תוכן מקודם

כתבה זו נכתבה והופקה על ידי כותבי תוכן מקצועיים בשיתוף גורם מסחרי.

כתבות התוכן השיווקי בגלובס כוללות מידע ענייני בעל ערך מוסף לקורא, תוך שמירה על שקיפות מרבית כחלק מהקוד האתי של גלובס.

התחרות בתחום הפנסיה עובדת: לראשונה בתי ההשקעות מגייסים יותר לקוחות לקרנות הפנסיה מאשר חברות הביטוח

על פי דוח הממונה על שוק ההון, דמי הניהול הממוצעים ירדו בכ-40% • קרן הפנסיה המקיפה של הלמן-אלדובי מובילה בגיוסים עם היקף הגידול הגבוה ביותר של עמיתים פעילים מתחילת השנה

הקרנות הנבחרות בתחום הפנסיה נכנסו לתודעה הציבורית/צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב
הקרנות הנבחרות בתחום הפנסיה נכנסו לתודעה הציבורית/צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

הכתבה מטעם הלמן-אלדובי

מעטים המקרים בהם פתיחת שוק לתחרות, בהתאם למדיניות האוצר, אגף שוק ההון ורשות התחרות (לשעבר רשות ההגבלים), ביחד עם הוספת שחקנים משמעותיים, מניבה תוצאות מהירות. רפורמת קרנות פנסיה ברירת המחדל, שנכנסה לשלב השני שלה השנה, היא דוגמה מוצלחת הנותנת את אותותיה בשוק קרנות הפנסיה בישראל. לראשונה, בתי ההשקעות המנהלים את קרנות הפנסיה הנבחרות (ברירת המחדל) מגייסים יותר לקוחות מאשר קרנות הפנסיה בבעלות חברות הביטוח. את התחרות בתחום מוביל בית ההשקעות הלמן-אלדובי, עם הגידול הגבוה ביותר במספר העמיתים הפעילים מתחילת 2019 ועד לתום הרבעון השלישי של שנת 2019.

כידוע, רפורמת ברירת המחדל בתחום הפנסיה קמה במטרה להציע לחוסכים דמי ניהול מופחתים (ידועים מראש) ובתוך כך לעודד את התחרות בין קרנות הפנסיה. מניתוח הנתונים בדוחות הכספיים של קרנות הפנסיה עבור הרבעון השלישי לשנת 2019, נראה כי רפורמת הקרנות הנבחרות (ברירת מחדל) השיגה את מטרותיה: לראשונה ארבעת קרנות הפנסיה הנבחרות, שבבעלות בתי ההשקעות, גייסו יותר לקוחות מאשר קרנות הפנסיה הגדולות שנמצאות בבעלות חברות הביטוח.

השינוי בעמיתים פעילים בקרנות הפנסיה מתחילת שנת 2019 ועד לתום הרבעון השלישי של שנת 2019

השינוי בעמיתים פעילים בקרנות הפנסיה מתחילת שנת 2019 ועד לתום הרבעון השלישי של שנת 2019 /מקור הנתונים : הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2019
 השינוי בעמיתים פעילים בקרנות הפנסיה מתחילת שנת 2019 ועד לתום הרבעון השלישי של שנת 2019 /מקור הנתונים : הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2019
מקור הנתונים: הדוחות הכספיים לרבעון ה-3 לשנת 2019

נתונים אלו הם בעלי משמעות כאשר משווים אותם לאלה של השנה הקודמת. תמונת המצב ברבעון ה-3 לשנת 2018 הראתה כי בעבר מי שצירף את מירב הלקוחות לקרנות הפנסיה היו הקרנות בבעלות חברות הביטוח של הראל ומנורה מבטחים ולאחריהם שתי קרנות ברירת המחדל מיטב דש והלמן-אלדובי. קרנות הפנסיה של אלטשולר שחם ופסגות שהצטרפו רק לקראת סוף 2018 לרפורמה נמצאו בגיוס שלילי.

השינוי בעמיתים פעילים בקרנות הפנסיה מתחילת שנת 2018 ועד לתום הרבעון השלישי של שנת 2018

השינוי בעמיתים פעילים בקרנות הפנסיה מתחילת שנת 2018 ועד לתום הרבעון השלישי של שנת 2018 / מקור הנתונים : הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2018
 השינוי בעמיתים פעילים בקרנות הפנסיה מתחילת שנת 2018 ועד לתום הרבעון השלישי של שנת 2018 / מקור הנתונים : הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2018
מקור הנתונים: הדוחות הכספיים לרבעון ה-3 לשנת 2018

בזכות הרפורמה דמי ניהול בשוק ירדו ב-40%

מעבר לשינוי ביחסי הכוחות בין חברות הביטוח לבין קרנות הפנסיה בבעלות בתי ההשקעות, לתחרות על החוסכים ישנה השפעה אדירה על דמי הניהול שמשלם הציבור. ערב רפורמת קרנות ברירת המחדל, דמי הניהול הממוצעים מהפקדה בענף קרנות הפנסיה עמדו על 3.17% ואילו דמי הניהול מהפקדה עמדו על 0.28%. בעקבות כניסתם של בתי ההשקעות לתחרות בשנת 2016 החלה ירידה חדה בדמי הניהול הממוצעים. בהתאם לנתוני דוח הממונה על שוק ההון לשנת 2018, דמי הניהול הממוצעים בקרנות הפנסיה עומדים כיום על 2.33% מהפקדה ו-0.22% מהצבירה. מדובר בירידה של כ-40% בדמי הניהול שמשלמים החוסכים בקרנות הפנסיה, ירידה שהחלה בעקבות רפורמת ברירת המחדל וכניסת בתי ההשקעות לתחרות.

