הפרשות של מאות מיליוני שקלים: הירידה בריבית העבירה את הראל ומנורה מבטחים להפסד רבעוני

הגדלת עתודות בגין ירידה חדה בעקום הריבית הובילה להפסד רבעוני של 235 מיליון שקל להראל ו-90 מיליון שקל למנורה • מתחילת השנה רשמה הראל רווח כולל של 451 מיליון שקל, ומנורה - 352 מיליון שקל

מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90"
מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90"

הירידה בריבית חסרת הסיכון העבירה ברבעון השלישי של 2019 את קבוצות הביטוח הגדולות בישראל להפסד, למרות המשך גידול בפעילות העסקית, וזאת כתוצאה מההשפעות האדירות של הריבית על חישובי העתודות שהחברות נדרשות לנהל כדי לעמוד בהתחייבויותיהן לאורך זמן. תמונת מצב זו עולה מדוחותיהן הכספיים של קבוצות הביטוח הראל (היחידה שהקדימה ופרסמה בתחילת החודש אזהרת רווח לקראת הדוחות הנוכחיים) ומנורה מבטחים.

הראל, בניהולו של מישל סיבוני, הציגה ברבעון השלישי הפסד כולל של 235 מיליון שקל, לעומת רווח של 287 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018. מנורה מבטחים, שבניהולו של ארי קלמן, סיכמה את הרבעון השלישי עם הפסד כולל של כ-90 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של 193 מיליון שקל ברבעון המקביל.

רבעון שלישי שלילי להראל ולמנורה מבטחים
 רבעון שלישי שלילי להראל ולמנורה מבטחים

ההתפתחות העיקרית שהשפיעה על דוחות הרבעון החולף של קבוצות הביטוח, הייתה הגדלת עתודות בגין הירידה החדה בעקום הריבית. הגדלת העתודות בהראל הסתכמה בכ-923 מיליון שקל לפני מס (רובם בתחום הביטוח הסיעודי, שחווה באחרונה סערה של ממש, עם יציאת חברות הביטוח מפעילות הפרט בו), לעומת הגדלת עתודות של 1 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל אשתקד. במנורה העתודות בגין הירידה בריבית גדלו ברבעון השלישי בכ-353 מיליון שקל לפני מס, לעומת הגדלת עתודות של 10 מיליון שקל ברבעון המקביל.

בהסתכלות קדימה, אגב השפעות הריבית, צוין בדוחות הראל כי "לאחר תקופת הדוח ועד סמוך למועד פרסומו, נמשכה הירידה של עקום הריבית - דבר העשוי לגרום לגידול נוסף בהתחייבויות הביטוחיות. מנגד, המשך ירידה של עקום הריבית עשוי להשפיע לחיוב על שוויים של הנכסים הפיננסיים של החברה, באופן שעשוי להפחית את ההשפעה האמורה לעיל". כאן המקום להזכיר כי ברבעון הרביעי של 2018 נרשמו בשוקי הון תשואות שליליות במיוחד.

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2019 נהנו שתי קבוצות הביטוח מרווחיות: הראל רשמה מתחילת שנה רווח כולל של כ-451 מיליון שקל - קיטון של 16% ביחס לתקופה המקבילה, כשלולא השפעות הריבית, היא הייתה מציגה תוצאות שיא. במנורה מבטחים מדובר עדיין בעלייה של 35% ברווח הנקי, שהסתכם מתחילת השנה ב-351.5 מיליון שקל.

השלכות של עדכון לוחות התמותה

נוסף על השפעות הריבית כאמור, התוצאות בתקופת הדוח הושפעו מתשואות שוק ההון, שהיו גבוהות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי תשואות השוק היו נמוכות מהתשואות ברבעון המקביל, וזאת בשל המדד השלילי שהיה ברבעון החולף. נוסף על כך, הושפעו לרעה התוצאות של מנורה מבטחים ושל הראל גם מהשלכותיו של חוזר עדכון לוחות התמותה, במה שישפיע על עוד חברות בענף.

מנגד, מנורה מבטחים  וגם הראל , כמו שאר החברות ששמות דגש על הפעילות בתחומי החבויות (בעיקר ביטוחי הרכב חובה), נהנו מהשפעות הכרעתו של בית המשפט העליון לגבי ריבית ההיוון של קצבאות ביטוח לאומי, ורשמו קיטון עתודות לביטוחי החבויות בהיקפים של 216 מיליון שקל לפני מס וכ-260 מיליון שקל לפני מס, בהתאמה, אל מול הגדלות עתודות אלה בשנים עברו.

הסוגיה המהותית ביותר לגבי עתיד ההכנסות של קבוצות הביטוח היא היקף הנכסים המנוהלים והיקפי הפרמיות ודמי הגמולים שהן מקבלות מדי תקופה, שמהם נגזרים דמי הניהול ושאר הכנסותיהן. בהקשר זה נציין כי בסוף הרבעון השלישי ניהלה הראל נכסים בהיקף כולל של 269.8 מיליארד שקל, כשהיא גבתה מתחילת השנה פרמיות ודמי גמולים בהיקף ניכר של 20.4 מיליארד שקל. מנורה הציגה מתחילת שנה פרמיות ודמי גמולים בהיקף של כ-18 מיליארד שקל, ונכסים מנוהלים בהיקף כולל של כ-210 מיליארד שקל.

ירידה ברווחי איי.די.איי ביטוח

מוקדם יותר השבוע הציגה חברת הביטוח הישיר איי.די.איי ביטוח, המנוהלת על ידי קובי הבר, רווח כולל של 50.9 מיליון שקל ברבעון השלישי - ירידה של 24% לעומת רווח של 67.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018.

מתחילת השנה, הרווח הכולל של איי.די.איי ביטוח הסתכם בכ-165.7 מיליון שקל, לעומת 171.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018. בשורה העליונה רשמה החברה גידול קל, ואף סמלי בעיקרו, בפרמיות ששולמו על ידי לקוחותיה, הן ברבעון השלישי והן מתחילת שנה, כשהיא שמה דגש על שיפור הרווחיות החיתומית שלה. 

צרו איתנו קשר *5988