לא סומכים על שירותי הבריאות: הישראלים ממשיכים להסתער על שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים

כך עולה מהדוח השנתי של הממונה על רשות שוק ההון • מלבד חברות הביטוח, הנהנים הגדולים מהנהירה לביטוחי הבריאות הפרטיים הם הסוכנים - גרפו 22% מהפרמיות בעמלות • ההפקדות לחיסכון הפנסיוני מהוות 9.8% מהתמ”ג • זינוק בהלוואות לציבור כנגד קופות הגמל

משה ברקת / צילום: תמר מצפי
משה ברקת / צילום: תמר מצפי

הציבור בישראל מוציא יותר, הרבה יותר, על ביטוחי הבריאות הפרטיים שהוא רוכש מחברות הביטוח - כך עולה מהדוח השנתי של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשנת 2018 שפורסם היום. לפי הדוח, בשנה שעברה שילם הציבור לחברות הביטוח יותר מ-11 מיליארד שקל עבור הביטוח הפרטי שנועד לספק לו מעטה הגנה נוסף לשירותי הבריאות הממלכתיים ואלה של קופות החולים.

לפי נתון זה, ביטוחי הבריאות והסיעוד מהווים כבר 1.1% מהתמ”ג בישראל. למעשה, ההוצאה של הציבור בישראל על ביטוחי הבריאות, מעבר למסים שהוא משלם על שירותי הבריאות הממלכתיים והתשלומים לקופות החולים על שירותי הבריאות הנוספים שהן מספקות, נמצאים במגמה ברורה ועקבית של צמיחה - הן אבסולוטית והן כשיעור מהתמ”ג.

מי שעוד נהנה מהמגמה הזו, מעבר לחברות הביטוח, הם סוכני הביטוח. ב-2018 קיבלו הסוכנים עמלות בהיקף 2.43 מיליארד שקל בגין מכירת ביטוחי בריאות, וזאת לעומת עמלות לסוכנים ששולמו ב-2017 ואז הסתכמו ב-2.19 מיליארד שקל. עיבוד נתוני הרשות מגלה כי הסוכנים קיבלו לרשותם ב-2018 עמלות בשיעור של כ-21.8% מהפרמיות ששילם הציבור בתחום, לעומת שיעור עמלות מפרמיה של 21.6% ב-2017 ושיעור של 21.5% ב-2016. במילים אחרות - כמעט 22 אגורות מכל שקל בביטוחי הבריאות הולכים לסוכני הביטוח.

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד”ר משה ברקת מסר היום כי “אנשי רשות שוק ההון, ולא רק הם, מתעוררים לעידן חדש של פיקוח השואף להדביק את הפערים מרגולטורים אחרים ואת הנעשה בעולם בתחום היציבות הפיננסית, הלימות ההון, הדיווח הכספי, הפיקוח על ההשקעות, מערכי הביקורת והאכיפה, והתפיסה הרגולטורית הכוללת”.

ד”ר ברקת הוסיף ופירט ביחס ליעדי הרשות תחתיו, כשאמר כי "ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, נעשה ככל יכולתנו כדי להמשיך ולפעול לטובת הציבור על מנת לשרת אותו - בהבטחת זכויותיו, בהגנה על כספו, בטיוב ושיפור המוצרים והשירות שהוא צורך, ובהבטחת יציבות חברות הביטוח והגופים האחרים המפוקחים על ידינו".

סך דמי הביטוח בביטוח בריאות בשנים 2008-2018
 סך דמי הביטוח בביטוח בריאות בשנים 2008-2018

1. ממשיכים להפקיד יותר לפנסיה

בין היתר מגלים נתוני רשות שוק ההון, כי מאז 2013 ועד 2018 חלה עלייה ניכרת בשיעור ההפקדות בביטוח חיים, בגמל ובפנסיה מתוך התמ”ג, משיעור הפרשות לחיסכון הפנסיוני של 7.25% ב-2013 לשיעור של 9.81%. הגידול עקבי ונרשם בכל אחת מהשנים בתווך. בשנים אלה גם חלה מגמה עקבית של ירידה בשיעור דמי הניהול, הן מסך הנכסים והן מההפקדות השוטפות, בכל אחד משלושת אפיקי החיסכון הפנסיוני הראשיים.