הירידה בדמי הניהול בהפקדה משנת 2015 עד לשנת 2018

הירידה בדמי הניהול בהפקדה משנת 2015 עד לשנת 2018 /מקור הנתונים : דוח הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לשנת 2018
 הירידה בדמי הניהול בהפקדה משנת 2015 עד לשנת 2018 /מקור הנתונים : דוח הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לשנת 2018
מקור הנתונים: דוח הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לשנת 2018

לפרטים נוספים והצטרפות לקרן הפנסיה של הלמן-אלדובי הקליקו כאן>>

250 אלף שקל חיסכון לפרישה באמצעות מעבר לקרנות ברירת המחדל

הוזלת דמי הניהול היא רווח נטו של החוסכים שהפנסיה שלהם צפויה לגדול בעת פרישה. לדוגמה חוסך בן 25 המרוויח 6,000 שקל בחודש, והשכר שלו עולה ב-2% בשנה עד לפרישה. במידה והיה משלם את דמי הניהול המירביים, הפנסיה שלו בגיל 67 הייתה עומדת על 6,930 שקל, הוזלת דמי הניהול לדמי הניהול הממוצעים יכולה להגדיל לו את הקצבה לכ - 7,760 שקל. אם היה בוחר לעבור לקרן הפנסיה המקיפה של הלמן-אלדובי, אחת מארבעת הקרנות הנבחרות של בתי ההשקעות, הפנסיה שלו יכולה הייתה לגדול לכ- 8,212 שקל בחודש. עבור העובד מדובר בחיסכון של כ-250 אלף שקל עד לגיל פרישה, כתוצאה מהוזלת דמי הניהול זאת בכפוף למשתנים וגורמים שונים.

חשוב לציין כי ההפקדות של העובד לא השתנו בין הסימולציות השונות, הדבר היחידי שהשתנה אלו דמי הניהול אותם הוא משלם מידי חודש לחברת הביטוח. הקטנת דמי הניהול פירושה רווח נקי של העובד בפרישה.*

דמי ניהול נמוכים לכולם

עד לרפורמת קרנות ברירת המחדל, דמי הניהול הנמוכים היו הטבה שזכו בה לרוב העובדים החזקים במשק, העובדים המאוגדים או עובדי המדינה. ניצחונה הגדול של הרפורמה הוא שדמי הניהול שנקבעו בה הם בעלי סף שלא ניתן לעבור אותו. כיום חוסך שיבחר באחת מארבע הקרנות הנבחרות (ברירת המחדל), ישלם דמי ניהול הנמוכים יותר מדמי הניהול הממוצעים שמשלמים המעסיקים הגדולים בכל אחת מחברות הביטוח.

דמי הניהול שמשלמים 5 המעסיקים הגדולים בכל אחת מקרנות הפנסיה בהתאם לדוח הממונה על שוק ההון לשנת 2018  /מקור הנתונים : רשות שוק ההון,ביטוח וחיסכון
 דמי הניהול שמשלמים 5 המעסיקים הגדולים בכל אחת מקרנות הפנסיה בהתאם לדוח הממונה על שוק ההון לשנת 2018 /מקור הנתונים : רשות שוק ההון,ביטוח וחיסכון

דמי הניהול שניתן לקבל בארבעת הקרנות ברירת המחדל /מקור הנתונים : הלמן-אלדובי
 דמי הניהול שניתן לקבל בארבעת הקרנות ברירת המחדל /מקור הנתונים : הלמן-אלדובי

רבים מצטרפים, אך יש עוד מה לעשות

כאמור, בתי ההשקעות מובילים כיום בגיוסים, אך העבודה לא תמה. אמנם קצב המצטרפים לקרנות ברירת המחדל נמצא בעלייה, אולם רבים אחרים, החוסכים במקומות אחרים, עדיין משלמים דמי ניהול העולים על הממוצע. ללא המשך תמיכה וקידום הרפורמה, קצב הירידה בדמי הניהול לחוסכים עוד עשוי להאט - ואת המחיר נשלם כולנו בפנסיה.

*היתרה הצבורה בעת הפרישה תלויה במספר גורמים, לרבות היקף ההפקדות של החוסך, תשואות שהושגו בתיק, איזון אקטוארי וזאת בנוסף לשיעור דמי הניהול הנגבים.

 **הכתבה הינה מטעם בית ההשקעות הלמן-אלדובי

 *** כל הנתונים המופיעים בכתבה זו הינם מטעם ובאחריות בית ההשקעות הלמן-אלדובי בלבד

לפרטים נוספים והצטרפות לקרן הפנסיה של הלמן-אלדובי הקליקו כאן>>

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988