רשות ני"ע לא אישרה לבורסה לאחד את שעת הפתיחה במסחר בכל סוגי הני"ע; מה מציעה הבורסה עתה?

בדצמבר 2018 הציעה הבורסה מנגנון לשינוי שעות המסחר - שלא אושר ע"י הרגולטור • הבורסה מציעה שהמסחר במניות הסחירות יחל ב-10:00, והמסחר באג"ח ובמק"מים - ב-09:55 • כמו כן, הבורסה כבר לא מבקשת לקצר את יום המסחר בימי ראשון ל-16:30

ענת גואטה / צילום: איל יצהר, גלובס
ענת גואטה / צילום: איל יצהר, גלובס

לאחר שרשות ניירות לא אישרה את יוזמת דירקטוריון הבורסה, שבראשות היו"ר אמנון נויבך, לאחד את שעת הפתיחה לכל ניירות הערך בבורסה לשעה 10:00, מציעה עתה הבורסה לקבוע כי מסחר הפתיחה במניות הכלולות ב"תמר" - שכולל את כל המניות "הסחירות", יחידות בקרנות סל בשוק המניות, יחידות בקרנות חוץ נסחרות בשוק המניות ויחידות בקרנות נאמנות סגורות - יחל במועד אקראי בין 10:00 ל-10:01.

במקביל מציעה הבורסה שמסחר הפתיחה במניות שאינן כלולות במאגר "תמר", וניירות ערך המירים למניות, יוותר כפי שהוא כיום ויתקיים מידי יום בשעה 10:15. כמו כן, הבורסה מציעה לאשר כי שלב מסחר הפתיחה בשוקי האג"ח, המק"מ והרצף-מוסדיים יתקיים מידי יום במועד אקראי, בין השעה 09:55 ל-09:56. כמו כן, בעוד שבעבר הציע דירקטוריון הבורסה לסיים את המסחר בימי א' בשעה מוקדמת יותר מזו הקבועה כיום כך שיסתיים ב-14:30, הרי שעתה הבורסה ירדה מרעיון זה - גם זה על רקע התנגדות הרשות שאותה מובילה ענת גואטה.

בהחלטת דירקטוריון הבורסה, שבניהולו של המנכ"ל איתי בן זאב, שהתקבלה בדצמבר 2018, הוצע לאחד את מועד מסחר הפתיחה בכל ניירות הערך לשעה 10:00, כך שמסחר הפתיחה בבורסה בתל אביב יתקיים במקביל למסחר הפתיחה בבורסות המובילות באירופה". בהקשר זה מציינים בבורסה כי "משיחות של סגל הבורסה עם שחקנים זרים עולה כי העובדה שמסחר הפתיחה במניות הגדולות הנסחרות בבורסה, כמו גם בקרנות סל, מתקיים לפני מסחר הפתיחה בבורסות המובילות באירופה, מהווה עבורם בעיה ויוצרת להם קושי לפעול בתל אביב".

ואולם, כאמור, "יישום ההחלטה היה כרוך בתיקון הנחיות המסחר ולפיכך נדרש לה אישור רשות ניירות ערך אולם הרשות לא אישרה את התיקון האמור", כדברי הבורסה. עוד על פי הבורסה, הרשות לא אישרה את בקשת דירקטוריון הבורסה בנושא איחוד שעות הפתיחה מאחר והיא חששה כי איחוד מועד מסחר הפתיחה לא ייצור עומסים במערכות המסחר של חברי הבורסה.

כיום, נציין, מסחר הפתיחה בשוקי האג"ח והמק"מ מתקיים במועד הנקבע מידי יום באופן אקראי, בין השעה 09:30 לבין השעה 09:31, כאשר במניות הכלולות במאגר "תמר", ביחידות קרנות סל הנסחרות בשוק המניות, ביחידות קרנות חוץ הנסחרות בשוק המניות וביחידות קרנות נאמנות סגורות, מסחר הפתיחה מתקיים במועד הנקבע מידי יום באופן אקראי, בין השעה 09:45 לבין השעה 09:46 כשבמניות שאינן כלולות במאגר "תמר" ובניירות ערך המירים למניות, מסחר הפתיחה מתקיים מידי יום בשעה 10:15.

על כן מציעה עתה הבורסה, בטיוטה העדכנית, את שעות הפתיחה כאמור מעלה, כשבנוסף דירקטוריון הבורסה רוצה לפתוח את המסחר, כלומר תחילת שלב טרום הפתיחה, מידי יום, "בשעה מאוחרת יותר מזו הקבועה כיום, בשעה 09:30 במקום בשעה 09:00".

צרו איתנו קשר *5988