נכון לסוף 2018 יש בקרנות הפנסיה החדשות 2.38 מיליון לקוחות שהינם חוסכים פעילים ועוד 57.5 אלף מקבלי קצבאות פנסיה, בעוד שבקרנות הוותיקות יש 112.5 אלף חוסכים פעילים ו-296 אלף מקבלי קצבאות.

מגמה ברורה נוספת היא הזינוק הנמשך בהיקפי ההלוואות שחברות ניהול קופות הגמל וקרנות ההשתלמות נותנות ללקוחותיהן. כך, ב-2018 ניתנו 11,427 הלוואות כנגד כספי החיסכון בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, 2,885 כנגד פוליסות ביטוחי החיים ו-692 הלוואות בסך הכל כנגד החיסכון בקרנות הפנסיה. ב-2018 חלה עלייה של כ-23% במספר ההלוואות בקרנות הפנסיה ובקופות הגמל וקרנות ההשתלמות, למול עלייה של כ-34% בביטוחי החיים.

העמלות ששולמו לסוכני הביטוח
 העמלות ששולמו לסוכני הביטוח

2. הרכבים מסבסדים את האופנוענים

עוד עולה מהדוח השנתי של רשות שוק ההון כי שיעור דמי הביטוח בענפי ביטוח כללי ביחס לתוצר קטן מ-2.66% ב-2006 ל-1.74% ב-2018, כשהנתון האמור מתחת לרף 1.8% כבר מאז 2015.

אגב תחום הביטוח הכללי, שמורכב מביטוחי הרכוש וביטוחי החבויות, הדוח השנתי של רשות שוק ההון מפרט בין היתר כי "ציבור הנהגים בישראל המבוטחים בביטוח חובה מסבסד את גירעון ה’פול’ (תאגיד ביטוח שבו ניתן לרכוש ביטוח גם עבור מי שלא מצא ביטוח מסחרי ‘רגיל’) מדי שנה. בשנת 2018 עמד סבסוד ביטוח האופנועים בפול על 351 מיליון שקל, לעומת 333 מיליון שקל בשנת 2017, עלייה של כ-5.4%".

בסך הכל, מסביר הפיקוח על הביטוח, סבסוד הפול עלה 100 שקל בממוצע לכל פוליסת ביטוח רכב ב-2018, בדומה למצב ב-2017 ומתחת לסבסוד פר-פוליסה שהיה ב-2016.
עוד עולה מהדוח השנתי כי "ישנה ירידה משמעותית בשכיחות התביעות בענפי רכב רכוש (ביטוח פרטי "מקיף", וביטוח וצד ג')", וש"מגמה זו בולטת על רקע הגידול במצבת כלי הרכב".

3. סוכני הביטוח נהנים יותר

עוד מתברר מהדוח השנתי כי היקף התשלומים עבור ביטוחי הבריאות ממשיך לטפס, וכבר עומד על רמה של 11.15 מיליארד שקל ב-2018, כולל הביטוחים הסיעודיים והביטוחים הקבוצתיים. סכום זה גבוה ביותר ממיליארד שקל מהיקף הפרמיות שנרשם ב-2017, כשבכל אחת מהשנים שעברו בעשור האחרון, וכנראה גם מעבר לכך, יש גידול ביחס לשנה שקדמה.

ביחס לביטוח הסיעודי מציינים ברשות המפקחת, כי “מספרן של הפוליסות לביטוח סיעודי בסוף 2018 עמד על כ-5.1 מיליון, מתוכן כ-897 אלף בביטוח סיעודי פרטי, וכ-4.2 מיליון בביטוח סיעודי קבוצתי. מרבית המבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי, כ-4 מיליון, מבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות החולים”, צוין בדוח.

