עם הגב לקיר: אי.די.בי החלה ברוד שואו לקראת גיוס של כ-200 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה

הגיוס קריטי לאי.די.בי, שכן הוא נועד לסייע לפרוע סדרות חוב ישנות בסוף נובמבר, בצל תשואות זבל דו-ספרתיות שבהן נסחרות כיום אג"ח החברה • הסדרה החדשה תזכה לבטוחה חזקה יחסית בדמות שיעבוד על כ-10% ממניות כלל ביטוח

אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר
אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר

חברת אי.די.בי פתוח שבשליטת אדוארדו אלשטיין, החלה השבוע ברוד שואו לקראת הנפקה של סדרת אג"ח חדשה, לראשונה מאז יולי 2017. אי.די.בי אמנם נמצאת במצב פיננסי מורכב, ואיגרות החוב שלה מסדרות ט'  ו-י"ד  נסחרות לפי תשואות זבל לפדיון של 28% ו-17%, אולם בחברה מאמינים כי את הנפקה סדרת ט"ו החדשה היא תצלח ללא קשיים מיוחדים.

הסיבה העיקרית לכך היא העובדה שסדרה ט"ו תזכה לבטוחה חזקה יחסית בדמות שיעבוד על כ-10% ממניות חברת כלל ביטוח  (ו/או על התמורות ממכירתן), לפי יחס בטוחה לחוב (VLO) של 133% (היקף החוב שיגויס יהיה נמוך ב-33% משווי הבטוחה). חברת כלל ביטוח נסחרת כיום לפי שווי של כ-3 מיליארד שקל, כך ש-10% ממניותיה שוות כ-300 מיליון שקל.

אם שווי זה יישאר ללא שינוי עד מועד ההנפקה, שמתוכנן לשבוע הראשון של נובמבר, הרי שהיקפו של גיוס האג"ח הנוכחי יעמוד על כ-200 מיליון שקל. סכום זה יסייע לאי.די.בי לבצע בסוף נובמבר פירעון מלא של שתי סדרות האג"ח האחרות שלה, י"א  ו-י"ג , שמגיעות לסוף חייהן ושהיקף החוב כלפיהן עומד על כ-480 מיליון שקל.

אי.די.בי מחזיקה כיום באופן ישיר ב-15.3% ממניות כלל ביטוח, אולם על פי מתווה המכירה שקבעה בעבר הממונה הקודמת על רשות שוק ההון והביטוח, היא תידרש למכור עד תחילת ינואר 5% מהמניות, ולכן אינה יכולה לשעבדן לטובת גיוס חוב נוסף. יש לציין כי לפי החלטת דירקטוריון אי.די.בי, תוקדם מכירה זו ותתבצע עוד במהלך 2019, אם כנגד תמורה במזומן ואם כנגד תמורה באג"ח מסדרות ט' ו-י"ד, כפי שבוצע בתחילת ספטמבר.

מחצית הקרן תיפרע תוך שנה

מתווה מכירת מניותיה בכלל ביטוח, מחייב את אי.די.בי למכור מנה נוספת ואחרונה של 5% ממניות כלל ביטוח בתחילת מאי 2020. מדובר במניות שיהיו משועבדות לטובת סדרה ט"ו החדשה, ומשום כך נקבע כי מחצית הקרן של סדרה זו תיפרע כבר בסוף ספטמבר 2020, בעוד שהמחצית השנייה תיפרע רק בסוף יוני 2022.

הנפקת החוב הנוכחית קריטית לצורך פירעון החוב למחזיקי אג"ח י"א ו-י"ג, כאשר האלטרנטיבה העיקרית והפחות רצויה על אי.די.בי לפי שעה היא מכירת כלל ההחזקה הישירה בכלל ביטוח (15.3%) כבר כעת. מלבד ההחזקה הישירה, חשופה אי.די.בי עדיין לשינויים במחירן של עוד כ-20% ממניות כלל ביטוח, שנמכרו על ידה בשנתיים האחרונות בדרך של עסקאות החלף עם הבנקים. מדובר במניות בעלות שווי שוק של כ-600 מיליון שקל, שנמכרו במחירי שוק של 56-62 שקל למניה, הגבוהים ממחיר השוק הנוכחי (54 שקל למניה).

משום כך צפויה לפי שעה אי.די.בי לשלם לבנקים תשלומי פיצוי בעת סגירתן של עסקאות החלף אלו. בדוח התזרים החזוי שצירפה אי.די.בי לדוחות הרבעון השני, העריכה החברה כי תשלם לבנקים בגין סיומן של עסקאות אלו סכום של 94 מיליון שקל במחצית השניה של 2019 ועוד 30 מיליון שקל ב-2020. עם זאת, מדובר על הערכה שהתבססה על מחיר השוק של מניית כלל ביטוח בעת פרסום הדוחות הכספיים, כך שהסכום הסופי שישלם אחד הצדדים בעסקה לצד שכנגד, ייקבע בהתאם למחיר השוק של המניה במועד סגירתן של עסקאות החלף אלו.

