המאבק בין גואטה לברקת מתרחב לאנטרופי: רשות ני"ע והמשנה ליועמ"ש נגד הסדרה שמוביל הממונה על שוק ההון

ההסדרה שמוביל הממונה משה ברקת, הגברת המחויבות והאחריות של הגופים המוסדיים להחלטות הצבעה שהם מקבלים באסיפות כלליות במסגרת תפקידם כמנהלי כספי ציבור, נתפסת כצעד שיפגע בחברת הייעוץ למוסדיים • המשנה ליועמ"ש מאיר לוין מתנגד למהלך ורואה בו צעד קיצוני, הכולל שינויים שאינם מאוזנים

משה ברקת, ענת גואטה / צילומים: ישראל הדרי, איל יצהר
משה ברקת, ענת גואטה / צילומים: ישראל הדרי, איל יצהר

המתיחות בין רשות שוק ההון לבין רשות ניירות ערך מתרחבת: לאחר שבימים האחרונים התברר כי שתי הרשויות נקלעו למאבק חריף על הגדרת גבולות גזרה רגולטוריים והיכולת של רשות ני"ע לדרוש דיווחים מחברות הביטוח, עתה מתברר כי רשות ני"ע, בראשותה של ענת גואטה, מתנגדת להסדרה חדשה שמובילה רשות שוק ההון, שבראשות הממונה משה ברקת. רשות ני"ע יוצאת נגד הסדרה שמוביל ברקת בנוגע להצבעות המוסדיים באסיפות כלליות, ושנתפסת כצעד שיפגע בחברת הייעוץ למוסדיים אנטרופי.

עוד מתברר כי גם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי) מאיר לוין, שהיה בעברו ברשות ני"ע, מתנגד נחרצות למהלך שמוביל ברקת. לוין רואה בו צעד קיצוני, כשלדעתו השינויים שברקת מבקש להוביל אינם מאוזנים דיים ולכן יש לעשות עוד עבודה ולהגיע להסכמות ואיזונים ראויים, כולל שמירה על מוסד גורמי הייעוץ. במסגרת זו לוין כנראה ביקר את ברקת על כך שלא עשה בהיבט זה תיאום עם רשות ני"ע.

בחודשים האחרונים מובילה רשות שוק ההון טיוטת תקנות שמטרתן לבסס את ההפרדה בין ניהול כספי העמיתים והמבוטחים אצל הגופים המוסדיים, ובין ניהול כספי הנוסטרו של קבוצות הביטוח ויתר הגופים המוסדיים - ובכלל זה להגביר ולהעמיק את המחויבות והאחריות של הגופים המוסדיים עבור החלטות הצבעה שהם מקבלים במסגרת תפקידם כמנהלי כספי ציבור. מדובר בהחלטות בנוגע לאסיפות כלליות של חברות שבהן מושקעים כספי הלקוחות של המוסדיים, ושכיום מתקבלות במידה רבה מאוד באמצעות שירותי מיקור חוץ - בעיקר על ידי חברת הייעוץ למוסדיים אנטרופי.

עתה מתברר, כי רשות ני"ע, שבין היתר אמונה על הפיקוח על חברות הייעוץ, וגם המשנה ליועמ"ש חולקים מאוד על עמדתו של ברקת. ברשות ני"ע מסרו בהקשר זה כי "חברות ייעוץ למוסדיים קיימות ברבים משוקי ההון המפותחים בעולם, ולפעילותן יש פוטנציאל להיטיב עם השוק. בישראל המליצה ועדת חמדני לעודד את המוסדיים להיעזר בגורמים מקצועיים חיצוניים, המתמחים בגיבוש המלצות הצבעה, וראתה בעבודתן תרומה כפולה - כדרך להתמודד עם ניגודי עניינים פוטנציאליים בהצבעות המוסדיים, וכאמצעי להפחתת עלויות. מנגד, יש להכיר גם בסיכונים פוטנציאליים הגלומים בעבודת חברות ייעוץ למוסדיים. לאור האמור הסדירה רשות ני"ע לפני מספר שנים את מתכונת עבודתן של חברות הייעוץ, יחד עם רשות שוק ההון. הרשות לא זיהתה לאחרונה הצדקה לסטות מגישה זו, ובהתאם היא מצויה בשיח מקצועי בנוגע לטיוטת התקנות שהוצעו עם כל הגורמים הרלבנטיים", הדגישו.

העומדת בראשות רשות ני"ע, גואטה, הייתה שותפה להקמת אנטרופי שירותי מחקר כלכלי וניהלה אותה. בהקשר זה נמסר מהרשות כי "יו"ר הרשות ענת גואטה מנועה מלעסוק בנושא ולכן העניין מטופל ברשות על ידי נציגים בכירים אחרים, ללא מעורבות מצדה".

ברשות שוק ההון מסרו כי הרשות "תדאג להבטיח כי שוק ההון יפעל בצורה נקייה ואחראית על מנת לשמור על כספי הפנסיה של הציבור. בכספי הפנסיה לא יעשה שימוש בלתי מפוקח וללא לקיחת אחריות על ידי הגופים המוסדיים המנהלים את כספי החוסכים. טיוטת התקנות, שהועברה למשרד האוצר לאחר קבלת הערות ממשרד המשנה ליועמ"ש, משקפת תוצאה של מחקר מקצועי על ההתפתחויות בשוק הישראלי ובחו"ל, בחינה רגולטורית של התנהגות המוסדיים בהצבעות, ועמידה על כשלים ופגמים במודל הקיים, לרבות ריכוזיות בשוק הייעוץ וחשש לניגוד עניינים ולשימוש בכוח אסור על ידי גופי ייעוץ".

עוד מבהירים ברשות שוק ההון כי לטובת העמיתים ההסדרה "צריכה להתבסס על אנליזה מתאימה בהליך אשר נתון באופן מלא לפיקוח רשות שוק ההון וניתן לאכיפה באופן מעשי. דבר אשר לצערנו אינו מתאפשר במצב הקיים".

כאמור, המאבק האמור קורה בצל מאבק אחר בין ברקת לבין גואטה, ושבמסגרתו ברקת הבהיר לחברות הביטוח כי עליהן לתאם עמו כל מענה שיתנו לרשות ני"ע בעניין ההיערכות שלהן לאימוץ תקן חשבונאי 17 IFRS, הליך רב שנתי ובינלאומי לגבי חוזי ביטוח, וזאת בעקבות פנייה של גואטה לחברות הללו. ככל הנראה הפנייה של גואטה נעשתה אגב מאבק בין משרדי רואי החשבון ורצונה לבחון בעיות שקיימות לדעתה בעולם זה. 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988