תשובה מצטייד בהערכת שווי של כ-2.7 מיליארד שקל לקראת הנפקת אלעד קנדה בת"א

הערכת השווי והנפקת המניות נועדו, בין היתר, לתמוך בגיוס חוב של החברה האם אלעד גרופ • אג"ח אלה יובטחו כנראה בשיעבוד על מניות אלעד קנדה

יצחק תשובה / צילום: גדעון לוין
יצחק תשובה / צילום: גדעון לוין

חברת הנדל"ן אלעד קנדה, שבבעלות יצחק תשובה (בעלי השליטה בקבוצת דלק), מתקדמת צעד נוסף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה בבורסה של ת"א. החברה, שפועלת בתחום הנדל"ן היזמי והמניב בקנדה ובארה"ב, חשפה היום כי קיבלה הערכת שווי חיצונית לפעילותה. לדברי אלעד קנדה, מדובר בהערכת שווי כלכלית בלתי תלויה שהכינה עבורה BDO Canada - הסניף הקנדי של פירמת ראיית החשבון הבינלאומית BDO. לפי הערכה זו, נע השווי הכלכלי של אלעד קנדה בטווח שבין 958 מיליון ל-1.07 מיליארד דולר קנדי (2.84-2.54 מיליארד שקל).

בחודש שעבר דיווחה אלעד קנדה כי היא ממשיכה לבחון ביתר שאת אפשרות לבצע במהלך המחצית הראשונה של 2020 הנפקה של מניותיה בת"א. את ההנפקה, אם תצא לפועל, אמורה להוביל חברת החיתום לידר הנפקות. 

אלעד קנדה עוסקת ברכישה, החזקה, הפעלה והשבחה של נכסים מניבים וקרקעות בארה"ב ובקנדה. כמו-כן, עוסקת החברה גם בפיתוח, בבנייה ומכירה של דירות מגורים בקנדה. נכון לסוף ספטמבר הציגה החברה הון עצמי של 459 מיליון דולר קנדי, שהיווה 35.7% מסך נכסיה. עם זאת, בחודש שעבר גדל ההון העצמי של אלעד קנדה בכ-120 מיליון דולר קנדי, בעקבות תרומת בעלים שהתבטאה בהעברת החזקות בנכסי נדל"ן נוספים לבעלות.

את התרומה העבירה בעלת השליטה - אלעד גרופ של תשובה, שאמורה לצאת בעצמה להנפקת אג"ח בת"א לצורך מימון פעילותה. אג"ח אלו יובטחו כנראה בשיעבוד על מניות אלעד קנדה, כך שהנפקה לציבור של אלעד קנדה תעניק לה תג מחיר ברור ותוכל לתמוך בהנפקת האג"ח של אלעד גרופ.

הרחיבה משמעותית היקף הפעילות בקנדה וארה"ב

אלעד קנדה מוגדרת חברת אג"ח מדווחת, מאז השלימה באוגוסט 2018 הנפקה ראשונית לציבור של איגרות חוב מסדרה א'. השנה הנפיקה החברה סדרה נוספת (ב'), וכיום נסחרות שתי סדרות שלה בבורסה בהיקף כולל של 797 מיליון שקל ערך נקוב (ע"נ). סדרה א', בעלת משך חיים ממוצע (מח"מ) של 1.8 שנים, נסחרת כיום לפי תשואה שנתית לפדיון של 2.3%, ואילו סדרה ב' במח"מ 2.4 שנים נסחרת בתשואה לפדיון של 2.5%.

בפברואר השנה הרחיבה אלעד קנדה בשיעור מהותי את היקף פעילותה, כאשר השלימה את רכישת קרן הנדל"ן הצפון אמריקאית אג'לן (Agellan) תמורת 393 מיליון דולר קנדי. קרן אג'לן מחזיקה בבעלותה פורטפוליו של נכסים מניבים בשווי כולל של כ-720 מיליון דולר קנדי, המפוזרים ברחבי ארה"ב ומייצרים NOI (הכנסה תפעולית נטו) שנתי של כ-54 מיליון דולר קנדי.

בעקבות הרכישה גדל כאמור היקף הפעילות של אלעד קנדה, והיא הציגה בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הכנסות של 213 מיליון דולר קנדי ורווח נקי של 79 מיליון דולר קנדי. רווח נקי זה הושפע מהותית לטובה מעלייה של 78 מיליון דולר קנדי שנרשמה בתקופה זו בערך הנדל"ן להשקעה שבבעלות החברה. 

צרו איתנו קשר *5988