בניגוד למציאות בביטוח הכללי, בביטוחי הבריאות חלה עלייה בשיעור פרמיות בענפי ביטוח בריאות מהתוצר המקומי הגולמי, מ-0.7% ב-2008 ל-1.09% ב-2018.

כאמור, לא רק חברות הביטוח נהנו מהגידול בפעילות ביטוחי הבריאות - גם סוכני הביטוח, שהם אפיק המכירות המרכזי בתחום וגם נותני השירות ללקוח הקצה - במיוחד בקרות אירוע ביטוחי - המרכזיים והחשובים ביותר בשרשרת. ב-2018 היו 13,204 סוכני ביטוח מורשים, גידול של כ-1% ביחס ל-2017, כשאלה הפעילו 1,540 סוכנויות ביטוח, וזאת לעומת 13,085 סוכנים מורשים ו-1,502 סוכנויות ב-2017.

בכל 2018 הסוכנים קיבלו עמלות בהיקף כולל של 9.34 מיליארד שקל, לעומת סך של 8.8 מיליארד שקל ב-2017 וסך של 8.26 מיליארד שקל ב-2016. בסך הכל מדובר על גידול בעמלות לסוכנים של 6% ב-2018, כאשר הגידול הכי חד נרשם בביטוחי הבריאות, שם העמלות לסוכנים גדלו ב-11% ביחס ל-2017.

כמו כן, בשנה החולפת הייתה ירידה במספר התלונות שהציבור הגיש לרשות, מ-14,940 תלונות ב-2017 ל-14,514 תלונות ב-2018.

עוד עולה מהדוח, כי נכון לסוף 2018 נרשמו במסלקה הפנסיונית 831.6 אלף משתמשים חדשים, כאשר בשנת 2018 בלבד נעשו 1.43 מיליון פעולות במסלקה הפנסיונית - אגב מכירה או מתן שירות בתחום החיסכון הפנסיוני. ברשות מפרטים, כי “פילוח פעולות חיפוש המידע שבוצעו על פי סוגי משתמשים רשומים, מראה עלייה במספר חיפושי המידע אצל סוכני ביטוח פנסיוניים ויועצים פנסיוניים ועלייה גם במספר חיפושי המידע אצל חוסכים”.

4. הייעוץ הפנסיוני בבנקים מצטמק

ברפורמת בכר מ-2005 נוצר מקצוע חדש שרבים תלו בו תקוות שישנה את התחום הפנסיוני בישראל: הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי, בעיקר דרך הבנקים. כיום כבר ברור שהייעוץ הפנסיוני בבנקים טרם התרומם, והוא לא מספק את ההבטחות שתלו בו. בשנת 2018 פעלו התאגידים הבנקאיים בעלי הרישיון לייעוץ פנסיוני באמצעות 201 יועצים פנסיוניים ב-372 סניפים ברחבי הארץ, “שהם כ-40% מסך הסניפים הפעילים בבנקים אלו”.

מדובר בקיצוץ אדיר ביחס לתקוות שהיו ביחס לייעוץ בבנקים. למעשה, בתקופת השיא, שנרשם במהלך 2009, היו במערכת הבנקאית 836 יועצים פנסיוניים, שפעלו מכ-760 סניפים.

בכל אופן, ב-2018 ייעצו הבנקים ל-35,102 לקוחות חדשים, וכן ייעצו לכלל לקוחותיהם לגבי נכסים בהיקף כולל של 31.4 מיליארד שקל. מדובר בירידה ניכרת במספר המיועצים החדשים במערכת הבנקאית, ביחס ל-2017. “מתחילת הפעלת הייעוץ הפנסיוני במערכת הבנקאית ועד סוף שנת 2018 יעצו התאגידים הבנקאיים ל-444,199 לקוחות, בקשר לנכסים בסכום כולל של 187.5 מיליארד שקל, (נכון לסוף שנת 2018)”, מצוין בדוח.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988