הבנק הבינלאומי מתריע: הקורונה עלולה להגדיל הפסדי האשראי במערכת הבנקאית

הבנק החמישי בגודלו בישראל פרסם היום את תוצאותיו ל-2019, ובמסגרת זו דיווח על רווחי שיא של 865 מיליון שקל ועל חלוקת דיבידנד של 125 מיליון שקל

 

סמדר ברבר צדיק /צילום: איל יצהר
סמדר ברבר צדיק /צילום: איל יצהר

"השלכות נגיף הקורונה תלויות בהשפעתו על הסביבה העסקית בעולם ובישראל, ועלולות לבוא לידי ביטוי בעלייה בהפרשות להפסדי אשראי במערכת הבנקאית". כך העריך היום הבנק הבינלאומי , שבשליטת צדיק בינו ושבניהול סמדר ברבר צדיק, עם פרסום תוצאותיו הכספיות לשנת 2019.

על פי דברי הבנק, כפי שנכתבו בדוחות, "בשלב זה לא ניתן להעריך או לאמוד את היקף ההשפעה בעתיד", אך הבנק עוקב אחר החשיפות לסיכונים השונים, "בדגש על סיכוני אשראי וסיכונים פיננסיים". בבנק ממשיכים ומציינים כי "היקף ומשמעות החשיפה לסיכוני אשראי וסיכונים פיננסיים, העלולים לנבוע מהאירוע, כמו גם המשך ההשלכות על השווקים הפיננסיים, תלוי בהתפתחות התפשטות הנגיף בארץ ובעולם, במשך הזמן שיתמשך האירוע, בתוצאותיו ובהשפעתו על המשק והכלכלה".

מהודעת הבינלאומי עולה, כי עד כה החששות של הציבור מהידבקות בווירוס הקורונה והקשיים שינחתו על הפעילות העסקית במשק גם בשל מאמצי ההתגוננות כשלעצמם עדיין אינם משפיעים במישרין על מצב הבנק.

עם זאת, המערכת הבנקאית נערכת בימים אלה למתן שירות בצל עצירה חלקית, ואולי מלאה, של המשק, כמו גם מחשש לקראת אירועי אשראי רבים שעלולים לקרות אצל לווים שהינם עסקים קטנים ובינוניים ואנשים פרטיים שנקלעו או ייקלעו לקשיי תזרים בשל המצב.

כך או כך, נראה שהבנק הבינלאומי, שנחשב לבנק שמרן באשראי ושנסמך יותר ממתחריו על פעילותו במתן שירותים בשוק ההון, נכנס למשבר הקורונה כשהוא איתן ובמצב טוב. את 2019 סיכם הבנק החמישי בגודלו במשק עם תשואה להון של 10.5%, לאחר שאת 2018 הוא סיכם עם תשואה להון של 9.3%, כשהוא נמצא עתה עם יחס הון עצמי רובד 1 של 10.81% ויחס כיסוי הנזילות של 128%.

בשורה התחתונה רשם הבינלאומי ב-2019 רווח נקי שנתי של 865 מיליון שקל, גידול של כ-18% ביחס לרווח של 733 מיליון שקל שרשם ב-2018. מדובר ברווחי שיא לבנק, שרשם ברבעון הרביעי רווח נקי של כ-222 מיליון שקל, שגבוה בכ-34.5% מהרווח שנרשם ברבעון הרביעי ב-2018. עם הדוחות הודיע הבנק על חלוקה של דיבידנד בהיקף 125 מיליון שקל.

הכנסות הבנק מריבית גדלו בכ-4.7% לכ-2.6 מיליארד שקל, כשההוצאות בגין הפסדי אשראי ירדו בכ-16.9% לכ-138 מיליון שקל. הכנסות הבנק מעמלות הצטמקו ב-2019 בכ-2.9% לכ-1.29 מיליארד שקל, כשהירידה הזו קוזזה בהפחתה בהוצאות התפעוליות ובכלל זה בהוצאות בגין שכר - כתוצאה מהתייעלות (גם בנדל"ן של הקבוצה) וגם משום שב-2018 רשם הבנק הוצאות של 53 מיליון שקל נטו בגין מיזוג בנק אוצר החייל. אפרופו זאת, יחס היעילות של הבנק, שמודד את ההוצאות התפעוליות ביחס להכנסות, השתפר ב-2019 ל-64.4% בהשוואה ל-68.4% בשנת 2018.

בסיס הפעילות וההכנסות המרכזי של הבנק לעתיד, כמו גם הבסיס לדאגות במערכת הבנקאית, אם וככל שמשבר הקורונה יתארך ויעמיק, הוא תיק האשראי לציבור. בסוף 2019 הסתכם תיק האשראי של הבינלאומי בכ-87.9 מיליארד שקל, גידול של כ-4.3%. לצד הגידול האמור, לבינלאומי שיעור אשראי מפיקדונות נמוך ושמרני למדי, בטח ביחס לבנקים בינוניים בגודלם, שעמד בסוף השנה שעברה על 73.2%.

אפרופו תיק האשראי, ששיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי בגינו ירד בשנה החולפת ל-0.16% בלבד: בבנק מציינים כי "הצמיחה מאופיינת בהמשך פיזור האשראי וניכרת במגזר הלקוחות הפרטיים, שצמח בשיעור של 4.6%, במגזר העסקים הגדולים והבינוניים, שצמחו בשיעור של 3.2%, ובעסקים הקטנים, שצמחו ב-3.3%".

בבנק מדווחים על עלייה בפעילות העסקית, שתרמה לשיפור בשורות העליונה והתחתונה בדוחות, כשהם מפרטים כי ב-2019 נרשמה גם ירידה בהכנסות אחרות, בסך של 72 מיליון שקל, "שנבעה בעיקר מירידה ברווח ממימוש נכסים", כשב-2018 הבנק נהנה ממימוש נדל"ן שלו בשווייץ ושל בנק אוצר החייל שמוזג לתוכו, ושתרם לרווחיו כ-46 מיליון שקל. עוד נציין כי ב-2018 נהנה הבנק מרווח חד פעמי של כ-65 מיליון שקל בשל מכירת מניות הבורסה שהיו בידיו, כאשר ב-2019 הוא נהנה מרווח של כ-16 מיליון שקל בגין שערוך המניות של הבורסה שנותרו בידיו.

כך או כך, בנטרול הרכיבים החד-פעמיים כאמור, עולה כי ב-2019 רשם הבנק רווח נקי של כ-849 מיליון שקל, גידול של כ-25.8% ביחס ל-2018, כשהתשואה להון עמדה בסיכום השנה החולפת על 10.3%. 

צרו איתנו קשר *5988