רשות שוק ההון אישרה פעילות גוף אשראי חוץ-בנקאי חברתי בריביות נמוכות לאוכלוסיות יעד

הרשות - שמפקחת על נותני האשראי שאינם בנקים - הודיעה כי "העניקה רישיון מתן אשראי לעוגן – הקרן להלוואות חברתיות"

משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: ישראל הדרי
משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: ישראל הדרי

יום לאחר שבנק ישראל העניק רישיון ראשון מאז 1978 לבנק חדש בישראל, מודיעה היום רשות שוק ההון שמפקחת על נותני האשראי שאינם בנקים, כי "העניקה רישיון מתן אשראי לעוגן - הקרן להלוואות חברתיות", ובאוצר וברשות שוק ההון מצהירים כי מדובר "בדרך להפיכתה בעתיד לבנק חברתי ראשון בישראל". מדובר בגוף האשראי החוץ-בנקאי הראשון שמאושר על פי החקיקה החדשה, שרבים טענו שהיא נוקשה מדי.

עם זאת, בניגוד לבנק "אמיתי", עוגן אינה גוף שיכול ושרשאי לתת פיקדונות וחשבונות עו"ש, אלא גוף אשראי חוץ-בנקאי שאושר בהתאם לנוהל החדש. אין מדובר בבנק ממשי, כי אם בפעילות אשראי חוץ-בנקאית שמספקת אשראי בהיקף מוגבל יחסית.

מדובר למעשה בגוף שמספק אשראי חוץ-בנקאי "נגיש ונוח בריבית נמוכה", כדברי האוצר ורשות שוק ההון, "לאוכלוסיות בישראל שמתקשות להשיג אשראי בתנאים הוגנים או בכלל, בהן יחידים ומשפחות בעלי הכנסה נמוכה, עסקים זעירים וקטנים, רוכשי דירה ראשונה, מוסדות ללא כוונת רווח ועוד".

הגוף שאושר עתה הוא החברה אשר מחזיקה בהיצע אשראי של כ-300 מיליון שקל, כשבאוצר, בראשות שר האוצר משה כחלון, שלדבריו מדובר בעוד צעד בכיוון של הגברת התחרות בבנקאות, וברשות שוק ההון, רואים בכך אפשרות ליצירת חלופה קטנה אך אפקטיבית למערכת הבנקאית, בנוגע לאוכלוסיות יעד.

באתר עוגן מצוין כי "עוגן הוא ארגון פיננסי חברתי ללא מטרת רווח, אשר מגייס כספים מתורמים וממשקיעים חברתיים בארץ ובעולם ומציע הלוואות ללא ריבית למשפחות במצבים כלכליים מאתגרים בחיים והלוואות בריבית נמוכה לזוגות צעירים הזקוקים להשלמת הון עצמי לצורך רכישת דירה, הלוואות ליזמים שמקימים עסקים, הלוואות לבעלי עסקים זעירים וקטנים וכן הלוואות לעמותות וחברות לתועלת הציבור".

מנכ"ל עוגן הוא שגיא בלשה ויו"ר הגוף הוא אופיר עוזרי. בעוגן מציינים כי ההלוואות של לעסקים זעירים וקטנים הן בסכומים של עד 200 אלף שקל ובריבית קבועה של 5% כנגד ערב אחד, והן ניתנות רק לאחר שהלווים מציגים תכנית עסקית שהוכנה על ידי יועץ עסקי. עוד הם מפרטים כי ההלוואות למשפחות שרוכשות דירה ראשונה בערך של עד 1.5 מיליון שקל הן בהיקף של עד 100 אלף שקל ובריבית קבועה של 5% והן מיועדות להשלמת ההון עצמי. העמותה החלה לפעול לפני 29 שנים והיא פועלת ללא מטרות רווח. עוגן הקדימה מאות גופים שמחכים לאישור רשות שוק ההון ובכפוף לחקיקה החדשה ביחס לגופים החוץ בנקאיים שהוכפפו לרשות.