נזק גדול לאי.די.בי מעסקאות ההחלף

במקביל נדרשת אי.די.בי להשלים מכירה של 5% ממניות כלל ביטוח לידי אייל לפידות, שתיעשה כנראה באמצעות סגירת עסקת החלף קיימת. העסקה עם לפידות, שנחתמה במאי, העניקה שווי של 132 מיליון שקל לחבילת המניות, כאשר מתוך סכום זה התחייבה אי.די.בי להעניק לו הלוואת מוכר של 118 מיליון שקל.

אלא שלאי.די.בי אין את הסכום הדרוש ולכן היא הסכימה לאחרונה למכור את ההלוואה לידי קרן הגידור כלירמרק בתמורה ל-93.5 מיליון שקל, קרי בהפסד, במטרה לשפר את נזילותה. בפני אי.די.בי עמדה גם האופציה למכור רק כמחצית מהלוואה לידי בית ההשקעות מיטב דש, אולם בחברה טענו כי על פי כל פרמטר כלכלי, העסקה עם כלירמרק טובה יותר.

עם זאת, השלמת המכירה ללפידות במחיר של 47.7 שקל למניה וסגירת עסקת החלף כנגדה, תביא בהכרח לתשלום גדול לבנק, מאחר שהמניות נמכרו כאמור בעבר במחיר גבוה יותר. לפי שעה, דומה כי עסקאות ההחלף הסבו לאי.די.בי נזק של עשרות מיליוני שקלים אם לא מאות מיליוני שקלים, בהשוואה למכירה רגילה של המניות שהייתה מבוצעת באותה התקופה.

עסקאות אלו מנעו לכאורה הצפה של השוק במניות כלל ביטוח, שהייתה אולי לוחצת את מחיר השוק שלהן עוד יותר כלפי מטה ומסבה הפסד גדול יותר. הן גם העניקו לאי.די.בי זמן נוסף לנסות ולמכור את מניות השליטה בכלל ביטוח כמקשה אחת ובפרמיה מהותית על מחיר השוק, אלא שאת האופציה הזאת אי.די.בי לא מימשה וכנראה שגם לא תממש.

השלמת מהלכים אלו, תשאיר כנראה את אי.די.בי ללא הערת עסק חי בדוחות הכספיים לסיכום הרבעון השלישי והרביעי של 2019. בדוחות לסיכום הרבעון השני כתבו רואי החשבון של אי.די.בי, כי "יכולת הפירעון של החברה של יתרת חובותיה בעיתוי הנדרש, תלויה בין היתר בגורמים שאינם בשליטתה ובעיקר בשוויה הכלכלי של איגרת החוב מדולפין איי אל (שרכשה ממנה את השליטה בחברת דסק"ש בהלוואה מוכר, ע"כ) ובתזרימי המזומנים שינבעו ממנה עד לסיום התחייבויות החברה כלפי נושיה".

דילמה: להשתתף בגיוס של סלקום?

בינתיים, תידרש דסק"ש להכריע בקרוב האם להשתתף בגיוס ההון הגדול של החברה הבת סלקום , שאמור לצאת לדרך עוד ב-2019. דסק"ש נוהגת לשמור לעצמה עתודות מזומנים גדולות, אולם ויתור על השתתפות בגיוס של סלקום משמעו דילול עמוק של החזקתה בחברת התקשורת לפי שווי נמוך במיוחד.

סלקום, שנסחרת כיום לפי שווי של כ-1 מיליארד שקל, הכריזה לאחרונה כי ברצונה לגייס כ-400 מיליון שקל בהנפקת מניות, כך שמדובר על הגדלת ההון המונפק של החברה בכ-40%. דסק"ש מחזיקה כיום ב-44% ממניות סלקום, והחלטה שלה שלא להשתתף בגיוס תביא כאמור לדילול החזקתה ואף תקשה מאוד על הצלחתו.

אדוארדו אלשטיין שולט באי.די.בי ובדסק"ש באמצעות חברת הנדל"ן והפיננסים הארגנטינית אירסה, שנסחרת בבורסה בניו יורק לפי שווי של 355 מיליון דולר, וזאת אחרי שאיבדה בחמש השנים האחרונות 63% מערכה. מדובר, אגב, באותן חמש שנים שבהן שולטת אירסה בקבוצת אי.די.בי-דסק"ש (דיסקונט השקעות הישראלית) בה השקיעה עד כה סכום עתק של כ-660 מיליון דולר (20 מיליון דולר מתוכם רק באחרונה) עם התחייבות להשקעה נוספת של 40 מיליון דולר בשנתיים הקרובות. 

צרו איתנו קשר *5988