היועמ"ש מאותת לעיריות: לא ניתן לחסל את תמ"א 38

חוות-הדעת שהוציא משרד היועמ"ש תהווה מעתה מעין תמרור אזהרה לכל רשות מקומית שרוצה להגביל את הפרויקטים של תמ"א 38 בשטחה • פרשנות

היועמ"ש אביחי מנדלבליט / צילום: המרכז הבינתחומי
היועמ"ש אביחי מנדלבליט / צילום: המרכז הבינתחומי

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן ביקשה את דחיית המשך הדיון בעניין מדיניותה בנוגע לפרויקטים של תמ"א 38 בעיר, לצורך עריכת מה שהיא מכנה "התאמות". זאת, לאור עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה שהוגשה לבית המשפט והמסתייגת ממדיניותה. אולם בפועל היא תצטרך לעשות הרבה יותר מזה, כי הביקורת של היועמ"ש על התנהלותה אינה טכנית אלא מהותית. חוות-הדעת שהוציא משרד היועמ"ש תהווה מעתה מעין תמרור אזהרה לכל רשות מקומית שרוצה להגביל את הפרויקטים של תמ"א 38 בשטחה - ויש רבות כאלה.

החשיבות הגדולה של המסמך היא, שהיועמ"ש מגדיר היטב את גבולות האלסטיות של תמ"א 38, ובמקרה שלנו - על איזה רקע ועד כמה יכולה רשות מקומית לגבש מדיניות לצמצום ממדי מימוש התוכנית.

תמ"א 38 מעניקה לרשויות המקומיות אפשרות לפתח גרסאות מקומיות לפי צרכים ולפי אפשרויות בכל שכונה ושכונה. אולם, כותב היועמ"ש, שני דברים היא לא מאפשרת: לנצל את הגמישות לצורך יצירת "גרסה", שבפועל תעקר את התמ"א מכל תוכן, ולערב בשיקולי המדיניות העירונית גורמים שאינם תכנוניים כלל ועיקר.

מדיניות עירונית לתמ"א 38 אינה אלא מסמך הנחיות פנימיות, שמותאם לכל עיר ועיר בהתאם למצב הספציפי שלה, ושמאפשר את יישום התוכנית לפי הצרכים והאפשרויות המקומיים. אולם לא ייתכן שמסמך כזה יסתור את עקרונות התמ"א ואת המטרות שהיא נועדה להגשים - וזה בדיוק מה שקרה ברמת גן.

ההחלטה שהתקבלה בוועדה המקומית-ר"ג, שלא לאשר בקשות להיתרים לתמ"א 38 אלא במצבים חריגים, הפוכה באופן מהותי לרוחה של תמ"א 38; מעבר לזה, היא לא כוללת שיקולים תכנוניים בתוכה, לא מפרידה בין האזורים השונים, ולמעשה מדובר יותר בהצהרה עירונית מאשר במדיניות. זאת, בניגוד למסמך המדיניות שאושר בעיר לפני שנתיים, שכלל חלוקה ברורה של העיר ונוסחאות של זכויות ושל אפשרויות בנייה על סמך צפיפות האוכלוסייה, רוחב הכבישים וכו'.

כמו כן, פוסל היועמ"ש את הנימוקים שמושמעים לא אחת על ידי רשויות מקומיות, בהן רמת גן, בדבר החובה לצמצם את היתרי הבנייה לפרויקטים של תמ"א, עקב הפטור שאלה מקבלים מהיטלי השבחה. אכן מדובר בבעיה, ואולם רשות מקומית אינה רשאית לפסול פרויקטים בגללה. הגוף היחיד שיכול לערוך שינויים כאלה הוא המועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

עמדת היועמ"ש - אין משמעותה כי רשות מקומית חייבת לאשר כל בקשה של פרויקט תמ"א 38 שמוגשת לה. גם במסמך המדיניות הקודם של עיריית רמת גן שאושר ב-2017 ושמקובל על היועמ"ש, קיים סעיף שאומר, כי אין בכל מה שנאמר במסמך כדי לשלול את זכות הוועדה המקומית לסרב להנפיק היתרים, באם מצאה בעיות תכנוניות בבקשות שהוגשו לה. לפיכך, ייתכן מאוד שאם קיימת בעיה ברמת גן, היא לא נעוצה במדיניות, אלא באופן השימוש בזכות הסירוב של הוועדה המקומית להעניק היתר לתמ"א 38.