שיעור האבטלה קפץ ביוני ל-4.1%; עלייה במספר המועסקים במשרות חלקיות

כך מדווחת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי נתוני סקר כוח-אדם לחודש יוני • מדובר בעלייה משמעותית לאחר השפל של 3.7% שנרשם בחודש הקודם

אבטלה / צילום: אריאל ירוזלימסקי
אבטלה / צילום: אריאל ירוזלימסקי

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה ל-4.1% - כך מדווחת היום (ד') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי נתוני סקר כוח-אדם לחודש יוני. מדובר בעלייה משמעותית לאחר השפל של 3.7% שנרשם בחודש הקודם, אולם במבט על פני הרבעון כולו נרשמה ירידה באבטלה לעומת הרבעון הראשון של השנה.

אחוז הגברים הבלתי מועסקים עלה ל-4.2% (3.5% בחודש הקודם), ואחוז הנשים הבלתי מועסקות עלה ל-4.1% (3.9% בחודש הקודם). שיעור התעסוקה (המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה ירד ל-60.9% ביוני (לעומת 61.1% בחודש הקודם), כשבקרב הגברים ירד שיעור התעסוקה ל-64.9% (65.2% בחודש הקודם), ושיעור התעסוקה בקרב הנשים ירד ל-57% לעומת 57.3% בחודש הקודם).

מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף מלא (35 שעות ויותר) ירד ב-0.8% לעומת הרבעון הקודם (ירידה של כ-20 אלף מועסקים), ואילו מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות) בשבוע עלה ב-5.9% לעומת הרבעון הקודם (תוספת של כ-58 אלף מועסקים). מספרם של המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בשבוע הקובע עלה ב-7.5% לעומת הרבעון הקודם (תוספת של כ-29 אלף מועסקים).

למרות העלייה ביוני, במבט על פני הרבעון השני כולו ירד אחוז הבלתי מועסקים בקרב בני 15 ומעלה ברוב המחוזות בהשוואה לרבעון הקודם. במחוז ירושלים הגיע אחוז זה ל-3.9% (לעומת 4.1%), במחוז הצפון ל-4.1% (לעומת 4.8%), במחוז חיפה ל-4.2% (לעומת 4.1%), במחוז המרכז ל-3.3% (לעומת 3.6%), במחוז תל-אביב ל-3.8% (לעומת 4.1%), ובמחוז הדרום ל-4.1% (לעומת 4.0%).

אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד ברוב המחוזות.

צרו איתנו קשר *5988