אושרה סופית תוכנית מתחם התחנה המרכזית הישנה בתל אביב

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה החליטה לחלק את שטח התוכנית לארבעה מתחמים עצמאיים • עוד קבעה סף מינימום של דירות "קטנות", אפשרות להמרה של שטחי תעסוקה ב"דיור בר-השגה", ודרשה שטח ציבורי פתוח שיהיה מוצלל

הדמיית מתחם התחנה המרכזית בתל אביב / הדמיה: קבוצת משולם לוינשטין
הדמיית מתחם התחנה המרכזית בתל אביב / הדמיה: קבוצת משולם לוינשטין

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב אישרה למתן תוקף את תוכנית הבנייה החדשה במתחם התחנה המרכזית הישנה בתל אביב (תא/4321 מתחם השומרון - התחנה המרכזית). מטרת התוכנית היא לקדם התחדשות ע"י שינוי ייעוד הקרקע לטובת מסחר, תעסוקה, מגורים ושטחי ציבור.

משמעות ההחלטה על מתן תוקף היא שההתנגדויות לתוכנית נדונו, התקבלו או נדחו, ושבאופן עקרוני, אם המתנגדים לא יחליטו לעתור לוועדת ערר, ניתן להתחיל עתה את הבנייה.

תוכנית מתחם התחנה המרכזית הישנה בתל אביב מתפרסת על שטח של כ-78 דונם בין הרחובות מנחם בגין במערב, הגדוד העברי בדרום, הנגב בצפון ורחוב סלומון במזרח. התוכנית כוללת בנייה של כ-1,333 יח"ד, כאשר 138 יח"ד מיועדות לדיור להשכרה ארוכת טווח. בנוסף, במתחם ניתן לבנות כ-153 אלף מ"ר שטחי מסחר, תעסוקה ומשרדים, לצד שטחי ציבור נרחבים. במסגרת התוכנית כלול גם שימור של בית באר מהתקופה הטורקית. מתכנני התוכנית הם משרדי האדריכלים יסקי מור סיון ומשה צור.

התוקף לתוכנית ניתן לאחר שהיא נדונה בוועדת ההתנגדויות של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. בין 17 ההתנגדויות ניתן לציין את זו של חברת מועצת העיר ת"א ויו"ר ועד תושבי שכונת נווה שאנן, שולה קשת. במסגרת ההתנגדות טענה קשת בין היתר שהתוכנית משקפת אינטרסים תאגידיים ופרטיים ובכך היא פוגעת לא רק באזור, אלא גם בחברה ובכלכלה העירונית, ושיש לפעול לטובת השארת תושבי האזור המקוריים באזור באמצעות דיור בר-השגה. כמו כן, קשת יוצאת כנגד ההחלטה של עיריית ת"א-יפו להקים במקום מתחם חדש ללהקת בת שבע ומציעה הקמה של "מרכז לתרבויות המזרח ע"ש אהובה עוזרי".

בין השינויים שהתקבלו כתוצאה מהדיון בהתנגדויות ניתן לציין את חלוקת שטח התוכנית לארבעה מתחמים, כך שניתן יהיה לקדם את הפיתוח באמצעות תוכניות נפרדות, עצמאיות. גודל יחידת הדיור הממוצעת עומד על 69 מ"ר ולאור זאת יתווספו 172 יח"ד לתוכנית המקורית.

תמהיל יחידות הדיור עודכן כך שנקבע כי לפחות 30% מכלל הדירות יהיו דירות קטנות (מתחת ל-70 מ"ר) וש-55% מהדירות יהיו בגודל שלא יפחת מ-70 מ"ר ולא יעלה על 108 מ"ר. ועדת המשנה קובעת גם שניתן יהיה להמיר שטחי תעסוקה לדיור בר-השגה. כמו כן, ומדובר כאן בהחלטה מעניינת, נקבע כי לפחות 1,500 מ"ר מתוך השטחים הציבוריים יוצללו.

שיכון ובינוי  וקבוצת לוינשטין  רכשו את מתחם התחנה המרכזית הישנה בת"א ביולי 2015 תמורת 560 מיליון שקל. קבוצת שיכון ובינוי (באמצעות החברה-הבת שיכון ובינוי נדל"ן) וקבוצת לוינשטין (באמצעות החברה-הבת לוינשטין נכסים בתחנה) מחזיקות במשותף (50%-50%) ביותר מ-70% מכל זכויות הבנייה בקרקע. שווי הקרקע על פי דוחות חברת לוינשטין מחודש ספטמבר 2019 עמד על כ-884 מיליון שקל.