הבורסה לניירות ערך מציגה: גידול בהכנסות ושיפור ברווחיות ברבעון ומתחילת שנה

הרווח הנקי של הבורסה גדל ברבעון השלישי ב-245% לכ-6.8 מיליון שקל • למרות השיפור, תוצאות הבורסה עדיין משקפות מכפילים מפולפלים וגבוהים מאוד לשווי החברה

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: איל יצהר
בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: איל יצהר

הרווח הנקי של הבורסה נסק ברבעון השלישי השנה בכ-245% לכ-6.8 מיליון שקל - כך עולה מניתוח דוחות הבורסה שהתפרסמו הערב (ג').

הבורסה לניירות ערך שנסחרת לפי שווי של 1.25 מיליארד שקל לאחר שהונפקה בקיץ האחרון לפי שווי של 710 מיליון שקל, מנוהלת על ידי איתי בן זאב ובאמצעותה התנהל בסוף הרבעון השלישי השנה מסחר במניות בשווי שוק מצרפי שעמד על כ-780 מיליארד שקל ובאג"ח בשווי מצרפי שעמד על 946 מיליארד שקל. בשלושת הרבעונים הראשונים השנה נגרעו מהבורסה 3 מניות (נטו).

לעומת הגידול החד ברווח הרבעוני, הרווח מתחילת שנה הצטמק בשיעור חד בעיקר בגלל שבתקופה המקבילה ב-2018 הבורסה נהנתה מביטול ירידת ערך בסך של 65.5 מיליון שקל לאחר מס בגין מחיקות משנים עברו על הבניין של הבורסה. כך, בנטרול ביטול ירידת הערך הרווח של הבורסה למעשה הסתכם בשלושת הרבעונים הראשונים אשתקד בכ-13.9 מיליון שקל "בלבד", כך שהוא טיפס בפועל לכ-14.7 מיליון שקל בחודשים ינואר עד ספטמבר 2019. על כך נוסיף כי הרווח עד כה ב-2019 גם כולל הוצאה של 3.4 מיליון שקל בגין אופציות שניתנו למנהלים בחברה. עם זאת, ולמרות השיפור, תוצאות הבורסה עדיין משקפים מכפילים מפולפלים מאוד בהתייחס לשווי שהמשקיעים נותנים - שרחוקים ממכפילים של חברות פיננסים "רגילות" וקרובים למעשה למכפילים של "חברות חלום".

בשורה העליונה גדלו הכנסות הבורסה ברבעון בכ-13% לכ-66 מיליון שקל, כשמתחילת שנה גדלו ההכנסות בכ-4.5% לכ-185 מיליון שקל. הבורסה רשמה ברבעון השלישי גידול בהכנסות מכל סוגי העמלות, בעוד שמתחילת השנה מורגש קיטון בהכנסות מעמלות מסחר וסליקה - מקור ההכנסות הגדול בבורסה.

אפרופו זאת, מפרטים דוחות הבורסה, "הכנסות החברה ממסחר וסליקה מושפעות בין היתר ממספר ימי המסחר והסליקה. בשנת 2019 מספר ימי המסחר ברבעון השלישי היו- 62 ימים לעומת 57 ימים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-8.8%. מספר ימי המסחר מושפע מעיתוי חגי תשרי כאשר בשנת 2018 חלו מרביתם ברבעון השלישי (בחודש ספטמבר) והשנה חלו מרביתם ברבעון הרביעי (בחודש אוקטובר). בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 היו 185 ימי מסחר לעומת 181 ימים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-2.2%".

בכל אופן, הקיטון בהכנסות ממסחר וסליקה מתחילת שנה קרה בעיקר במסחר באג"ח קונצרניות, בנגזרים ובמניות. למול זאת נהנתה הבורסה מגידול ניכר בהכנסה מאגרות שנתיות - הן מחברות והן מקרנות נאמנות. כמו כן הבורסה החלה ליהנות השנה מכמה הכנסות חדשות כגון מחוללי ציטוטים, שירותי קישוריות ותחנות מידע בחיוב חודשי ללקוח פרטי.

עוד מפורט בדוחות כי לבורסה מסגרת אשראי בנקאית לא מנוצלת בסך של עד 50 מיליון שקל כאשר למסלקת הבורסה הועמדה מסגרת אשראי על ידי תאגיד בנקאי בסך של 30 מיליון שקל. בהקשר זה מסרה הבורסה כי "לפי בקשתה של מסלקת הבורסה, התאגיד הבנקאי יעמיד לה אשראי בסך של עד 30 מיליון שקל וזאת כנגד הפקדה לחשבון ייעודי משועבד של מסלקת הבורסה אצל התאגיד הבנקאי של אגרות חוב ממשלתיות בשווי של כ-30 מיליון שקל ושעבודן לטובת התאגיד הבנקאי. מסגרת האשראי האמורה הינה בתוקף עד לסוף 2019".

עוד פירטה הבורסה בדוחותיה כי "לאחר תקופת המאזן, בסוף אוקטובר 2019 מימש בעל מניות נוסף בחברה כ-313 אלפי מניות בהן החזיק ערב יישום החוק לשינוי מבנה הבעלות בחברה, ובהתאם קיבלה הבורסה את התמורה העודפת בסך כ-2.2 מיליון שקלים, אשר יזקפו להון החברה ברבעון הרביעי של השנה".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988