (רווח גולמי מהשכרת נכסים) וה-FFO (רווח נקי תזרימי, ללא שערוכים, הוצאות פחת והפחתות ורווחים חד-פעמיים). העסקה גם תאפשר מימוש הפוטנציאל העתידי בנכסים הנרכשים.

כלכלית ירושלים ומבני תעשיה דיווחו לאחרונה כי חתמו על הסכם מיזוג, שיושלם לאחר קבלת אישור רשות המסים. החברה הממוזגת תחזיק בבעלות על שטחי נדל"ן בהיקף של 1.6 מיליון מ"ר, ותהפוך לקבוצת הנדל"ן החמישית בגודלה בבורסה בת"א בשווי נכסיה. 

גילוי מלא: מרכז בר און בראשון לציון הוקם על ידי חיים בר און במשותף עם אליעזר פישמן לפני כ-20 שנה. העיתון גלובס שוכר משרדים בבניין מאז שזה הוקם כאשר גם בית הדפוס של גלובס ממוקם בנכס. לאחרונה, צמצם גלובס במחצית את השטח המושכר וערך שיפוץ משמעותי במשרדיו. חברת אילקורפ המחזיקה במחצית ממניות ב.ר.א.פ - הבעלים של מרכז בר און - נמצאת בשליטת משפחת בר און. אלונה בר און היא יו"ר גלובס ומבעלות השליטה בעיתון.

צרו איתנו קשר *5988