דעה: מפירי בידוד? אתם חשופים לתביעה פלילית ונזיקית

ישראלים רבים מעדיפים לעגל פינות ולוותר על תקופת הבידוד, כאשר הם בטוחים שמדובר בעוד כסת"ח של משרד הבריאות • אך מה שהם אינם יודעים הוא שהם חשופים לענישה פלילית מחמירה ולתביעה נזיקית גדולה

אישה בבידוד / צילום: Associated Press
אישה בבידוד / צילום: Associated Press

במהלך חודש דצמבר החלה מתפשטת בסין מגפת הקורונה. הדיווחים השונים מצביעים על כך שחומרת הפגיעה של הנגיף משתנה בין אדם לאדם, והיא נעה בין הצטננות קלה לבין מחלות עם תסמינים קליניים קשים הפוגעים בבריאות ואף עלולות לגרום למוות.

מאחר שמדובר במחלה חדשה שהידע לגביה דל, בשלב זה, וטרם נמצא לה חיסון, משרד הבריאות מנחה את מי שהיה ביעדים מועדים בחו"ל, או שהיה בקרבת אדם אשר נדבק במחלה, להיות בבידוד בית למשך 14 ימים מחזרתו מיעדים אלה או מהמגע האחרון עם החולה ולדווח על כך.

ישראלים רבים מעדיפים לעגל פינות ולוותר על תקופת הבידוד, כאשר הם בטוחים שמדובר בעוד כסת"ח של משרד הבריאות. אך מה שהם אינם יודעים היא העובדה שהם חשופים לענישה פלילית מחמירה ולתביעה נזיקית גדולה.

חשופים לתביעה גדולה ואף פלילית

בהתאם לחוק העונשין, התנהגות - בין במעשה בין במחדל - הגורמת להפצת מחלה שיש בה סכנת נפשות, עלולה להוביל להגשת כתב אישום על מגוון עבירות: החל מרצח, הריגה או גרימת מוות ברשלנות, וכלה בתקיפה והחדרת חומר מסוכן לגופו של אדם.

סעיף 21 לחוק העונשין קובע כי "העושה בהתרשלות מעשה העלול להפיץ מחלה שיש בה סכנת נפשות, דינו ­מאסר שלוש שנים; עשה את המעשה במזיד, דינו מאסר שבע שנים".

מכאן שכאשר אדם (או קבוצת כדורסל) מוותר על הבידוד למרות שהוא יודע שהוא עלול לגרום להדבקתם של אחרים, הוא חושף את עצמו להליך פלילי שעלול להסתיים בהרשעה ועונש של עד 7 שנות מאסר. לכך יש להוסיף את האיסור לעבור על הוראה חוקית ואת הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אשר רואה באדם יחיד החי במסגרתה של חברה, ואשר הפירושים לו קבעו שאין להכיר במלוא חופש הרצון של הפרט, כחלק מכבוד האדם שלו, אם בכך הוא פוגע בכבוד האדם של פרט אחר. אדם אינו זכאי להגנה על כבודו אם הוא אינו מוכן להגן על כבודו של זולתו.

אפשר לתבוע את מפיץ המחלה

פעמים רבות מפר הבידוד יכול לגרום לנזק כלכלי רב. כך במקרה שיתברר כי מפר הבידוד הוא נשא של הנגיף, יצטרכו כל מי שבאו עמו במגע או ששהו עמו באותו החדר להיכנס לבידוד גם הם. אנשים אלה, אשר נחשפו לנגיף בשל הפרת הבידוד, יוכלו לתבוע את מפיץ המחלה, בין אם נדבקו במחלה ונגרמו להם נזקי גוף, ובין אם לא נדבקו אך נגרמו להם הפסדי שכר והוצאות עודפות בשל הצורך לשהות בבידוד למשך 14 ימים.

וכשמדובר בקבוצת כדורסל - לא רק שחקניה חשופים לסנקציה הפלילית ותביעה הנזיקית, אלא גם מנהליה אשר לקחו חלק בהחלטה והורו על קיום המשחק (שכן בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כל מי שנכח במשחק מצוי הסכנה ועליו להיכנס לבידוד), ומכאן שהנזק הכלכלי שבקיום המשחק עלול להיות גדול פי כמה מהנזק שהיה בביטולו.

לסיכום, אם חזרתם מחו"ל ממדינות אשר מצריכות בידוד, כבדו את הוראות משרד הבריאות. כך, במקרה שחלילה תחלו, לא תדביקו אחרים ולא תצטרכו להתמודד עם הליך פלילי חמור ולא עם תביעת נזיקין חמורה שעלולה להגיע למיליוני שקלים. וכבר אמר רבי יהודה חסיד בספרו, ספר חסידים (סימן תרע"נ): "שלא ירחץ אדם שהוא מוכה שחין עם יהודי אחר, אלא אם כן יודיענו שנאמר ואהבת לרעך כמוך ולא תעמוד על דם רעך". 

הכותב הוא עורך דין, שותף במשרד רונן-מעוז המתמחה בדיני נזיקין

הבהרה: מהמאמר הוסרה הטענה ששחקני מכבי תל אביב הפרו צו הדורש בידוד עצמי בעקבות שהותם בספרד. הטענה הוסרה כי הצו נכנס לתוקף יום לאחר משחק הקבוצה. עם זאת, התנהלותה של הקבוצה זכתה לביקורת ציבורית רבה גם על ידי ראש הממשלה ושר הבריאות.