שווי האופציות שתקבל משפחת נמרודי תמורת ויתור על מניות היסוד בהכשרת הישוב יירד מ-72 ל-49 מיליון שקל

הגופים המוסדיים ואנטרופי כופפו את בעלי השליטה בהכשרת הישוב: במקום 17 מיליון אופציות במחיר מימוש, המשקף הנחה של 16.5% על מחיר השוק, יקבלו יעקב ועופר נמרודי 16.5 מיליון אופציות בהנחה של 14.8%

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב / צילום: ורדי כהנא
עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב / צילום: ורדי כהנא

משפחת נמרודי הגיעה להסכמות עם המשקיעים המוסדיים וחברת הייעוץ אנטרופי בנוגע למהלך ביטול מניות היסוד של המשפחה בחברת הכשרת הישוב , שנמצאת בשליטתה, לצורך איחוד מניות שיאפשר לה הנפקות הון. לאחר דחיית אסיפה שזומנה לשבוע שעבר, עקב התנגדות המוסדיים, פרסמה היום הכשרת הישוב זימון מחודש לאסיפה שתתכנס ב-4 באוגוסט.

הכשרת הישוב עוסקת בייזום ובהשקעות בתחום הנדל"ן בישראל ובאירופה. כיום מחזיק יעקב נמרודי, שרכש את הכשרת הישוב מידי הסוכנות היהודית ובנק לאומי ב-1989, ב-30 מניות יסוד המקנות לו 50% מזכויות ההצבעה בחברה. נוסף על כך, יש למשפחת נמרודי מניות רגילות, שבאמצעותן חולשים כיום יעקב נמרודי ובנו עופר נמרודי, המשמש מנכ"ל החברה ושולט במהלכיה בפועל, על כ-67% ממניות ההון וכ-83% ממניות ההצבעה בהכשרת הישוב.

המצב הנוכחי בחברה, שהוא ייחודי בשוק ההון הישראלי, מקנה למשפחת נמרודי שליטה מוחלטת בחברה. ואולם, מכיוון שבחברה יש שני סוגי מניות, נמנעת ממנה האפשרות להנפיק מניות חדשות בשוק ההון - מה שיתאפשר לה במקרה של ביטול מניות היסוד, כפי שהיא מעוניינת לעשות. 

מתכננת גיוסים של מאות מיליוני שקלים

במסגרת העסקה המקורית שקידמה משפחת נמרודי, היא הציעה כי הכשרת הישוב תקצה לה כפיצוי על ויתור על מניות היסוד 17 מיליון אופציות לא-סחירות, הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה. את האופציות הייתה המשפחה אמורה לממש בתוך 8 עד 15 שנים, במחיר מימוש שישקף הנחה של 16.5% על מחיר המניה הממוצע בבורסה ב-14 הימים שיקדמו לכל אירוע של מימוש, שייתאפשר אך ורק אם שיעור ההחזקות של בעלי השליטה יירד מתחת ל-50.01%, ורק בכמות שתביא את ההחזקות חזרה ל-50.01% ממניות החברה, ולא מעבר לכך. חוות דעת שצירפה הכשרת הישוב לזימון האסיפה, קבעה כי השווי ההוגן של האופציות עמד על כ-72 מיליון שקל.

ואולם, חברת הייעוץ אנטרופי והגופים המוסדיים שלהם היא מייעצת (הפניקס ומנורה מבטחים הם שני הגופים המוסדיים הגדולים המחזיקים בהון החברה: הפניקס בכ-6% ומנורה בכ-6.5%), התנגדו למתווה שהציעה משפחת נמרודי. על פי המתווה החדש שמוצע כעת, בהסכמת הצדדים, יופחת מספר האופציות שתקבל המשפחה לכ-16.5 מיליון, וההנחה על מימושן תצומצם לכ-14.8%. זאת, בתנאי ששיעור ההחזקה של נמרודי בחברה יפחת מ-45%. אם מימוש האופציות יתבצע כששיעור ההחזקה המצטבר של משפחת נמרודי יהיה שווה או גבוה מ-45%, אז שיעור הדיסקאונט יעמוד על 11% בלבד. זאת, בתקופה של עד 8-15 שנים מאישור העסקה. השווי ההוגן של כתבי האופציה שיקבלו יעקב ועופר נמרודי מוערך כעת ב-49 מיליון שקל.

אם תאושר העסקה, תוכל הכשרת הישוב לגייס כסף באמצעות הנפקת מניות - מה שנמנע ממנה בשנים האחרונות והגביל את התפתחות החברה.

הכשרת הישוב מתכננת גיוסים בהיקף של מאות מיליוני שקלים בשנים הקרובות. מניית הכשרת היישוב רשמה בחצי השנה האחרונה עלייה של 28%, ושוויה של החברה הגיע לכ-880 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988